Hoạt Động Phật Sự

Lễ Sám Hối ngày 16/11

Cập nhật: 17/11/2013
Chiều tối ngày 16/11/2013 (14/10/Quý Tỵ), chư thiện nam tín nữ Phật tử khắp nội ngoại thành đã về chùa Hoằng Pháp tham dự Khóa lễ Sám hối định kỳ vào 14 và 30 ÂL hàng tháng.
 

Lễ Sám Hối ngày 16/11

 
 

Trước khóa lễ, hướng đến lễ Húy kỵ lần thứ 25 vị tổ khai sáng chùa Hoằng Pháp – Cố đại lão Hòa thượng Ngộ Chân Tử, được sự chỉ dạy của Thượng tọa trụ trì, Đại đức Thích Tâm Điền – chư Tăng chùa Hoằng Pháp đã thuyết giảng thời pháp Tri ân và báo ân gởi đến chư thiện nam tín nữ Phật tử.

Cố Hòa thượng Ngộ Chân Tử là bậc cao tăng thạc đức, cả cuộc đời sống thanh bần, giản dị với hạnh nguyện cứu khổ, độ sinh. Ân đức và đạo hạnh của Ngài có thể được kể đến qua nhiều việc làm thiết thực: khai sơn tạo tự, kiến lập đạo tràng, chẩn tế cứu bần, ấn kinh thuyết pháp, khuyến hóa người thân cúng dường đất xây dựng chùa cảnh v.v... Với tinh thần tri ân và báo ân, Thượng tọa Thích Chân Tính trụ trì đương nhiệm đã kế thừa và phát huy bổn hoài và tâm nguyện của ngài bằng việc tiếp Tăng độ chúng, đào tạo Tăng tài, mở mang đạo tràng trong và ngoài nước, ấn tống kinh sách, quan tâm đến các công tác từ thiện xã hội và sáng tạo, phát kiến nhiều hình thức, phương tiện hoằng pháp lợi sinh đa dạng... Người cư sĩ Phật tử, thể hiện lòng tri ân và báo ân, noi theo hạnh nguyện tự độ độ tha của Thầy, Tổ chúng ta hãy hết lòng hộ trì Tam bảo và tu tập, khuyến hóa mọi người cùng đi theo con đường giác ngộ mà chư Phật đã chỉ dạy.

Sau thời pháp, thiện nam tín nữ Phật tử chính thức bước vào khóa lễ Hồng danh bảo sám.

Sau đây là hình ảnh ghi nhận:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BBT Website

Tin tức liên quan

Nhập khóa Khóa tu Phật thất 97- Pháp Hội Niệm Phật
16/08/2022
Đại Lễ Vu Lan báo Hiếu 2022 chùa Đăng Pháp
16/08/2022
Đại lễ Vu Lan Báo Hiếu 2022 chùa Đại Cồ Việt
15/08/2022
Khóa tu thiếu nhi “Em Về Bên Phật” - Lần 34
15/08/2022
Lễ Vu Lan Báo Hiếu lớp Ươm Mầm Trí Tuệ
15/08/2022