Thơ

Ngân vang câu niệm Phật

Cập nhật: 15/10/2008
 

Khóa Phật thất diễn ra

Hồng danh Phật lan xa

Đầu hôm rồi khuya vắng

Lắng đọng bao ngày qua

Câu Phật hiệu ngân nga

Người người niệm thiết tha

Trong những ngày tu học

Hồi hướng rộng bao la

Nam mô A-di-đà

Dù trẻ lẫn người già

Thành tâm chuyên trì niệm

Tôi luyện thuốc già-đà.

Câu lục tự Di-đà

Tiếp nối từng tâm niệm

Tuôn chảy bản trường ca

Xóa hết mọi oan gia

Sống cuộc đời vị tha

Tín – Hạnh – Nguyện cả ba

Chân thành! Chân thành niệm

Giải thoát khỏi Ta-bà.

Tin tức liên quan

Truyền đăng tục diệm
17/11/2021
Cảm tác sau mưa
14/11/2021
Thì ra!
07/11/2021
Tuổi thơ...xưa và nay...
09/10/2021
Con chỉ sợ
28/09/2021