Thơ

Ngày Hoa Đàm Nở

Cập nhật: 23/05/2016
Hôm nay ngày Phật đản sanh
 

Ngày Hoa Đàm Nở

 
[if gte mso 9]>

Con xin dâng hết tâm thành về cha

Vua Tịnh Phạn, hậu Ma Gia

Con thái tử Sĩ đạt đa ra đời


Thái tử sống quá tuyệt vời

Yêu thương loài vật sáng ngời từ bi

Thông minh sáng suốt diệu kỳ

Hiểu sâu thẩm thấu những gì thế nhân


Xa rời lạc thú dần dần

Học tu lý đạo pháp chân chánh truyền

Thuyền từ Bát nhã thuận duyên

Làm cho khắp cả mọi miền tinh thông


Ánh quang Phật rọi phương Đông

Xóa tan mây tối mùa đông lạnh lùng

Phật ra đời! Vui vô cùng

Biết bao sầu khổ não nùng rời xa


Phật về hát khúc hoan ca

Đạt đa thành Phật! Phật đà Từ bi

Huy hoàng trang sử còn ghi

Hôm nay đón Phật không gì vui hơn.

Thích Tâm Khương

Tin tức liên quan

NÀO PHẢI LÀ TA!
22/03/2024
Biết khi nào mới đủ
08/01/2023
Cảm xúc
03/01/2023
Con hiểu rồi…
17/10/2022
Bóng Cả
30/08/2022