Hoạt Động Phật Sự

Ngày 01, chuyến Phật sự đầu xuân Quý Mão của Hoà thượng Thích Chân Tính

Cập nhật: 28/01/2023
0:00
/
4:19
Sáng ngày 27/01/2023 (nhằm 06/01 Quý Mão), sau khi đáp máy bay tại sân bay Nội Bài, Đại đức Thích Tâm Quán và Đại đức Thích Chiếu Túc đại diện chư Tăng và Phật tử miền Bắc cung đón sự quang lâm của Hoà thượng Thích Chân Tính - Đạo trưởng Tổ đình Hoằng Pháp trong chuyến Phật sự đầu năm.
 

Ngày 01, chuyến Phật sự đầu xuân Quý Mão của Hoà thượng Thích Chân Tính

 

Đầy đủ nhân duyên, Đại đức Thích Chiếu Túc - trụ trì chùa Hưng Khánh (thôn Thượng, xã Đông Xuân, huyện Sóc Sơn, TP. Hà Nội) cung thỉnh Hoà thượng ghé thăm bổn tự. Hoà thượng rất hoan hỷ khi thấy được sự thay đổi diện mạo của ngôi chùa Hưng Khánh sau nhiều năm trở lại. Nhân đây, Hoà thượng đã tán thán tinh thần hoằng pháp của Đại đức trụ trì và sách tấn quý Phật tử cố gắng gần gũi phụng sự Tam Bảo, sống tốt đạo đẹp đời. Buổi gặp gỡ tuy ngắn ngủi nhưng thấm đậm tình đạo vị.

Chiều cùng ngày, Hoà thượng quang lâm đạo tràng chùa Diên Quang (thôn Guột, xã Việt Hùng, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh) do Đại đức Thích Tâm Quán trụ trì. Đây cũng là một trong những ngôi chùa lớn trực thuộc Tông phong Tổ đình Hoằng Pháp. Hội đủ phúc duyên, Đại đức trụ trì đã thỉnh Hòa thượng cùng quý thầy trong đoàn cùng tham quan, cũng như giới thiệu sơ nét về tiểu sử hình thành và phát triển nơi đây, từ một ngôi cổ tự chuyển mình thành công trình tâm linh Phật giáo có sức ảnh hưởng lớn trong khu vực.

Theo chương trình, ngày 28/01/2023 (nhằm 07/01 Quý Mão) Hoà thượng sẽ có buổi chia sẻ pháp thoại đến quý Phật tử đạo tràng chùa Diên Quang.

Kính mời quý thiện nam, tín nữ, quý Phật tử sắp xếp thời gian đến thính pháp.

Hình ảnh ghi nhận:

