Hoạt Động Phật Sự

Lễ sám hối tại chùa Suối Pháp, Tây Ninh

Cập nhật: 15/04/2022
Ngày 14/04/2022 (nhằm ngày 14/03 Nhâm Dần), đông đảo quý Phật tử ở các xã lân cận đã vân tập về chùa Suối Pháp, Suối Ngô tham dự lễ Sám Hối định kỳ.
 

Lễ sám hối tại chùa Suối Pháp, Tây Ninh

 

Trong kỳ sám hối lần này, nhận lời mời của ĐĐ. Thích tâm Hướng, Trụ trì chùa Suối Pháp, ĐĐ. Thích Tuệ Hành, chư Tăng chùa Chánh Đẳng Giác, Tân Hội, đã quang lâm đạo tràng và chia sẻ đến quý Phật tử qua đề tài Gieo Trồng Căn Lành Nơi Tam Bảo.

Trong thời pháp thoại, Sư chia sẻ rằng trong kinh Phật dạy rằng: Thân người khó được, Phật Pháp khó nghe.

Ngày nay, chúng ta được thân người là do nhiều kiếp quá khứ đã gieo trồng căn lành như: hiếu thảo với mẹ cha, cung kính, cúng dường Tam bảo, bố thí giúp người nghèo, giữ gìn giới pháp...v.v... Thứ đến, thật là phước duyên khi chúng ta được gặp chánh pháp, được gặp đạo tràng tu tập. Như thế chứng tỏ rằng chúng ta ắt hẳn đã gieo trồng rất nhiều thiện căn thì mới có cơ duyện gặp được. Vì lẽ đó, chúng ta hãy trân quý kiếp người mà gắng siêng năng tu tập thiện pháp để đoạn trừ hạt giống bất thiện.

Đức Phật dạy ruộng phước tối thắng nhất thế gian là cha mẹ. Nếu chúng ta thường cung kính, phụng dưỡng thì sẽ nhận được phước báu vô lượng. Đối với xuất thế gian là Tam bảo là ruộng phước điền quý báu. Vì vậy, chúng ta hãy luôn cung kính, cúng dường, khen ngợi và tu tập theo chánh pháp.

Hình ảnh ghi nhận:

Lễ sám hối tại chùa Suối Pháp, Tây Ninh
Lễ sám hối tại chùa Suối Pháp, Tây Ninh
Lễ sám hối tại chùa Suối Pháp, Tây Ninh
Lễ sám hối tại chùa Suối Pháp, Tây Ninh
Lễ sám hối tại chùa Suối Pháp, Tây Ninh
Lễ sám hối tại chùa Suối Pháp, Tây Ninh
Lễ sám hối tại chùa Suối Pháp, Tây Ninh
Lễ sám hối tại chùa Suối Pháp, Tây Ninh
Lễ sám hối tại chùa Suối Pháp, Tây Ninh
Lễ sám hối tại chùa Suối Pháp, Tây Ninh
Lễ sám hối tại chùa Suối Pháp, Tây Ninh

Tin tức liên quan

Chùa Tiêu Dao: Khóa tu Một ngày An lạc
30/06/2022
Chùa Đống Cao: Từ thiện gieo trồng phúc đức
30/06/2022
Lễ sám hối chùa Đống Cao, Thanh Hóa
29/06/2022
Pháp Hội Địa Tạng - Chùa Linh Ẩn, Đài Loan
29/06/2022
Lễ sám hối 30/05 Nhâm Dần
29/06/2022