Phật Sự HT. Thích Chân Tính

Một Ngày Tu Tại Chùa Bát Nhã Bang California - Hoa Kỳ

Cập nhật: 16/10/2016
Ngày 15 tháng 10 năm 2016, Thượng tọa Thích Chân Tính đã tổ chức một ngày tu học cho quý đồng hương Phật tử tại chùa Bát Nhã, Nam California, Hoa Kỳ.
 

Một Ngày Tu Tại Chùa Bát Nhã Bang California - Hoa Kỳ

 

Buổi sáng, Thượng tọa đã hướng dẫn những oai nghi căn bản của người Phật tử như: chắp tay, xá chào, lễ Phật, tịnh tọa…Bên cạnh đó, Thượng tọa còn chia sẻ rằng làm con của Phật thì phải tu học theo đức Phật, tiếp tục sự nghiệp hoằng pháp lợi sanh, đi theo con đường mà Ngài đã đi, làm theo những việc mà Ngài đã làm. Tuy nhiên, người Phật tử tại gia nhất định phải còn nhiều ràng buộc, vì phải sống với thế tục nên còn một số bổn phận, trách nhiệm của người tại gia. Nhưng Phật tử tại gia cần hiểu rằng: hoàn thành tốt trách nhiệm của người tại gia thì cũng đồng nghĩa hoàn thành tốt bổn phận của người Phật tử. Theo lời đức Phật dạy, người tại gia cần phải hoàn thành tốt những bổn phận như: bổn phận hoàn thiện chính mình đối với tự thân, bổn phận đối với gia đình, quyến thuộc, xã hội, đạo pháp. Như vậy, Phật tử tại gia ngoài việc làm tròn bổn phận là người phụng sự Tam bảo, chuyển hóa thân tâm còn phải có trách nhiệm với gia đình và xã hội, không nên chỉ lo việc tu học mà bỏ bê công việc, tách biệt mình với những người xung quanh. Đó cũng chính là thực hiện tốt phương châm “tốt đời đẹp đạo”, và tránh được sự nhầm lẫn về cương vị của mình để đời sống luôn an vui.

Chiều cùng ngày, Thượng tọa Thích Chân Tính đã hướng dẫn quý thiện tín Phật tử phương pháp kinh hành niệm Phật theo mô hình tu học của chùa Hoằng Pháp. Sau đó đại chúng đã cùng thực hành.

Ngày tu thứ nhất khép lại trong niềm hỷ lạc của tất cả mọi người.

Sau đây là hình ảnh ghi nhận:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
    
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BBT Website 

Tin tức liên quan

Chùa Đống Cao – Thanh Hóa: Khóa tu niệm Phật một ngày
06/12/2023
Giảng pháp tại Khóa Tu Mùa Hè chùa Giai Lam – Hà Tĩnh
16/06/2023
Thuyết giảng tại lớp Đào tạo Cao – Trung cấp Giảng sư
11/04/2021
Thuyết giảng tại chùa Bằng, Tp. Hà Nội
21/01/2021
Chiếc vé máy bay 18 ngàn đồng của Sư ông trụ trì chùa Hoằng Pháp
22/05/2020