Phật Sự HT. Thích Chân Tính

Lễ quy y Tam bảo tại chùa Cự Linh

Cập nhật: 12/06/2018
Sáng ngày 11/06/2018 (nhằm ngày 28/04 Mậu Tuất) Thượng tọa Thích Chân Tính đã quang lâm chùa Cự Linh, thôn Thanh Liễu, xã Tân Hưng, TP Hải Dương để quy y Tam bảo cho các bạn trẻ trong Khóa tu mùa hè lần thứ 8 được tổ chức tại bổn tự theo lời mời của Ni sư trụ trì Thích Nữ Tuệ Hải.
 

Lễ quy y Tam bảo tại chùa Cự Linh

 

Buổi chiều cùng ngày, Thượng tọa Thích Chân Tính, trụ trì chùa Hoằng Pháp cùng chư tôn đức đã chính thức đăng đàn truyền trao Tam quy, Ngũ giới. Sau khi niêm hương bạch Phật khai đàn, quý thầy đã hướng dẫn các bạn dâng lên chư tôn đức giới sư lời tác bạch cầu thỉnh quý ngài truyền trao quy giới. Với tấm lòng tất cả vì Phật pháp, trước sự tín thành của các bạn trẻ cũng như để các bạn hiểu rõ hơn về ý nghĩa của buổi lễ, Thượng tọa đã ân cần giảng giải về ý nghĩa của Tam quy và Ngũ giới, chỉ dạy cho các bạn hiểu được giá trị của sự bồi dưỡng phước và trí.

Khi đã quy y Tam bảo, các bạn trẻ phải nương tựa vào thầy bổn sư tu học, không nên tin theo tà sư ngoại đạo, đừng để bị dụ dỗ bởi những điều huyễn hoặc, hoang đường mà đánh mất đi tâm đạo, đi vào chỗ tà kiến, mê tín. Cũng đừng vì sự mê tín, cuồng tín mà quên tổ tiên, ông bà, làm những việc trái với luân thường đạo lý, gây đau khổ cho bản thân và gia đình. Chúng ta phải nhận thức được sự may mắn khi làm đệ tử Phật, vì đây là con đường đưa đến sự an lạc, hạnh phúc trong hiện tại cũng như tương lai.

Bên cạnh việc thọ nhận ba pháp quy, việc thọ trì năm giới cấm cũng vô cùng quan trọng. Có như vậy chúng ta mới trọn vẹn nhân cách của một người Phật tử, đưa cuộc đời mình đến chỗ trong sạch, cao thượng. Thượng tọa giúp các bạn trẻ nhận ra được những tác hại nguy hiểm của việc chơi game, đánh bài, uống rượu, xì ke, ma túy,... đến gia đình và xã hội. Các bạn trẻ phải sống có đạo đức, phải biết học, hiểu và giữ gìn năm giới để trở thành một người tốt cho gia đình và xã hội.

Với tất cả ý nghĩa đó, trong không khí trang nghiêm thanh tịnh của đạo tràng, trên được sự gia hộ của mười phương chư Phật, trước sự chứng minh thanh tịnh của hiện tiền chư tôn đức, tất cả khóa sinh đã nhất tâm lãnh thọ Ba pháp quy và Năm nguyên tắc căn bản đạo đức làm người, nguyện giữ gìn để trở thành một người Phật tử chân chính. Trước khi chính thức khép lại buổi lễ, Thượng tọa đã chỉ dạy cho các bạn về bổn phận của người Phật tử tại gia đối với bản thân, gia đình, xã hội và đối với Tam bảo, Phật pháp. Ngoài ra, Thượng tọa đặc biệt nhắc nhở các bạn trẻ sau khi quy y Tam bảo nên thường xuyên đến chùa tu học Phật pháp, ít nhất một tháng một lần trong ngày tu niệm Phật.

Kết thúc buổi lễ Quy y Tam bảo, các bạn khóa sinh chụp hình cùng với Thượng tọa.

Sau đây là hình ảnh ghi nhận:

