Hoạt Động Phật Sự

Lễ sám hối 30/02 Tân Sửu

Cập nhật: 12/04/2021
Ngày 11/04/2021 (nhằm 30/02 Tân Sửu), quý thiện nam tín nữ Phật tử trong và ngoài Tp. HCM đã về chùa Hoằng Pháp tham dự khóa lễ sám hối định kỳ.
 

Lễ sám hối 30/02 Tân Sửu

 

Trước khi bước vào khóa lễ, ĐĐ. Thích Tâm Thoại đã có buổi chia sẻ Phật pháp cùng với đại chúng qua đề tài Tại Sao Tôi Chọn Pháp Môn Tịnh Độ Và Phương Pháp Hành Trì Như Thế Nào?

Giáo lý đức Phật hiện hữu là để giải quyết những khổ đau nơi nhân loại. Đứng trước căn cơ, trình độ khác nhau thì nhiều phương pháp hành trì hay pháp môn ra đời. Vào thời mạt pháp thì phần lớn chúng sanh mê mờ, khó dạy, khó điều phục nên đức Phật đã bi mẫn chỉ dạy pháp môn Tịnh Độ hay niệm Phật cầu vãng sanh Tây phương. Đại đức cùng với đại chúng phân tích về nguyên nhân chọn pháp môn này và xoáy sâu vào phương pháp hành trì sao cho đúng, đạt kết quả, lợi ích lớn.

Pháp môn Tịnh Độ là dựa trên tha lực và tự lực. Nếu chúng ta không nhất tâm hay tự lực thì không thể nào chiêu cảm được oai lực từ chư Phật. Từ đây, Thầy nói đến hành giả thực tập nghiêm trì sáu căn và ba nghiệp thanh tịnh trong lúc hành lễ, tụng kinh, niệm Phật cũng như trong bất kỳ mọi sinh hoạt, hoạt động hằng ngày. Đặc biệt là hành giả cần cẩn trọng trong ba nghiệp: thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp, tu sao cho thanh tịnh, trí sáng suốt, luôn hướng tâm đến con đường vãng sanh Tây phương - giải thoát sinh tử luân hồi.

Sau đó, đại chúng cùng lắng nghe bài hát Cát Bụi Cuộc Đời.

Sau thời pháp thoại, đại chúng cùng bước vào khóa lễ sám hối như thường lệ.

Hình ảnh ghi nhận:      

Lễ sám hối 30/02 Tân Sửu
Lễ sám hối 30/02 Tân Sửu
Lễ sám hối 30/02 Tân Sửu
Lễ sám hối 30/02 Tân Sửu
Lễ sám hối 30/02 Tân Sửu
Lễ sám hối 30/02 Tân Sửu
Lễ sám hối 30/02 Tân Sửu
Lễ sám hối 30/02 Tân Sửu
Lễ sám hối 30/02 Tân Sửu
Lễ sám hối 30/02 Tân Sửu
Lễ sám hối 30/02 Tân Sửu
Lễ sám hối 30/02 Tân Sửu
Lễ sám hối 30/02 Tân Sửu
Lễ sám hối 30/02 Tân Sửu
Lễ sám hối 30/02 Tân Sửu
Lễ sám hối 30/02 Tân Sửu
Lễ sám hối 30/02 Tân Sửu
Lễ sám hối 30/02 Tân Sửu
Lễ sám hối 30/02 Tân Sửu
Lễ sám hối 30/02 Tân Sửu
Lễ sám hối 30/02 Tân Sửu
Lễ sám hối 30/02 Tân Sửu
Lễ sám hối 30/02 Tân Sửu
Lễ sám hối 30/02 Tân Sửu
Lễ sám hối 30/02 Tân Sửu
Lễ sám hối 30/02 Tân Sửu
Lễ sám hối 30/02 Tân Sửu
Lễ sám hối 30/02 Tân Sửu
Lễ sám hối 30/02 Tân Sửu
Lễ sám hối 30/02 Tân Sửu
Lễ sám hối 30/02 Tân Sửu
Lễ sám hối 30/02 Tân Sửu
Lễ sám hối 30/02 Tân Sửu
Lễ sám hối 30/02 Tân Sửu
Lễ sám hối 30/02 Tân Sửu
Lễ sám hối 30/02 Tân Sửu
Lễ sám hối 30/02 Tân Sửu
Lễ sám hối 30/02 Tân Sửu
Lễ sám hối 30/02 Tân Sửu

Tin tức liên quan

Thông báo v/v thiết kế lễ đài vườn Lâm tỳ ni tại tư gia
17/05/2021
Công tác chuẩn bị Phật đản 2021 (Phần 1)
17/05/2021
Chùa Đống Cao: Lễ tắm Phật nhân mùa Phật Đản 2021
17/05/2021
Ngày Thứ Bảy – KTPT 96
08/05/2021
Pháp thoại “Thương Ai Bằng Thương Mình” – KTPT 96
07/05/2021