Bài viết

Cập nhật: 03/12/2019
 

Mê

 

Đam mê trong biển lửa
Nào tưởng mình là vui
Nào ai có biết được
Còn trong sanh tử mãi.

Hãy quay đầu nhìn lại
Hố sâu bờ vực thẳm
Nào ai có biết không?
Bởi tâm mê sinh khổ.

Bởi lầm mê dẫn lối
Tháng ngày trong u tối
Cứ ngỡ đường còn dài
Nào ai có biết đâu.

Vô thường trong nháy mắt
Tích tắc rời cõi đời
Nghiệp đời vẫn còn đó
Đọa đày trong khổ đau.

Biết ngày tháng nào ra
Nào ai có biết đây
Đạo, đời lối thênh thang
Đường mê xin dừng lại.

Hằng ngày niệm Phật an
Bước chân nhàn thảnh thơi
Nào ai có nhớ chăng
Còn trong sanh tử mãi!

Tâm Khởi

Tin tức liên quan

Tài sản sẽ mất, tạo phước thì còn
23/09/2022
TRỤ TRÌ CÓ PHẢI CHỨC VỤ KHÔNG?
22/09/2022
Trú Pháp Vương gia - Trì Như Lai tạng (tiếp theo và hết)
05/09/2022
Nét đẹp Khóa tu Phật thất 97 - Pháp Hội Niệm Phật
01/09/2022
Nét đẹp Khóa tu mùa hè chùa Hoằng Pháp
04/08/2022