Hoạt Động Phật Sự

Lễ Sám Hối 30/09.

Cập nhật: 14/11/2012
Chiều tối ngày 13/11/2012 (nhằm 30/09 Nhâm Thìn), hàng ngàn thiện nam tín nữ Phật tử đã về chùa Hoằng Pháp tham dự lễ Sám hối.
 

Lễ Sám Hối 30/09.

 

Trong tinh thần nhớ ơn và báo ơn, nhân dịp sắp đến ngày giỗ Tổ khai sơn chùa Hoằng Pháp 16/10 Nhâm Thìn, Đại đức Thích Đạo Quang, Tăng chúng chùa Hoằng Pháp đã có thời pháp ngắn ca ngợi cuộc đời và sự nghiệp hoằng pháp lợi sinh của Cố Đại lão Hòa thượng Ngộ Chân Tử với toàn thể đại chúng. Đại đức chia sẻ: Ngài là bậc chân tu, đạo hạnh, ngôn hành viên thông, có những phát kiến, tư tưởng và việc làm rất thiết thực như: kiến lập đạo tràng, ấn tống kinh sách, xây chùa tế độ, lập viện dục anh, giáo hóa chúng sinh, tích cực từ thiện xã hội, cứu vớt hàng trăm nghìn người giữa thời cuộc đao binh. Đặc biệt, Ngài giáo hóa được người thân trong gia đình đi theo con đường Phật pháp, bán ruộng đất lấy tiền xây dựng chùa cảnh, một việc làm rất hy hữu, khó ai làm được. Ngày nay, tư tưởng và đường lối hoằng pháp lợi sinh của Ngài vẫn rất cấp tiến, xứng đáng để hàng hậu học tự hào và noi theo”.

Kết thúc thời pháp, Đại đức khuyến tấn toàn thể đại chúng noi gương hạnh Ngài để Phật nhật ngày càng tăng huy.

Sau thời pháp, toàn thể đại chúng chính thức bước vào khóa lễ Sám hối bằng phương thức Trì danh sám pháp.

Dưới đây là những hình ảnh ghi nhận:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BBT Website

Tin tức liên quan

Đại lễ Vu Lan Báo Hiếu chùa Kim Cang Tịnh Độ Ma San, Hàn Quốc
18/08/2022
Khai khóa Khóa Tu Phật Thất – lần 97
17/08/2022
Đại lễ Vu Lan Báo Hiếu 2022 Đạo Tràng Minh Chất, Cần Thơ
17/08/2022
Đại lễ Vu Lan Báo Hiếu chùa Hòa Phúc, Hà Nội
16/08/2022
Nhập khóa Khóa tu Phật thất 97- Pháp Hội Niệm Phật
16/08/2022