Hoạt Động Phật Sự

Lễ sám hối 14/03 Giáp Thìn

Cập nhật: 23/04/2024
0:00
/
4:19
Ngày 22/04/2024 (nhằm 14/03 Giáp Thìn), quý thiện nam tín nữ Phật tử trong và ngoài TP. HCM trở về chùa Hoằng Pháp tham dự khóa lễ sám hối định kỳ.
 

Lễ sám hối 14/03 Giáp Thìn

 

Trước khi vào khóa lễ Sám hối, Đại đức Thích Tâm Huỳnh – chư Tăng chùa Hoằng Pháp có thời pháp thoại gửi đến đại chúng qua chủ đề “Công đức xuất gia”.

Trong xã hội hiện nay, nhiều dư luận trái chiều gây ảnh hưởng rất lớn đến hình ảnh chư Tăng nói riêng và Phật giáo nói chung.

Qua bài kinh “Công đức xuất gia” trích kinh Tăng Nhất A Hàm, tập III, phẩm 40, chúng ta thấy công đức xuất gia tu hành thật không thể nghĩ bàn. Thực hành quán niệm sẽ thành tựu công đức, phước báo vô lượng. Bên cạnh đó, đức Phật dạy rõ: Tội báo thật đáng sợ đối với người cản trở, đoạn duyên người xuất gia; Phước báu thù thắng cho ai ủng hộ, trợ duyên cho chư Tăng tu học.

Nhân đây, Đại đức chia sẻ những công đức và lợi lạc của người xuất gia đối với tự thân và tha nhân.

*. Lợi ích cho tự thân

- Giữ gìn ba nghiệp thân, khẩu, ý thanh tịnh, hiền thiện.

- Giữ gìn các giới trang nghiêm.

- Có được tài tài sản của bậc thánh.

- Tiếng lành đồn xa.

- Không sợ hãi nơi đông người.

- Thân hoại mệnh chung, thân tâm không sợ hãi, không dao động.

- Có khả năng thành tựu đạo quả trong hiện đời hoặc đời sau.

*. Lợi lạc tha nhân:

- Làm điểm tựa tâm linh cho nhiều người.

- Giúp mọi người biết quay về nương tựa Ba ngôi báu, sống đời hướng thiện, hướng thượng.

- Chia sẻ lời Phật dạy để ai ai cũng nhận chân sự thật, khai mở trí tuệ, phân biệt đúng – sai, phải - trái, đi đúng con đường chân chính.

- Tổ chức các buổi lễ Phật giáo, hướng mọi người nhớ về nguồn cội tâm linh, biết tri ân và báo ân đối với ông bà cha mẹ.

- Hướng dẫn Phật tử tu tập các pháp môn, nhằm chuyển hóa thân tâm.

- Tổ chức các khóa tu, tạo cơ hội để mọi người quay về bản tính thanh tịnh, tiến bước trên con đường giác ngộ giải thoát.

- Tổ chức các chương trình và hoạt động từ thiện, giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn, san sẻ yêu thương nhằm nuôi dưỡng tâm từ.

Qua bài pháp thoại, Đại đức giúp đại chúng có cái nhìn đúng đắn, giữ vững niềm tin nơi Tam bảo, tích tạo công đức phước báo cho mình, thăng tiến hơn trên con đường tu học, 

Sau thời pháp thoại, đại chúng cùng bước vào khóa lễ sám hối và tụng giới như thường lệ.

Hình ảnh ghi nhận:

