Hoạt Động Phật Sự

Lễ sám hối 29/01 Quý Mão

Cập nhật: 19/02/2023
0:00
/
4:19
Ngày 19/02/2023 (nhằm 29/01 Quý Mão), quý thiện nam tín nữ Phật tử trong và ngoài Tp. HCM đã về chùa Hoằng Pháp tham dự khóa lễ sám hối định kỳ.
 

Lễ sám hối 29/01 Quý Mão

 

Trước khi bước vào khóa lễ, Đại đức Thích Tâm Cung, chư Tăng chùa Hoằng Pháp có buổi pháp thoại cùng đại chúng qua chủ đề “Nhớ nhớ quên quên”

Trong tiềm thức, tâm trí chúng ta thường hay diễn ra hai trạng thái đối nghịch, đó là Nhớ và Quên.

1. Nhớ quá khứ - Quên hiện tại: con người chúng ta hay có xu hướng thích nhớ những gì đã qua, dù tốt hay xấu. Từ đó dễ đánh mất mình trong giây phút hiện tại.

2. Nhớ cái ham thích (ngũ dục lục trần) – Quên đi cái đạo lí (tình nghĩa): Thỉnh thoảng chúng ta thấy đâu đó trên mạng xã hội những câu chuyện khiến ai nấy đau lòng, vì tiền tài vật chất mà đánh mất đi đạo nghĩa trong gia đình; người lãnh đạo với dân.

3. Nhớ ân oán – Quên tha thứ: trong cuộc sống không tránh khỏi những bất hòa, thế nhưng chúng ta thường hoài niệm về những bất hòa đó để tự thắp lên ngọn lửa sân, và gây đau khổ cho chính mình mà thiếu tinh thần tha thứ.

4. Nhớ ma – Quên Phật: Phật là đầy đủ trí tuệ, từ bi. Chúng ta thường quên đi những chân lí sự thật hiện tiền của thế gian, quên sự yêu thương với muôn loại vạn vật.

Qua đây, Đại đức nhắc nhở đại chúng, tuy chia làm 4 trạng huống, nhưng chung quy chỉ đơn giản một điều: Nhớ sống Thiện sống lành, quên đi cái Bất thiện, cái ác.

Thiện: Thân không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm; Khẩu không nói dối, không nói đâm thọc, không nói đôi chiều, không nói là ác; Ý không tham đắm quá độ, không giận dữ quá mức (không giận thì càng tốt), không có tâm nghi ngờ chánh pháp. Vậy, chánh pháp ở đâu? Đối với người mới tu, sơ cơ thì chánh pháp ở chùa, ở kinh sách do quý thầy giảng. Khi tu giỏi thì chánh pháp hiện ra trong mỗi người. Bất thiện: là ngược lại với 10 điều thiện trên.

Do vậy, chúng ta cố gắng giữ giới, tu tập hành trì thân, khẩu, ý. Đó mới là người con Phật đúng nghĩa.

Sau thời pháp thoại, đại chúng cùng bước vào khóa lễ sám hối như thường lệ.

Hình ảnh ghi nhận:

Lễ sám hối 29/01 Quý Mão
Lễ sám hối 29/01 Quý Mão
Lễ sám hối 29/01 Quý Mão
Lễ sám hối 29/01 Quý Mão
Lễ sám hối 29/01 Quý Mão
Lễ sám hối 29/01 Quý Mão
Lễ sám hối 29/01 Quý Mão
Lễ sám hối 29/01 Quý Mão
Lễ sám hối 29/01 Quý Mão
Lễ sám hối 29/01 Quý Mão
Lễ sám hối 29/01 Quý Mão
Lễ sám hối 29/01 Quý Mão
Lễ sám hối 29/01 Quý Mão
Lễ sám hối 29/01 Quý Mão
Lễ sám hối 29/01 Quý Mão
Lễ sám hối 29/01 Quý Mão
Lễ sám hối 29/01 Quý Mão
Lễ sám hối 29/01 Quý Mão
Lễ sám hối 29/01 Quý Mão
Lễ sám hối 29/01 Quý Mão
Lễ sám hối 29/01 Quý Mão
Lễ sám hối 29/01 Quý Mão
Lễ sám hối 29/01 Quý Mão
Lễ sám hối 29/01 Quý Mão
Lễ sám hối 29/01 Quý Mão
Lễ sám hối 29/01 Quý Mão
Lễ sám hối 29/01 Quý Mão
Lễ sám hối 29/01 Quý Mão
Lễ sám hối 29/01 Quý Mão
Lễ sám hối 29/01 Quý Mão
Lễ sám hối 29/01 Quý Mão
Lễ sám hối 29/01 Quý Mão
Lễ sám hối 29/01 Quý Mão
Lễ sám hối 29/01 Quý Mão
Lễ sám hối 29/01 Quý Mão
Lễ sám hối 29/01 Quý Mão
Lễ sám hối 29/01 Quý Mão
Lễ sám hối 29/01 Quý Mão
Lễ sám hối 29/01 Quý Mão
Lễ sám hối 29/01 Quý Mão
Lễ sám hối 29/01 Quý Mão
Lễ sám hối 29/01 Quý Mão
Lễ sám hối 29/01 Quý Mão
Lễ sám hối 29/01 Quý Mão
Lễ sám hối 29/01 Quý Mão
Lễ sám hối 29/01 Quý Mão
Lễ sám hối 29/01 Quý Mão
Lễ sám hối 29/01 Quý Mão
Lễ sám hối 29/01 Quý Mão
Lễ sám hối 29/01 Quý Mão
Lễ sám hối 29/01 Quý Mão
Lễ sám hối 29/01 Quý Mão
Lễ sám hối 29/01 Quý Mão
Lễ sám hối 29/01 Quý Mão
Lễ sám hối 29/01 Quý Mão
Lễ sám hối 29/01 Quý Mão
Lễ sám hối 29/01 Quý Mão
Lễ sám hối 29/01 Quý Mão
Lễ sám hối 29/01 Quý Mão
Lễ sám hối 29/01 Quý Mão
Lễ sám hối 29/01 Quý Mão
Lễ sám hối 29/01 Quý Mão
Lễ sám hối 29/01 Quý Mão
Lễ sám hối 29/01 Quý Mão
Lễ sám hối 29/01 Quý Mão
Lễ sám hối 29/01 Quý Mão
Lễ sám hối 29/01 Quý Mão
Lễ sám hối 29/01 Quý Mão
Lễ sám hối 29/01 Quý Mão
Lễ sám hối 29/01 Quý Mão
Lễ sám hối 29/01 Quý Mão
Lễ sám hối 29/01 Quý Mão
Lễ sám hối 29/01 Quý Mão

Tin tức liên quan

Công tác chuẩn bị trang trí Phật đản Vesak 2023 (phần 2)
01/06/2023
Lễ Hằng Thuận
30/05/2023
Chùa Đống Cao – Thanh Hóa: Đại lễ Phật Đản (PL.2567 - DL.2023)
30/05/2023
Chương trình “"Rung Chuông Chùa" lần 4 nhân mùa Phật đản
30/05/2023
Đạo tràng Lâm Phát – Lâm Đồng: Lễ Phật đản (PL.2567 - DL.2023)
29/05/2023