Bài viết

May mắn được gặp Phật

Cập nhật: 14/05/2022
 

May mắn được gặp Phật

 

4 A tăng kỳ kiếp và 100000 đại kiếp trái đất mới có được một đức Phật. (1 đại kiếp trái đất = 1 kiếp thành + 1 kiếp trụ + 1 kiếp hoại + 1 kiếp không. Trái đất có mặt ở kiếp trụ. Kiếp thành là thời gian nước, bụi, gió đang hòa lẫn bay lung tung trong chân không. Kiếp hoại là thời gian xuất hiện từ 2 mặt trời đến 7 mặt trời thiêu đốt hết quả đất thành tro bụi. Kiếp không là thời gian trong không gian trống rỗng của một vùng vũ trụ - xem thêm kinh Thế Ký trong kinh Trường A Hàm hoặc kinh Khởi Thế Nhân Bổn trong kinh Trường Bộ). Một đời người có là bao so với thời gian kia. Thế nên mình mới tu mà muốn hết phiền não tham - sân - si - mạn - nghi - ác kiến ư? 4 đại A tăng kỳ kiếp và 100000 đại kiếp trái đất là khoảng thời gian vô lượng, dài ơi là dài. Từ vô thủy kiếp tới giờ, chúng ta đã từng làm người, làm trời, làm quỷ, làm chó mèo lợn gà sinh vật, làm chúng sinh trong địa ngục, làm A tu la - xem thêm kinh Thủ Lăng Nghiêm. Bây giờ, chúng ta gặp được Phật pháp là những người cực kỳ may mắn vì thời gian luân hồi chuyển kiếp sẽ được rút ngắn lại. Chúng ta càng tu đúng chừng nào thì chúng ta càng mau thành đạo chừng ấy. Thành đạo là chấm dứt luân hồi chuyển kiếp, không phải làm loài này loài kia nữa. Khi tâm chúng ta có chánh kiến thì khi ấy mới thật sự tu đúng. Chánh kiến có được từ học hỏi chánh pháp, nghe chánh pháp, tư duy đúng về chánh pháp. Chúng ta chỉ sợ gặp tà pháp, thầy tà, bạn xấu rủ rê vô đường ác. Bởi vậy, chúng ta phải thương Phật, kính Phật, nhớ Phật, làm theo Phật, trung thành với Phật, hy sinh vì Phật thì các thiện thần, thiện quỷ mới hộ trì cho chúng ta trên con đường tu tập và hoằng pháp - xem kinh Thủ Lăng Nghiêm, kinh Địa Tạng. Nhưng các vị ấy không giúp được chúng ta khi chúng ta trả nghiệp, vì nhân quả của ai thì người đó trả.

 

Không trên trời, giữa biển

Không lánh vào động núi

Không chỗ nào trên đời

Trốn được quả ác nghiệp

 (trích kinh Pháp Cú)

Nhân mùa Phật Đản lại về, chúng ta là người con Phật thì phải có hiếu với đấng cha lành của mình, biết ơn Ngài đã đổ biết bao xương máu trong 4 đại A tăng kỳ kiếp và 100000 đại kiếp tích công lũy đức để tròn đầy quả mãn, thành Phật, suốt 45 năm thuyết pháp không kể ngày đêm, mỗi ngày Ngài chỉ nghỉ ngơi 2 tiếng, còn lại là Ngài làm Phật sự, giáo hóa chúng sinh. Sự hy sinh của Ngài rộng lớn như biển cả, như hư không, chúng con thật sự biết ơn Ngài đã để lại Pháp và Luật để chúng con học tập. Nếu không có Ngài xuất hiện thì đời sống của chúng con đã bê tha, làm nhiều điều tội lỗi, hại mình hại người, làm cho xã hội không yên. Nhờ có Ngài khuyên dạy chúng con tin sâu nhân quả, nghiệp báo, tội phước, giữ gìn giới pháp, làm nhiều việc tốt mà đời sống của chúng con được an lạc, hạnh phúc, trả đi những nợ cũ của những hạt nhân xấu ác trong quá khứ chúng con đã gieo.

Ơn Phật lòng con luôn quý kính

Theo gót Ngài phổ độ khắp chúng sinh

Kinh Tâm Từ dạy trước tiên phải làm cho mình hạnh phúc, an lạc rồi sau đó mới cho người khác hạnh phúc. Ví như chúng ta có tiền thì mới cho người khác tiền. Cũng vậy, chúng ta có giữ 5 giới thì chúng ta mới cho người khác 5 giới được, chúng ta có từ bi, trí tuệ thì chúng ta mới cho người khác từ bi, trí tuệ được, chúng ta có niềm tin Phật pháp thì chúng ta mới cho người khác niềm tin Phật pháp được. Vì thế, người con Phật vừa thực hành chánh pháp vừa bố thí chánh pháp cho người.

 

Tâm Huỳnh

Tin tức liên quan

Nét Đẹp Cúng Dường Trường Hạ
02/07/2022
Nét đẹp Xuất Gia Gieo Duyên chùa Hoằng Pháp
01/07/2022
Làn sương khói phôi phai...
17/06/2022
Nét đẹp Khóa tu mùa hè Thanh Thiếu Niên - Cơ Sở Hương Pháp, Củ Chi
16/06/2022
Để trở thành người có giá trị
09/06/2022