Hoạt Động Phật Sự

Lễ sám hối chùa Đống Cao, Thanh Hóa

Cập nhật: 15/04/2022
Tối 14/04/2022 (Nhằm 14/03 Nhâm Dần), quý Phật tử xa gần đã trở về chùa Đống Cao (Nga Yên, Nga Sơn, Thanh Hóa) tham dự buổi lễ sám hối định kỳ.
 

Lễ sám hối chùa Đống Cao, Thanh Hóa

 

Đại chúng đã cùng ôn lại Tam quy Ngũ giới của người Phật tử tại gia dưới sự hướng dẫn từ ĐĐ. Thích Tâm Hưng, Trụ trì chùa Đống Cao.

Sau thời khóa, Đại dức đã có đôi lời chia sẻ cùng sách tấn đến đại chúng, nhằm giúp cho mọi người hiểu thêm nhiều mặt về Phật pháp và phương pháp hành trì, để cuộc sống thêm an  lạc, hạnh phúc ngay hiện tại và vị lai được vãng sinh về cõi Cực Lạc.

Cuối cùng là giây phút đại chúng cùng nhau thọ lộc Phật.

"....Quỳ trước Phật đài, sám hối thành tâm

Nghiệp của cái thân, giết người, tà dâm

Trộm cắp, lừa dối, gây tạo lỗi lầm

Hồi đầu hướng thiện, chuyển hóa nghiệp nhân

Hối lỗi lương tâm, cải thiện bản thân.

Gieo trồng giống phước, đạo đức chánh chân

Hiện tại, tương lai an lành....".

Hình ảnh ghi nhận:

Lễ sám hối chùa Đống Cao, Thanh Hóa
Lễ sám hối chùa Đống Cao, Thanh Hóa
Lễ sám hối chùa Đống Cao, Thanh Hóa
Lễ sám hối chùa Đống Cao, Thanh Hóa
Lễ sám hối chùa Đống Cao, Thanh Hóa
Lễ sám hối chùa Đống Cao, Thanh Hóa
Lễ sám hối chùa Đống Cao, Thanh Hóa
Lễ sám hối chùa Đống Cao, Thanh Hóa
Lễ sám hối chùa Đống Cao, Thanh Hóa
Lễ sám hối chùa Đống Cao, Thanh Hóa
Lễ sám hối chùa Đống Cao, Thanh Hóa
Lễ sám hối chùa Đống Cao, Thanh Hóa
Lễ sám hối chùa Đống Cao, Thanh Hóa
Lễ sám hối chùa Đống Cao, Thanh Hóa
Lễ sám hối chùa Đống Cao, Thanh Hóa
Lễ sám hối chùa Đống Cao, Thanh Hóa
Lễ sám hối chùa Đống Cao, Thanh Hóa
Lễ sám hối chùa Đống Cao, Thanh Hóa
Lễ sám hối chùa Đống Cao, Thanh Hóa
Lễ sám hối chùa Đống Cao, Thanh Hóa
Lễ sám hối chùa Đống Cao, Thanh Hóa
Lễ sám hối chùa Đống Cao, Thanh Hóa
Lễ sám hối chùa Đống Cao, Thanh Hóa
Lễ sám hối chùa Đống Cao, Thanh Hóa
Lễ sám hối chùa Đống Cao, Thanh Hóa
Lễ sám hối chùa Đống Cao, Thanh Hóa
Lễ sám hối chùa Đống Cao, Thanh Hóa
Lễ sám hối chùa Đống Cao, Thanh Hóa

Tin tức liên quan

Chùa Tiêu Dao: Khóa tu Một ngày An lạc
30/06/2022
Chùa Đống Cao: Từ thiện gieo trồng phúc đức
30/06/2022
Lễ sám hối chùa Đống Cao, Thanh Hóa
29/06/2022
Pháp Hội Địa Tạng - Chùa Linh Ẩn, Đài Loan
29/06/2022
Lễ sám hối 30/05 Nhâm Dần
29/06/2022