Phật Sự HT. Thích Chân Tính

Một ngày tu học tại chùa Phước Huệ - Tacoma

Cập nhật: 27/09/2017
Nhận lời mời của TT. Thích Phước Toàn – Trụ trì chùa Phước Huệ, thành phố Tacoma, tiểu bang Washington State, Hoa Kỳ, TT. Thích Chân Tính – Trụ trì chùa Hoằng Pháp, Việt Nam, đã quang lâm để tổ chức một ngày tu học cho đạo tràng.
 

Một ngày tu học tại chùa Phước Huệ - Tacoma

 

Vào khoảng 09 giờ 30 sáng, trước khi thời pháp diễn ra, chư Tăng chùa Hoằng Pháp đã hướng dẫn oai nghi đến quý Phật tử. Dù là người xuất gia hay tại gia, phép tắc oai nghi là đều không thể thiếu, cần thiết phải được học hỏi và thực tập.

Sau đó, TT. Thích Chân Tính đã chia sẻ phương pháp thực tập chính niệm để mỗi hành giả luôn tỉnh giác trong mỗi oai nghi, trong từng hơi thở, an trú thân tâm trong từng giây phút hiện tại. Đó cũng là sự thấy biết tỉnh thức, là sự nhiệm mầu trong việc tu tập, là nền tảng vững chắc của giới, định và tuệ. Có sự thấy biết đúng đắn, suy nghĩ đúng đắn, lời nói đúng đắn, hành động đúng đắn, nuôi thân mạng đúng đắn, siêng năng nỗ lực đúng đắn, nhớ nghĩ đúng đắn và sự yên lắng trong định tĩnh đúng đắn, mỗi phần trong con đường của sự tỉnh thức nếu được áp dụng trên lời nói, hành động và ý nghĩ thì sự giải thoát có mặt, hạnh phúc an lạc hiện tiền.

Kết thúc bài giảng, Phật tử dùng cơm trưa và tiếp tục kinh hành niệm Phật. Sau cùng là phần hô kệ tĩnh tọa, tụng giới và vài lời nhắn gởi sẻ chia của TT. Thích Chân Tính trước tinh thần ham tu học của Phật tử thành phố này.

Một số hình ảnh đã ghi nhận:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BBT Website

Tin tức liên quan

Chùa Đống Cao – Thanh Hóa: Khóa tu niệm Phật một ngày
06/12/2023
Giảng pháp tại Khóa Tu Mùa Hè chùa Giai Lam – Hà Tĩnh
16/06/2023
Thuyết giảng tại lớp Đào tạo Cao – Trung cấp Giảng sư
11/04/2021
Thuyết giảng tại chùa Bằng, Tp. Hà Nội
21/01/2021
Chiếc vé máy bay 18 ngàn đồng của Sư ông trụ trì chùa Hoằng Pháp
22/05/2020