Phật Sự HT. Thích Chân Tính

Một Ngày Tu Học Của Quý Đồng Hương Phật Tử Thành Phố San Jose – Hoa Kỳ

Cập nhật: 24/10/2016
Ngày 22 tháng 10 năm 2016, Thượng tọa Thích Chân Tính đã hướng dẫn quý đồng hương Phật tử trong khuôn khổ khóa tu hai ngày được tổ chức tại trường Trung học YB, thành phố San Jose, Hoa Kỳ.
 

Một Ngày Tu Học Của Quý Đồng Hương Phật Tử Thành Phố San Jose – Hoa Kỳ

 

Buổi sáng, Thượng tọa đã hướng dẫn các oai nghi cần thiết của người Phật tử và cách kinh hành niệm Phật.

Buổi chiều, đại chúng đã thực hành kinh hành niệm Phật. Sau đó, Thượng tọa Thích Chân Tính đã chia sẻ về năm điều cần ghi nhớ của một người đệ tử Phật, đó là ta phải già không thoát khỏi già, ta phải bệnh không thoát khỏi bệnh, ta phải chết không thoát khỏi chết, tất cả pháp khả ái, khả ý đối với ta rồi sẽ thay đổi biến diệt, ta là chủ nhân của nghiệp và là người thừa tự của nghiệp. Thượng tọa cũng đã chia sẻ rằng người tu học Phật pháp cần có định hướng cho bản thân, như: muốn sinh làm người phải tu tập năm giới, muốn sinh lên cõi trời phải tu 10 điều thiện,…còn đối với những hành giả tu tịnh độ thì ngoài việc nhất hướng chuyên niệm danh hiệu Phật A Di Đà phải tu Tam phước tịnh nghiệp, gồm: một là hiếu dưỡng cha mẹ, phụng sự thầy tổ, từ bi không sát sanh, tu mười nghiệp thiện; hai là thọ trì tam quy, đầy đủ các giới, không phạm oai nghi; ba là phát tâm bồ đề, tin sâu nhân quả, đọc tụng kinh điển đại thừa, khuyến tấn hành giả. Chính việc tu tập trọn vẹn ba nội dung này, hành giả tu tịnh nghiệp đã thực hiện được phương châm “tốt đời đẹp đạo”, và cũng bởi nhờ huân tu phước đức, nên hành giả sẽ thuận duyên vô chướng ngại trên con đường trở về tịnh độ.

Ngày tu thứ nhất khép lại trong niềm hoan hỷ của tất cả mọi người.

Sau đây là hình ảnh ghi nhận:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BBT Website

Tin tức liên quan

Chùa Đống Cao – Thanh Hóa: Khóa tu niệm Phật một ngày
06/12/2023
Giảng pháp tại Khóa Tu Mùa Hè chùa Giai Lam – Hà Tĩnh
16/06/2023
Thuyết giảng tại lớp Đào tạo Cao – Trung cấp Giảng sư
11/04/2021
Thuyết giảng tại chùa Bằng, Tp. Hà Nội
21/01/2021
Chiếc vé máy bay 18 ngàn đồng của Sư ông trụ trì chùa Hoằng Pháp
22/05/2020