Ngày 01, chuyến Phật sự đầu xuân Quý Mão của Hoà thượng Thích Chân Tính
Ngày 01, chuyến Phật sự đầu xuân Quý Mão của Hoà thượng Thích Chân Tính
Ngày 01, chuyến Phật sự đầu xuân Quý Mão của Hoà thượng Thích Chân Tính
Ngày 01, chuyến Phật sự đầu xuân Quý Mão của Hoà thượng Thích Chân Tính
Ngày 01, chuyến Phật sự đầu xuân Quý Mão của Hoà thượng Thích Chân Tính
Ngày 01, chuyến Phật sự đầu xuân Quý Mão của Hoà thượng Thích Chân Tính
Ngày 01, chuyến Phật sự đầu xuân Quý Mão của Hoà thượng Thích Chân Tính
Ngày 01, chuyến Phật sự đầu xuân Quý Mão của Hoà thượng Thích Chân Tính
Ngày 01, chuyến Phật sự đầu xuân Quý Mão của Hoà thượng Thích Chân Tính
Ngày 01, chuyến Phật sự đầu xuân Quý Mão của Hoà thượng Thích Chân Tính
Ngày 01, chuyến Phật sự đầu xuân Quý Mão của Hoà thượng Thích Chân Tính
Ngày 01, chuyến Phật sự đầu xuân Quý Mão của Hoà thượng Thích Chân Tính
Ngày 01, chuyến Phật sự đầu xuân Quý Mão của Hoà thượng Thích Chân Tính
Ngày 01, chuyến Phật sự đầu xuân Quý Mão của Hoà thượng Thích Chân Tính
Ngày 01, chuyến Phật sự đầu xuân Quý Mão của Hoà thượng Thích Chân Tính
Ngày 01, chuyến Phật sự đầu xuân Quý Mão của Hoà thượng Thích Chân Tính
Ngày 01, chuyến Phật sự đầu xuân Quý Mão của Hoà thượng Thích Chân Tính
Ngày 01, chuyến Phật sự đầu xuân Quý Mão của Hoà thượng Thích Chân Tính
Ngày 01, chuyến Phật sự đầu xuân Quý Mão của Hoà thượng Thích Chân Tính
Ngày 01, chuyến Phật sự đầu xuân Quý Mão của Hoà thượng Thích Chân Tính
Ngày 01, chuyến Phật sự đầu xuân Quý Mão của Hoà thượng Thích Chân Tính
Ngày 01, chuyến Phật sự đầu xuân Quý Mão của Hoà thượng Thích Chân Tính
Ngày 01, chuyến Phật sự đầu xuân Quý Mão của Hoà thượng Thích Chân Tính
Ngày 01, chuyến Phật sự đầu xuân Quý Mão của Hoà thượng Thích Chân Tính
Ngày 01, chuyến Phật sự đầu xuân Quý Mão của Hoà thượng Thích Chân Tính
Ngày 01, chuyến Phật sự đầu xuân Quý Mão của Hoà thượng Thích Chân Tính
Ngày 01, chuyến Phật sự đầu xuân Quý Mão của Hoà thượng Thích Chân Tính
Ngày 01, chuyến Phật sự đầu xuân Quý Mão của Hoà thượng Thích Chân Tính
Ngày 01, chuyến Phật sự đầu xuân Quý Mão của Hoà thượng Thích Chân Tính
Ngày 01, chuyến Phật sự đầu xuân Quý Mão của Hoà thượng Thích Chân Tính
Ngày 01, chuyến Phật sự đầu xuân Quý Mão của Hoà thượng Thích Chân Tính
Ngày 01, chuyến Phật sự đầu xuân Quý Mão của Hoà thượng Thích Chân Tính
Ngày 01, chuyến Phật sự đầu xuân Quý Mão của Hoà thượng Thích Chân Tính
Ngày 01, chuyến Phật sự đầu xuân Quý Mão của Hoà thượng Thích Chân Tính
Ngày 01, chuyến Phật sự đầu xuân Quý Mão của Hoà thượng Thích Chân Tính
Ngày 01, chuyến Phật sự đầu xuân Quý Mão của Hoà thượng Thích Chân Tính
Ngày 01, chuyến Phật sự đầu xuân Quý Mão của Hoà thượng Thích Chân Tính
Ngày 01, chuyến Phật sự đầu xuân Quý Mão của Hoà thượng Thích Chân Tính
Ngày 01, chuyến Phật sự đầu xuân Quý Mão của Hoà thượng Thích Chân Tính
Ngày 01, chuyến Phật sự đầu xuân Quý Mão của Hoà thượng Thích Chân Tính
Ngày 01, chuyến Phật sự đầu xuân Quý Mão của Hoà thượng Thích Chân Tính
Ngày 01, chuyến Phật sự đầu xuân Quý Mão của Hoà thượng Thích Chân Tính
Ngày 01, chuyến Phật sự đầu xuân Quý Mão của Hoà thượng Thích Chân Tính
Ngày 01, chuyến Phật sự đầu xuân Quý Mão của Hoà thượng Thích Chân Tính
Ngày 01, chuyến Phật sự đầu xuân Quý Mão của Hoà thượng Thích Chân Tính
Ngày 01, chuyến Phật sự đầu xuân Quý Mão của Hoà thượng Thích Chân Tính
Ngày 01, chuyến Phật sự đầu xuân Quý Mão của Hoà thượng Thích Chân Tính
Ngày 01, chuyến Phật sự đầu xuân Quý Mão của Hoà thượng Thích Chân Tính
Ngày 01, chuyến Phật sự đầu xuân Quý Mão của Hoà thượng Thích Chân Tính
Ngày 01, chuyến Phật sự đầu xuân Quý Mão của Hoà thượng Thích Chân Tính
Ngày 01, chuyến Phật sự đầu xuân Quý Mão của Hoà thượng Thích Chân Tính
Ngày 01, chuyến Phật sự đầu xuân Quý Mão của Hoà thượng Thích Chân Tính

Tin tức liên quan

Công tác chuẩn bị trang trí Phật đản Vesak 2023 (phần 2)
01/06/2023
Lễ Hằng Thuận
30/05/2023
Chùa Đống Cao – Thanh Hóa: Đại lễ Phật Đản (PL.2567 - DL.2023)
30/05/2023
Chương trình “"Rung Chuông Chùa" lần 4 nhân mùa Phật đản
30/05/2023
Đạo tràng Lâm Phát – Lâm Đồng: Lễ Phật đản (PL.2567 - DL.2023)
29/05/2023