Thơ HT. Thích Chân Tính

Lời Nguyện Niệm Phật

Cập nhật: 19/01/2015
.
 

LỜI NGUYỆN NIỆM PHẬT

(Tóm tắt 12 lời nguyện niệm Phật)


Kính lạy đức Phật Di-đà

Con xin phát nguyện thiết tha niệm ngài

Hôm nay mãi đến vị lai

Để cho trí sáng tâm khai như đèn

Sống vui tự tại an nhiên

Không hề ác ý gây phiền cho ai

Nói lời từ ái mãi hoài

Không gây đau khổ để ai phải buồn

Trì trai giữ giới luôn luôn

Tâm thường nhẫn nại cũng thường khoan dung

Sắc tài chẳng đắm chẳng vương

Nguyện trừ phiền não trái oan bao đời

Lòng thương trải đến muôn nơi

Chí về cực lạc muôn đời không phai.

07-2004

TT Thích Chân Tính

Tin tức liên quan

Còn lại gì?
16/05/2024
Công Ơn Mẹ Cha
14/06/2023
Tổ đình Hoằng Pháp
13/10/2022
Chùm thơ: Hoằng Pháp Tà Đùng (P.2)
10/10/2022
Chùm thơ: Hoằng Pháp Tà Đùng (P.1)
28/09/2022