Lễ quy y Tam bảo tại chùa Cự Linh
Lễ quy y Tam bảo tại chùa Cự Linh
Lễ quy y Tam bảo tại chùa Cự Linh
Lễ quy y Tam bảo tại chùa Cự Linh
Lễ quy y Tam bảo tại chùa Cự Linh
Lễ quy y Tam bảo tại chùa Cự Linh
Lễ quy y Tam bảo tại chùa Cự Linh
Lễ quy y Tam bảo tại chùa Cự Linh
Lễ quy y Tam bảo tại chùa Cự Linh
Lễ quy y Tam bảo tại chùa Cự Linh
Lễ quy y Tam bảo tại chùa Cự Linh
Lễ quy y Tam bảo tại chùa Cự Linh
Lễ quy y Tam bảo tại chùa Cự Linh
Lễ quy y Tam bảo tại chùa Cự Linh
Lễ quy y Tam bảo tại chùa Cự Linh
Lễ quy y Tam bảo tại chùa Cự Linh
Lễ quy y Tam bảo tại chùa Cự Linh
Lễ quy y Tam bảo tại chùa Cự Linh
Lễ quy y Tam bảo tại chùa Cự Linh
Lễ quy y Tam bảo tại chùa Cự Linh
Lễ quy y Tam bảo tại chùa Cự Linh
Lễ quy y Tam bảo tại chùa Cự Linh
Lễ quy y Tam bảo tại chùa Cự Linh
Lễ quy y Tam bảo tại chùa Cự Linh
Lễ quy y Tam bảo tại chùa Cự Linh
Lễ quy y Tam bảo tại chùa Cự Linh
Lễ quy y Tam bảo tại chùa Cự Linh
Lễ quy y Tam bảo tại chùa Cự Linh
Lễ quy y Tam bảo tại chùa Cự Linh
Lễ quy y Tam bảo tại chùa Cự Linh
Lễ quy y Tam bảo tại chùa Cự Linh
Lễ quy y Tam bảo tại chùa Cự Linh
Lễ quy y Tam bảo tại chùa Cự Linh
Lễ quy y Tam bảo tại chùa Cự Linh
Lễ quy y Tam bảo tại chùa Cự Linh
Lễ quy y Tam bảo tại chùa Cự Linh
Lễ quy y Tam bảo tại chùa Cự Linh
Lễ quy y Tam bảo tại chùa Cự Linh
Lễ quy y Tam bảo tại chùa Cự Linh
Lễ quy y Tam bảo tại chùa Cự Linh
Lễ quy y Tam bảo tại chùa Cự Linh
Lễ quy y Tam bảo tại chùa Cự Linh
Lễ quy y Tam bảo tại chùa Cự Linh
Lễ quy y Tam bảo tại chùa Cự Linh
Lễ quy y Tam bảo tại chùa Cự Linh
Lễ quy y Tam bảo tại chùa Cự Linh
Lễ quy y Tam bảo tại chùa Cự Linh
Lễ quy y Tam bảo tại chùa Cự Linh
Lễ quy y Tam bảo tại chùa Cự Linh
Lễ quy y Tam bảo tại chùa Cự Linh
Lễ quy y Tam bảo tại chùa Cự Linh
Lễ quy y Tam bảo tại chùa Cự Linh
Lễ quy y Tam bảo tại chùa Cự Linh
Lễ quy y Tam bảo tại chùa Cự Linh
Lễ quy y Tam bảo tại chùa Cự Linh
Lễ quy y Tam bảo tại chùa Cự Linh
Lễ quy y Tam bảo tại chùa Cự Linh
Lễ quy y Tam bảo tại chùa Cự Linh
Lễ quy y Tam bảo tại chùa Cự Linh
Lễ quy y Tam bảo tại chùa Cự Linh
Lễ quy y Tam bảo tại chùa Cự Linh
Lễ quy y Tam bảo tại chùa Cự Linh
Lễ quy y Tam bảo tại chùa Cự Linh
Lễ quy y Tam bảo tại chùa Cự Linh
Lễ quy y Tam bảo tại chùa Cự Linh
Lễ quy y Tam bảo tại chùa Cự Linh
Lễ quy y Tam bảo tại chùa Cự Linh
Lễ quy y Tam bảo tại chùa Cự Linh
Lễ quy y Tam bảo tại chùa Cự Linh
Lễ quy y Tam bảo tại chùa Cự Linh
Lễ quy y Tam bảo tại chùa Cự Linh
Lễ quy y Tam bảo tại chùa Cự Linh
Lễ quy y Tam bảo tại chùa Cự Linh
Lễ quy y Tam bảo tại chùa Cự Linh
Lễ quy y Tam bảo tại chùa Cự Linh
Lễ quy y Tam bảo tại chùa Cự Linh
Lễ quy y Tam bảo tại chùa Cự Linh
Lễ quy y Tam bảo tại chùa Cự Linh
Lễ quy y Tam bảo tại chùa Cự Linh
Lễ quy y Tam bảo tại chùa Cự Linh
Lễ quy y Tam bảo tại chùa Cự Linh
Lễ quy y Tam bảo tại chùa Cự Linh
Lễ quy y Tam bảo tại chùa Cự Linh
Lễ quy y Tam bảo tại chùa Cự Linh
Lễ quy y Tam bảo tại chùa Cự Linh
Lễ quy y Tam bảo tại chùa Cự Linh
Lễ quy y Tam bảo tại chùa Cự Linh
Lễ quy y Tam bảo tại chùa Cự Linh
Lễ quy y Tam bảo tại chùa Cự Linh
Lễ quy y Tam bảo tại chùa Cự Linh
Lễ quy y Tam bảo tại chùa Cự Linh
Lễ quy y Tam bảo tại chùa Cự Linh
Lễ quy y Tam bảo tại chùa Cự Linh
Lễ quy y Tam bảo tại chùa Cự Linh
Lễ quy y Tam bảo tại chùa Cự Linh
Lễ quy y Tam bảo tại chùa Cự Linh
Lễ quy y Tam bảo tại chùa Cự Linh
Lễ quy y Tam bảo tại chùa Cự Linh
Lễ quy y Tam bảo tại chùa Cự Linh
Lễ quy y Tam bảo tại chùa Cự Linh
Lễ quy y Tam bảo tại chùa Cự Linh
Lễ quy y Tam bảo tại chùa Cự Linh
Lễ quy y Tam bảo tại chùa Cự Linh
Lễ quy y Tam bảo tại chùa Cự Linh
Lễ quy y Tam bảo tại chùa Cự Linh
Lễ quy y Tam bảo tại chùa Cự Linh
Lễ quy y Tam bảo tại chùa Cự Linh
Lễ quy y Tam bảo tại chùa Cự Linh
Lễ quy y Tam bảo tại chùa Cự Linh
Lễ quy y Tam bảo tại chùa Cự Linh
Lễ quy y Tam bảo tại chùa Cự Linh

Tin tức liên quan

Chùa Đống Cao – Thanh Hóa: Khóa tu niệm Phật một ngày
06/12/2023
Giảng pháp tại Khóa Tu Mùa Hè chùa Giai Lam – Hà Tĩnh
16/06/2023
Thuyết giảng tại lớp Đào tạo Cao – Trung cấp Giảng sư
11/04/2021
Thuyết giảng tại chùa Bằng, Tp. Hà Nội
21/01/2021
Chiếc vé máy bay 18 ngàn đồng của Sư ông trụ trì chùa Hoằng Pháp
22/05/2020