Hoạt Động Phật Sự

Lễ sám hối 14/12 Canh Tý

Cập nhật: 27/01/2021
Ngày 26/01/2021 (nhằm 14/12 Canh Tý), quý thiện nam tín nữ Phật tử trong và ngoài Tp. HCM đã về chùa Hoằng Pháp tham dự khóa lễ sám hối định kỳ.
 

Lễ sám hối 14/12 Canh Tý

 

Trước khi bước vào khóa lễ, ĐĐ. Thích Tâm Cung đã có buổi chia sẻ Phật pháp cùng với đại chúng qua đề tài Thân Tâm.

Khi đối trước những điều rủi ro, bấp bênh, con người không ngừng tìm kiếm những điều đảm bảo cho một đời sống an toàn, hạnh phúc. Thế nhưng, dù chúng ta liệu tính thế nào thì vẫn không thoát khỏi quy luật của sinh, lão, bệnh, tử và những điều bất như ý vẫn sẽ thường xảy ra. Những việc này đã đem lại cho con người sự khổ đau ở nơi thân lẫn tâm. Qua buổi giảng, Đại đức đã giúp đại chúng hiểu rõ hơn sự đau nơi thân và phiền não nơi tâm đã chi phối đời sống chúng ta như thế nào? Từ đây, Thầy đã phân tích, nguyên nhân đưa đến thân tật bệnh, tâm phiền não là do sáu căn (mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý) tiếp xúc với sáu trần (sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp) mà dẫn đến khổ đau, sa đọa. Thứ đến, Thầy nói về hạng người thân có thể đau nhưng tâm bình thản, thong dong giữa sự xúc chạm với cuộc đời. Thế mới thấy, nếu chúng ta thường quán sát thân tâm (hành động, lời nói, ý nghĩ) trong mọi việc lớn, nhỏ thì phần nhiều sẽ tránh bớt phiền não, khổ đau.

Khi chúng ta hiểu rõ về thân tâm, thấy thân tâm giả hợp, do duyên tạo thành mà tinh tấn, nỗ lực hành trì những lời Phật dạy nhằm đạt sự an lạc, giải thoát cho đời này và đời sau.   

Sau đó, đại chúng cùng lắng nghe bài hát Cát Bụi Cuộc Đời.

Sau thời pháp thoại, đại chúng cùng bước vào khóa lễ sám hối như thường lệ.

Hình ảnh ghi nhận:

Lễ sám hối 14/12 Canh Tý
Lễ sám hối 14/12 Canh Tý
Lễ sám hối 14/12 Canh Tý
Lễ sám hối 14/12 Canh Tý
Lễ sám hối 14/12 Canh Tý
Lễ sám hối 14/12 Canh Tý
Lễ sám hối 14/12 Canh Tý
Lễ sám hối 14/12 Canh Tý
Lễ sám hối 14/12 Canh Tý
Lễ sám hối 14/12 Canh Tý
Lễ sám hối 14/12 Canh Tý
Lễ sám hối 14/12 Canh Tý
Lễ sám hối 14/12 Canh Tý
Lễ sám hối 14/12 Canh Tý
Lễ sám hối 14/12 Canh Tý
Lễ sám hối 14/12 Canh Tý
Lễ sám hối 14/12 Canh Tý
Lễ sám hối 14/12 Canh Tý
Lễ sám hối 14/12 Canh Tý
Lễ sám hối 14/12 Canh Tý
Lễ sám hối 14/12 Canh Tý
Lễ sám hối 14/12 Canh Tý
Lễ sám hối 14/12 Canh Tý
Lễ sám hối 14/12 Canh Tý
Lễ sám hối 14/12 Canh Tý
Lễ sám hối 14/12 Canh Tý
Lễ sám hối 14/12 Canh Tý
Lễ sám hối 14/12 Canh Tý
Lễ sám hối 14/12 Canh Tý
Lễ sám hối 14/12 Canh Tý
Lễ sám hối 14/12 Canh Tý
Lễ sám hối 14/12 Canh Tý
Lễ sám hối 14/12 Canh Tý
Lễ sám hối 14/12 Canh Tý
Lễ sám hối 14/12 Canh Tý
Lễ sám hối 14/12 Canh Tý
Lễ sám hối 14/12 Canh Tý
Lễ sám hối 14/12 Canh Tý
Lễ sám hối 14/12 Canh Tý
Lễ sám hối 14/12 Canh Tý
Lễ sám hối 14/12 Canh Tý
Lễ sám hối 14/12 Canh Tý
Lễ sám hối 14/12 Canh Tý

Tin tức liên quan

Quý Thầy chùa Hoằng Pháp an cư tập trung
12/06/2021
Lễ Bố-tát, thính giới chư Tăng chùa Hoằng Pháp
10/06/2021
Hành trình chia sẻ yêu thương
01/06/2021
Chùa Tiêu Dao: Lãnh đạo các cơ quan chúc mừng Phật Đản
27/05/2021
Trao gởi bằng tuyên dương cho Phật tử có thiết kế lễ đài, vườn Lâm-tỳ-ni
27/05/2021