Hoạt Động Phật Sự

Lễ sám hối 14/08 Nhâm Dần

Cập nhật: 10/09/2022
Ngày 09/09/2022 (nhằm 14/08 Nhâm Dần), quý thiện nam tín nữ Phật tử trong và ngoài Tp. HCM đã về chùa Hoằng Pháp tham dự khóa lễ sám hối định kỳ.
 

Lễ sám hối 14/08 Nhâm Dần

 

Trước khi bước vào khóa lễ, ĐĐ. Thích Tâm Dược đã có buổi chia sẻ Phật pháp cùng với đại chúng qua chủ đề “Lợi Ích Tốt Đẹp Của Việc Nghe Pháp”.

Trước những cuồng quay hối hả của cuộc sống, việc người Phật tử sắp xếp công việc gia đình để có thể trở về chùa, ngồi yên lặng, lắng nghe lời dạy của đức Phật là một điều đáng quý báu. Thật phước báu thù thắng khi chúng ta sống thiện, tinh chuyên học pháp và hành pháp nhằm thay đổi dần nhận thức sao cho đúng đắn, tốt đẹp và lợi mình lợi người.

Học Phật noi gương Phật thì khi nghe pháp chúng ta nên luôn khởi tâm đại thiện – có lòng “Tôn kính pháp, tôn trọng người thuyết pháp, người nghe và người thuyết pháp cần làm cho thân tâm trong sạch, tịnh tín. Từ đây, Đại đức giảng sư đã nêu lên và cắt nghĩa về năm lợi ích tốt đẹp của việc nghe pháp: Một là, được nghe những sự thật trước giờ chưa được nghe; hai là, nghe lại sự thật đã nghe và làm mới sự hiểu biết của mình; ba là, giải phóng những hoài nghi, phân vân trong lòng; bốn là, làm thẳng tri kiến để thấy đúng hiểu đúng; năm là, phát sanh hỷ lạc nơi thân tâm và trưởng dưỡng đức tin trong sạch nơi Tam bảo.

Trong đó, Thầy đã chỉ ra sự thật cuộc đời về sanh, già, bệnh, chết, nhân quả nghiệp báo... cũng như phân tích sâu hơn về năm giới – năm nguyên tắc sống đạo đức làm người để quý Phật tử dễ hiểu, dễ thực hành. Cuối lời, Thầy nhắn nhủ đến đại chúng, hãy dành thời gian học hiểu giáo pháp, nhờ nhân duyên lành đó, tự thân có nhận thức đúng, hành trì đúng, mới có kết quả tốt đẹp, an vui trong hiện tại và gieo nhân giải thoát trong ngày vị lai!

Sau thời pháp thoại, đại chúng cùng bước vào khóa lễ sám hối như thường lệ.

Hình ảnh ghi nhận:

Lễ sám hối 14/08 Nhâm Dần
Lễ sám hối 14/08 Nhâm Dần
Lễ sám hối 14/08 Nhâm Dần
Lễ sám hối 14/08 Nhâm Dần
Lễ sám hối 14/08 Nhâm Dần
Lễ sám hối 14/08 Nhâm Dần
Lễ sám hối 14/08 Nhâm Dần
Lễ sám hối 14/08 Nhâm Dần
Lễ sám hối 14/08 Nhâm Dần
Lễ sám hối 14/08 Nhâm Dần
Lễ sám hối 14/08 Nhâm Dần
Lễ sám hối 14/08 Nhâm Dần
Lễ sám hối 14/08 Nhâm Dần
Lễ sám hối 14/08 Nhâm Dần
Lễ sám hối 14/08 Nhâm Dần
Lễ sám hối 14/08 Nhâm Dần
Lễ sám hối 14/08 Nhâm Dần
Lễ sám hối 14/08 Nhâm Dần
Lễ sám hối 14/08 Nhâm Dần
Lễ sám hối 14/08 Nhâm Dần
Lễ sám hối 14/08 Nhâm Dần
Lễ sám hối 14/08 Nhâm Dần
Lễ sám hối 14/08 Nhâm Dần
Lễ sám hối 14/08 Nhâm Dần
Lễ sám hối 14/08 Nhâm Dần
Lễ sám hối 14/08 Nhâm Dần
Lễ sám hối 14/08 Nhâm Dần
Lễ sám hối 14/08 Nhâm Dần
Lễ sám hối 14/08 Nhâm Dần
Lễ sám hối 14/08 Nhâm Dần
Lễ sám hối 14/08 Nhâm Dần
Lễ sám hối 14/08 Nhâm Dần
Lễ sám hối 14/08 Nhâm Dần
Lễ sám hối 14/08 Nhâm Dần
Lễ sám hối 14/08 Nhâm Dần
Lễ sám hối 14/08 Nhâm Dần
Lễ sám hối 14/08 Nhâm Dần
Lễ sám hối 14/08 Nhâm Dần
Lễ sám hối 14/08 Nhâm Dần
Lễ sám hối 14/08 Nhâm Dần
Lễ sám hối 14/08 Nhâm Dần
Lễ sám hối 14/08 Nhâm Dần
Lễ sám hối 14/08 Nhâm Dần
Lễ sám hối 14/08 Nhâm Dần
Lễ sám hối 14/08 Nhâm Dần
Lễ sám hối 14/08 Nhâm Dần
Lễ sám hối 14/08 Nhâm Dần
Lễ sám hối 14/08 Nhâm Dần
Lễ sám hối 14/08 Nhâm Dần
Lễ sám hối 14/08 Nhâm Dần
Lễ sám hối 14/08 Nhâm Dần
Lễ sám hối 14/08 Nhâm Dần
Lễ sám hối 14/08 Nhâm Dần
Lễ sám hối 14/08 Nhâm Dần
Lễ sám hối 14/08 Nhâm Dần
Lễ sám hối 14/08 Nhâm Dần
Lễ sám hối 14/08 Nhâm Dần
Lễ sám hối 14/08 Nhâm Dần
Lễ sám hối 14/08 Nhâm Dần
Lễ sám hối 14/08 Nhâm Dần
Lễ sám hối 14/08 Nhâm Dần
Lễ sám hối 14/08 Nhâm Dần
Lễ sám hối 14/08 Nhâm Dần
Lễ sám hối 14/08 Nhâm Dần

Tin tức liên quan

Lễ lạy danh hiệu Quán Thế Âm
17/04/2024
Hỗ trợ bệnh nhân ung bướu tham dự Khóa tu Niệm Phật một ngày
16/04/2024
Chùa Đống Cao – Thanh Hóa: Khóa tu Ươm Mầm Hoa Sen lần 15
15/04/2024
Chùa Giai Lam - Hà Tĩnh: Tu niệm Phật một ngày
15/04/2024
Tu niệm Phật một ngày
15/04/2024