Lễ sám hối 14/03 Giáp Thìn
Lễ sám hối 14/03 Giáp Thìn
Lễ sám hối 14/03 Giáp Thìn
Lễ sám hối 14/03 Giáp Thìn
Lễ sám hối 14/03 Giáp Thìn
Lễ sám hối 14/03 Giáp Thìn
Lễ sám hối 14/03 Giáp Thìn
Lễ sám hối 14/03 Giáp Thìn
Lễ sám hối 14/03 Giáp Thìn
Lễ sám hối 14/03 Giáp Thìn
Lễ sám hối 14/03 Giáp Thìn
Lễ sám hối 14/03 Giáp Thìn
Lễ sám hối 14/03 Giáp Thìn
Lễ sám hối 14/03 Giáp Thìn
Lễ sám hối 14/03 Giáp Thìn
Lễ sám hối 14/03 Giáp Thìn
Lễ sám hối 14/03 Giáp Thìn
Lễ sám hối 14/03 Giáp Thìn
Lễ sám hối 14/03 Giáp Thìn
Lễ sám hối 14/03 Giáp Thìn
Lễ sám hối 14/03 Giáp Thìn
Lễ sám hối 14/03 Giáp Thìn
Lễ sám hối 14/03 Giáp Thìn
Lễ sám hối 14/03 Giáp Thìn
Lễ sám hối 14/03 Giáp Thìn
Lễ sám hối 14/03 Giáp Thìn
Lễ sám hối 14/03 Giáp Thìn
Lễ sám hối 14/03 Giáp Thìn
Lễ sám hối 14/03 Giáp Thìn
Lễ sám hối 14/03 Giáp Thìn
Lễ sám hối 14/03 Giáp Thìn
Lễ sám hối 14/03 Giáp Thìn
Lễ sám hối 14/03 Giáp Thìn
Lễ sám hối 14/03 Giáp Thìn
Lễ sám hối 14/03 Giáp Thìn
Lễ sám hối 14/03 Giáp Thìn
Lễ sám hối 14/03 Giáp Thìn
Lễ sám hối 14/03 Giáp Thìn
Lễ sám hối 14/03 Giáp Thìn
Lễ sám hối 14/03 Giáp Thìn
Lễ sám hối 14/03 Giáp Thìn
Lễ sám hối 14/03 Giáp Thìn
Lễ sám hối 14/03 Giáp Thìn
Lễ sám hối 14/03 Giáp Thìn
Lễ sám hối 14/03 Giáp Thìn
Lễ sám hối 14/03 Giáp Thìn
Lễ sám hối 14/03 Giáp Thìn
Lễ sám hối 14/03 Giáp Thìn
Lễ sám hối 14/03 Giáp Thìn
Lễ sám hối 14/03 Giáp Thìn
Lễ sám hối 14/03 Giáp Thìn
Lễ sám hối 14/03 Giáp Thìn
Lễ sám hối 14/03 Giáp Thìn
Lễ sám hối 14/03 Giáp Thìn
Lễ sám hối 14/03 Giáp Thìn
Lễ sám hối 14/03 Giáp Thìn
Lễ sám hối 14/03 Giáp Thìn
Lễ sám hối 14/03 Giáp Thìn
Lễ sám hối 14/03 Giáp Thìn
Lễ sám hối 14/03 Giáp Thìn
Lễ sám hối 14/03 Giáp Thìn
Lễ sám hối 14/03 Giáp Thìn
Lễ sám hối 14/03 Giáp Thìn
Lễ sám hối 14/03 Giáp Thìn
Lễ sám hối 14/03 Giáp Thìn
Lễ sám hối 14/03 Giáp Thìn
Lễ sám hối 14/03 Giáp Thìn
Lễ sám hối 14/03 Giáp Thìn
Lễ sám hối 14/03 Giáp Thìn
Lễ sám hối 14/03 Giáp Thìn
Lễ sám hối 14/03 Giáp Thìn
Lễ sám hối 14/03 Giáp Thìn
Lễ sám hối 14/03 Giáp Thìn
Lễ sám hối 14/03 Giáp Thìn
Lễ sám hối 14/03 Giáp Thìn
Lễ sám hối 14/03 Giáp Thìn
Lễ sám hối 14/03 Giáp Thìn
Lễ sám hối 14/03 Giáp Thìn
Lễ sám hối 14/03 Giáp Thìn
Lễ sám hối 14/03 Giáp Thìn
Lễ sám hối 14/03 Giáp Thìn
Lễ sám hối 14/03 Giáp Thìn
Lễ sám hối 14/03 Giáp Thìn
Lễ sám hối 14/03 Giáp Thìn
Lễ sám hối 14/03 Giáp Thìn
Lễ sám hối 14/03 Giáp Thìn
Lễ sám hối 14/03 Giáp Thìn
Lễ sám hối 14/03 Giáp Thìn
Lễ sám hối 14/03 Giáp Thìn
Lễ sám hối 14/03 Giáp Thìn
Lễ sám hối 14/03 Giáp Thìn
Lễ sám hối 14/03 Giáp Thìn
Lễ sám hối 14/03 Giáp Thìn
Lễ sám hối 14/03 Giáp Thìn
Lễ sám hối 14/03 Giáp Thìn
Lễ sám hối 14/03 Giáp Thìn
Lễ sám hối 14/03 Giáp Thìn
Lễ sám hối 14/03 Giáp Thìn
Lễ sám hối 14/03 Giáp Thìn
Lễ sám hối 14/03 Giáp Thìn
Lễ sám hối 14/03 Giáp Thìn
Lễ sám hối 14/03 Giáp Thìn
Lễ sám hối 14/03 Giáp Thìn

Tin tức liên quan

Chùa Nhất Pháp – Đồng Nai: Đại lễ Phật đản PL.2568 - DL.2024
28/05/2024
Chùa Suối Pháp - Tây Ninh: Khóa tu một ngày an lạc
27/05/2024
Nhóm Hành Trình Thiện Duyên: Chương trình gặp gỡ và giao lưu cùng các nghệ sĩ
27/05/2024
Chùa Đống Cao – Thanh Hóa: Thiện sự ngày rằm và pháp đàm “Phật đã về trong con”
26/05/2024
Đạo Tràng Minh Chất - Cần Thơ: Đại Lễ Phật Đản (PL.2568 - DL.2024)
24/05/2024