Bài viết

Một ngày tu chùa Hoằng Pháp - Cambodia

Cập nhật: 04/08/2014
Được sự chỉ dạy của Thượng tọa Thích Chân Tính, sáng ngày 03/08/2014 (nhằm 08/07 Giáp Ngọ) chư Tăng đã đến chùa Hoằng Pháp tại Cambodia để hỗ trợ các công việc trong một ngày tu nơi đây. Trong khóa tu này thầy Thích Tâm Hướng đã có buổi nói chuyện Phật pháp cho hơn 500 kiều bào Phật tử qua đề tài “Niềm tin đối với Tam Bảo” thầy chia sẻ:
 

Một ngày tu chùa Hoằng Pháp - Cambodia

 

Đức tin là mẹ của tất cả công đức, là nền tảng để phát sanh mọi thiện pháp. Vì vậy, nếu chưa có lòng tin thì phải thiết lập, khi đã phát khởi được tịnh tín rồi thì phải giữ gìn và trau giồi để niềm tin thêm kiên cố. Lòng tin chân chánh đối với Tam Bảo gọi là Chánh Tín Tam Bảo. Đó là  tin Phật, tin Pháp, tin Tăng.

Tin Phật: Là tin bậc giác ngộ, một bậc sẽ đưa ta đến chỗ sáng suốt, thức tỉnh chúng sanh thoát khỏi sự cám dỗ của dục vọng chớ không phải tin bằng ân huệ Ngài ban cho. Trong Kinh Phật dạy: “Ta không có quyền ban phước hay giáng họa xuống cho người”. Ngài đã không có quyền ban phước hay giáng họa thì xin như vậy là trái với chủ trương, trái với lẽ thật mà đức Phật đã dạy. Như vậy tin Phật là tin những lẽ thật Ngài đã trình bày, tin ở sự tu hành giác ngộ viên mãn của Ngài, nên những gì đức Phật nói ra không sai lệch. Đó là niềm tin thứ nhất

Tin Pháp: Pháp là những lời Phật dạy giúp chúng ta hiểu về lý nhân quả, lý luân hồi, lý nhân duyên rất rõ ràng, rất khoa học. Như nói gieo nhân thì gặt quả, nhân mình làm tốt thì quả tốt, nhân mình làm xấu thì quả xấu. Biết được nhân quả rồi, chúng ta nên tránh và không tạo ra những nhân xấu mà nên tạo nhân tốt, không tạo nhân dữ mà tạo nhân lành. Nhờ tin được lời Phật dạy, đạt kết quả thiết thực trong cuộc sống. Qua đó ta mới thấy lời Phật dạy là một lẽ thật, ứng dụng có kết quả tốt cho bản thân và mọi người, cho đời này và cả đời sau. Đó là nói về tin Pháp.

Thứ ba là tin Tăng: Phật dạy đối với Tam bảo Phật, Pháp, Tăng ta phải tin trọn vẹn vì Tăng là người đón nhận, truyền thừa và hướng dẫn ta thực hành theo lời dạy của Phật. Nhưng với Tăng bảo chúng ta nên tin một cách có chọn lọc vì như thế mới có thể học và hành trì những lời dạy của Phật một cách chính xác và chân thật nhất. Đây chính là niềm tin quan trọng nhất mà quý Phật tử nên xây dựng cho chính mình và mọi người. Buổi giảng khép lại trong niềm hoan hỷ của tất cả mọi người

Kết thúc ngày tu quý Phật tử nhận được phần Pháp bảo “Tâm tình với bạn trẻ” và phiếu nhận quà từ thiện vào đợt tu kỳ sau.

Sau đây là hình ảnh ghi nhận:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BBT Website

Tin tức liên quan

Giới thiệu ấn phẩm đặc biệt “Hương Pháp – Tập 16”
30/12/2019
Giới thiệu ấn phẩm mới: Tập thơ "Bùn"
08/05/2019
Lời tâm sự
15/11/2018
Phỏng vấn TT. Thích Chân Tính về việc xây chùa Hoằng Pháp tại Hoa Kỳ
11/11/2018
Bàn tay người quét rác
08/11/2018