Phật Sự HT. Thích Chân Tính

Một ngày tu học tại niệm Phật đường Viên Thông, bang Oregon – Hoa Kỳ

Cập nhật: 04/10/2016
Ngày 3 tháng 10 năm 2016, Thượng tọa Thích Chân Tính đã hướng dẫn quý thiện tín Phật tử tu một ngày tại niệm Phật đường Viên Thông, bang Oregon, Hoa Kỳ.
 

Một ngày tu học tại niệm Phật đường Viên Thông, bang Oregon – Hoa Kỳ

 

Buổi sáng, Thượng tọa đã hướng dẫn oai nghi và ôn lại những giáo lý về Tam Quy, Ngũ Giới cho quý thiện tín Phật tử. Thượng tọa cũng đã chia sẻ những kinh nghiệm thực tế trong việc thực tập lời Phật dạy.

Buổi chiều, Thượng tọa Thích Chân Tính đã nói về các hoạt động Phật sự của chùa Hoằng Pháp, đồng thời tán thán tinh thần hoằng pháp lợi sinh của quý cư sĩ Phật tử tại niệm Phật đường Viên Thông. Dù gặp nhiều chướng duyên, nhưng mọi người nơi đây đã nỗ lực vượt qua để dựng lập đạo tràng cộng tu. Trước đây, do cá nhân tự tu học nên các Phật tử chỉ nhóm chúng thực tập tại tư gia, nhưng càng ngày do nhu cầu tu học của nhiều người hơn nên phải mua lại nhà thờ Tin Lành để tái thiết thành đạo tràng Tịnh Độ. Những nỗ lực ấy đáng được tán thán và nói lên được lòng khát ngưỡng tu học cao độ của những người Phật tử tại địa phương.

Từ đó, Thượng tọa lại nhấn mạnh rằng nhiệm vụ hoằng pháp là nhiệm vụ cao cả, người đệ tử Phật chúng ta phải phát huy hơn nữa để chung tay góp sức làm lan tỏa giáo pháp của đức Như Lai, cho thế giới hòa bình, cho nhân sinh hạnh phúc.

Khép lại ngày tu, Thượng tọa đã gửi lời chúc phúc đến tất cả mọi người và nguyện cầu hồng ân Tam Bảo luôn gia hộ cho đạo tràng ngày càng phát triển hơn nữa để lợi lạc quần sanh.

Sau đây là hình ảnh ghi nhận:

 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

BBT Website

Tin tức liên quan

Chùa Đống Cao – Thanh Hóa: Khóa tu niệm Phật một ngày
06/12/2023
Giảng pháp tại Khóa Tu Mùa Hè chùa Giai Lam – Hà Tĩnh
16/06/2023
Thuyết giảng tại lớp Đào tạo Cao – Trung cấp Giảng sư
11/04/2021
Thuyết giảng tại chùa Bằng, Tp. Hà Nội
21/01/2021
Chiếc vé máy bay 18 ngàn đồng của Sư ông trụ trì chùa Hoằng Pháp
22/05/2020