Hoạt Động Phật Sự

Lễ sám hối 14/04 Quý Mão

Cập nhật: 02/06/2023
0:00
/
4:19
Ngày 01/06/2023 (nhằm 14/04 Quý Mão), quý thiện nam tín nữ Phật tử trong và ngoài Tp. HCM đã về chùa Hoằng Pháp tham dự khóa lễ sám hối định kỳ.
 

Lễ sám hối 14/04 Quý Mão

 

Trước khi vào khóa lễ Sám hối, Đại đức Thích Tâm Điều, chư Tăng chùa Hoằng Pháp có buổi pháp thoại “Ý nghĩa ngày Phật Đản” gửi đến đại chúng.

Hướng đến ngày lễ Phật đản, Đại đức giảng sư cùng đại chúng ôn lại đôi nét về cuộc đời đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Qua câu chuyện về tiền thân, Đại đức chia sẻ nhân duyên đức Phật phát nguyện đản sanh cõi Ta bà đầy uế trượt, đau khổ và mở ra con đường an vui, hạnh phúc cho ba cõi.

Tại sao, bằng nguyện lực Ngài lại chọn hoàn cảnh ứng thân tròn đầy phước báu? Tất cả không ngoài chí nguyện hóa độ nhân sinh được thuận duyên. Sinh ra trong dòng hoàng tộc cao quý, có đầy đủ mọi ngũ dục của thế gian. Thế nhưng sau khi nhận chân sự thật cuộc đời, Ngài từ bỏ mọi thứ, quyết chí xuất gia tầm đạo giải thoát, mang ánh sáng giác ngộ đến cho nhân loại. Từ cuộc đời đức Phật, Ngài chỉ rõ cho chúng sinh con đường đi đến giải thoát sinh tử bằng chính tự thân. Siêu hay đọa, tốt hay xấu, phước hay họa đều nghiệp đã tạo của mỗi người, không phải do đấng thần linh nào ban tặng. Đức Phật là người chỉ đường, đi hay không là do mỗi người tự quyết định. Là người con Phật, chúng ta phải luôn cố gắng tu tập sao cho luôn có đức Phật đản sinh trong tâm mọi lúc, không chỉ đợi đến ngày trăng tròn tháng tư. Phật hay ma đều do tâm ta tạo. Nếu ta tu tập tinh tấn, thân tâm thanh tịnh đó chính là cực lạc, không phải cầu đến lúc xả bỏ thân mạng mới được vãng sinh.

Sau thời pháp thoại, đại chúng cùng bước vào khóa lễ sám hối và tụng giới như thường lệ.

Hình ảnh ghi nhận:

Lễ sám hối 14/04 Quý Mão
Lễ sám hối 14/04 Quý Mão
Lễ sám hối 14/04 Quý Mão
Lễ sám hối 14/04 Quý Mão
Lễ sám hối 14/04 Quý Mão
Lễ sám hối 14/04 Quý Mão
Lễ sám hối 14/04 Quý Mão
Lễ sám hối 14/04 Quý Mão
Lễ sám hối 14/04 Quý Mão
Lễ sám hối 14/04 Quý Mão
Lễ sám hối 14/04 Quý Mão
Lễ sám hối 14/04 Quý Mão
Lễ sám hối 14/04 Quý Mão
Lễ sám hối 14/04 Quý Mão
Lễ sám hối 14/04 Quý Mão
Lễ sám hối 14/04 Quý Mão
Lễ sám hối 14/04 Quý Mão
Lễ sám hối 14/04 Quý Mão
Lễ sám hối 14/04 Quý Mão
Lễ sám hối 14/04 Quý Mão
Lễ sám hối 14/04 Quý Mão
Lễ sám hối 14/04 Quý Mão
Lễ sám hối 14/04 Quý Mão
Lễ sám hối 14/04 Quý Mão
Lễ sám hối 14/04 Quý Mão
Lễ sám hối 14/04 Quý Mão
Lễ sám hối 14/04 Quý Mão
Lễ sám hối 14/04 Quý Mão
Lễ sám hối 14/04 Quý Mão
Lễ sám hối 14/04 Quý Mão
Lễ sám hối 14/04 Quý Mão
Lễ sám hối 14/04 Quý Mão
Lễ sám hối 14/04 Quý Mão
Lễ sám hối 14/04 Quý Mão
Lễ sám hối 14/04 Quý Mão
Lễ sám hối 14/04 Quý Mão
Lễ sám hối 14/04 Quý Mão
Lễ sám hối 14/04 Quý Mão
Lễ sám hối 14/04 Quý Mão
Lễ sám hối 14/04 Quý Mão
Lễ sám hối 14/04 Quý Mão
Lễ sám hối 14/04 Quý Mão
Lễ sám hối 14/04 Quý Mão
Lễ sám hối 14/04 Quý Mão
Lễ sám hối 14/04 Quý Mão
Lễ sám hối 14/04 Quý Mão
Lễ sám hối 14/04 Quý Mão
Lễ sám hối 14/04 Quý Mão
Lễ sám hối 14/04 Quý Mão
Lễ sám hối 14/04 Quý Mão
Lễ sám hối 14/04 Quý Mão
Lễ sám hối 14/04 Quý Mão
Lễ sám hối 14/04 Quý Mão
Lễ sám hối 14/04 Quý Mão
Lễ sám hối 14/04 Quý Mão
Lễ sám hối 14/04 Quý Mão
Lễ sám hối 14/04 Quý Mão
Lễ sám hối 14/04 Quý Mão
Lễ sám hối 14/04 Quý Mão
Lễ sám hối 14/04 Quý Mão
Lễ sám hối 14/04 Quý Mão

Tin tức liên quan

Quỹ đào tạo Tăng tài Ngộ Chân Tử cúng dường tịnh tài tại miền Trung
28/09/2023
Chùa Đống Cao – Thanh Hóa: Chương trình “Trung thu bên Phật” dành cho các em nhỏ
26/09/2023
Chùa An Hương – An Giang: Tặng quà Trung thu cho học sinh các trường tiểu học
26/09/2023
Đạo tràng Minh Chất – Cần Thơ: Khóa tu niệm Phật một ngày – lần 8 & Tặng quà Trung thu
26/09/2023
Chùa Đăng Pháp - Bình Phước: Tu một ngày & Phát quà Trung thu
26/09/2023