Bài viết

Nền tảng người tu Phật

Cập nhật: 17/07/2020
 

Nền tảng người tu Phật

 

Nền tảng này không làm
Từ xi măng cốt thép
Nhưng lại bằng Ngũ giới
Không sát sinh, trộm cắp
Không tà dâm, vọng ngữ
Không uống rượu thứ năm.

Tất cả năm điều này
Ai thực hành thanh tịnh
Thành tựu kết quả lành
Nếu người nào vi phạm
Một trong những điều trên
Sẽ phập phồng lo sợ.

Ví như một đứa trẻ
Hay ngỗ nghịch mẹ cha
Không giữ trọn năm giới
Khi đứa bé rời nhà
Cha mẹ sẽ lo lắng.

Như vậy người giữ giới
Trong tâm mới có định
Tâm định, tuệ phát sinh
Vậy giới là căn bản
Để thuận dòng giải thoát.

Giới như một chiếc bè
Đưa người qua bể khổ
Cho nên người tu Phật
Phải nhận rõ điều này.

Dù tu pháp môn nào
Lấy giới làm căn bản
Như trong kinh Di Giáo
Đức Phật có dạy rằng:
“Sau khi Ta diệt độ
Hãy lấy giới làm Thầy”
.

Giới là gốc thiện pháp
Giới như đấng Đạo sư
Vị thượng thủ dẫn dắt
Tất cả những chúng sinh
Đang hướng đến con đường
Giác ngộ và giải thoát.

Giới như áo giáp đồng
Diệt ác thần kiết sử
Người giữ giới trọn vẹn
Được năm điều lợi ích
Trích trong Trường Bộ một
Kinh Đại Bát Niết-bàn.

“Thứ nhất tiền dồi dào
Thứ hai tiếng đồn xa
Thứ ba nơi đông người
Tâm hồn không sợ hãi
Thứ tư trong khi chết
Tâm hồn không rối loạn
Cuối cùng sau khi chết
Được sinh vào thiên giới”
.

Vì vậy người tu Phật
Bất luận là tại gia
Hay xuất trần thượng sĩ
Phải phát nguyện gìn giữ
Trì giới làm nền tảng
Vì sống đời đạo đức.

Giới luật thường mang lại
An vui cho tự thân
Gia đình và xã hội
Hiện tại cùng vị lai.

Tâm Chức

Tin tức liên quan

Ra mắt bộ sách mới: “Khuyến Phát Bồ Đề Tâm Giảng Luận” – Bốn phương pháp nhận diện và chuyển hóa thân tâm
15/05/2022
Nguyện xưa viên mãn đời này đản sanh
14/05/2022
May mắn được gặp Phật
14/05/2022
Vầng dương bừng chiếu – Cuộc đời thái tử Siddhartha.
07/05/2022
Thế Tôn ra đời vì một đại sự nhân duyên
05/05/2022