Hoạt Động Phật Sự

Lễ sám hối 29/04 Nhâm Dần

Cập nhật: 30/05/2022
Ngày 29/05/2022 (nhằm 29/04 Nhâm Dần), quý thiện nam tín nữ Phật tử trong và ngoài Tp. HCM đã về chùa Hoằng Pháp tham dự khóa lễ sám hối định kỳ.
 

Lễ sám hối 29/04 Nhâm Dần

 

Trước khi bước vào khóa lễ, ĐĐ. Thích Tâm Thiện đã có buổi chia sẻ Phật pháp cùng với đại chúng qua chủ đề Suy Niệm Về Nhân Quả.

Có những quy luật tự nhiên đã tồn tại rất lâu về trước, dù đức Phật có ra đời hay không thì những định luật đó vẫn luôn tồn tại. Ngài chỉ là người thấy ra và nói điều đó đến với mọi người. Đó là luật nhân quả, luân hồi, duyên khởi... Dù là người tu Phật hay không thì chúng ta vẫn phải chịu sự tác động của luật nhân quả. Là người học Phật thì chúng ta không còn xa lạ gì với luật nhân quả, thế nhưng liệu chúng ta đã suy niệm đúng về nhân quả.

Qua bài pháp thoại, Đại đức giảng sư đã phân biệt giữa thuyết thiên mệnh của một số tôn giáo khác với luật nhân quả. Từ đây, Thầy đã đi qua từng khía cạnh khác nhau của nhân quả là: Gieo nhân gì gặt quả đó; nhân cùng với duyên sẽ tạo nên quả; yếu tố nghiệp và nguyện trong việc chuyển hướng nhân quả; vật bố thí, tâm bố thí, người nhận vật thí sẽ tạo ra quả bố thí, lợi ích của nhân quả từ việc suy nghĩ kỹ trước khi làm, phân biệt giữa phước đức và công đức. Tất cả điều này, phần nào giúp quý Phật tử hình dung, nắm rõ công thức vận hành của luật nhân quả để giải bài toán cuộc đời mà thăng hoa đời sống chính mình.

Sau thời pháp thoại, đại chúng cùng bước vào khóa lễ sám hối như thường lệ.

Hình ảnh ghi nhận:

Lễ sám hối 29/04 Nhâm Dần
Lễ sám hối 29/04 Nhâm Dần
Lễ sám hối 29/04 Nhâm Dần
Lễ sám hối 29/04 Nhâm Dần
Lễ sám hối 29/04 Nhâm Dần
Lễ sám hối 29/04 Nhâm Dần
Lễ sám hối 29/04 Nhâm Dần
Lễ sám hối 29/04 Nhâm Dần
Lễ sám hối 29/04 Nhâm Dần
Lễ sám hối 29/04 Nhâm Dần
Lễ sám hối 29/04 Nhâm Dần
Lễ sám hối 29/04 Nhâm Dần
Lễ sám hối 29/04 Nhâm Dần
Lễ sám hối 29/04 Nhâm Dần
Lễ sám hối 29/04 Nhâm Dần
Lễ sám hối 29/04 Nhâm Dần
Lễ sám hối 29/04 Nhâm Dần
Lễ sám hối 29/04 Nhâm Dần
Lễ sám hối 29/04 Nhâm Dần
Lễ sám hối 29/04 Nhâm Dần
Lễ sám hối 29/04 Nhâm Dần
Lễ sám hối 29/04 Nhâm Dần
Lễ sám hối 29/04 Nhâm Dần
Lễ sám hối 29/04 Nhâm Dần
Lễ sám hối 29/04 Nhâm Dần
Lễ sám hối 29/04 Nhâm Dần
Lễ sám hối 29/04 Nhâm Dần
Lễ sám hối 29/04 Nhâm Dần
Lễ sám hối 29/04 Nhâm Dần
Lễ sám hối 29/04 Nhâm Dần
Lễ sám hối 29/04 Nhâm Dần
Lễ sám hối 29/04 Nhâm Dần
Lễ sám hối 29/04 Nhâm Dần
Lễ sám hối 29/04 Nhâm Dần
Lễ sám hối 29/04 Nhâm Dần
Lễ sám hối 29/04 Nhâm Dần
Lễ sám hối 29/04 Nhâm Dần
Lễ sám hối 29/04 Nhâm Dần
Lễ sám hối 29/04 Nhâm Dần
Lễ sám hối 29/04 Nhâm Dần
Lễ sám hối 29/04 Nhâm Dần
Lễ sám hối 29/04 Nhâm Dần
Lễ sám hối 29/04 Nhâm Dần
Lễ sám hối 29/04 Nhâm Dần
Lễ sám hối 29/04 Nhâm Dần
Lễ sám hối 29/04 Nhâm Dần
Lễ sám hối 29/04 Nhâm Dần
Lễ sám hối 29/04 Nhâm Dần
Lễ sám hối 29/04 Nhâm Dần
Lễ sám hối 29/04 Nhâm Dần
Lễ sám hối 29/04 Nhâm Dần
Lễ sám hối 29/04 Nhâm Dần
Lễ sám hối 29/04 Nhâm Dần
Lễ sám hối 29/04 Nhâm Dần
Lễ sám hối 29/04 Nhâm Dần
Lễ sám hối 29/04 Nhâm Dần
Lễ sám hối 29/04 Nhâm Dần
Lễ sám hối 29/04 Nhâm Dần
Lễ sám hối 29/04 Nhâm Dần
Lễ sám hối 29/04 Nhâm Dần
Lễ sám hối 29/04 Nhâm Dần
Lễ sám hối 29/04 Nhâm Dần
Lễ sám hối 29/04 Nhâm Dần
Lễ sám hối 29/04 Nhâm Dần
Lễ sám hối 29/04 Nhâm Dần
Lễ sám hối 29/04 Nhâm Dần
Lễ sám hối 29/04 Nhâm Dần
Lễ sám hối 29/04 Nhâm Dần
Lễ sám hối 29/04 Nhâm Dần
Lễ sám hối 29/04 Nhâm Dần
Lễ sám hối 29/04 Nhâm Dần
Lễ sám hối 29/04 Nhâm Dần
Lễ sám hối 29/04 Nhâm Dần

Tin tức liên quan

Chùa Trường Pháp – Hậu Giang: Lễ Phật đản (PL.2567 - DL.2023)
07/06/2023
Tặng quà cho nhóm khuyết tật Gò Sao - phường Thạnh Xuân, Q12
06/06/2023
Đối thú An cư 2023
06/06/2023
Đêm văn nghệ mừng Phật đản sanh (GĐPT)
06/06/2023
Chùa Linh Ẩn – Đài Loan: Đại lễ Phật đản (PL.2567 - DL.2023)
05/06/2023