Hoạt Động Phật Sự

Lễ quy y Tam bảo tại chùa Bảo Quang – Đồng Nai

Cập nhật: 12/04/2021
Sáng ngày 11/04/2021 (nhằm 30/02 Tân Sửu), TT. Thích Chân Tính cùng chư Tăng chùa Hoằng Pháp đã đến chùa Bảo Quang, Ấp 1, xã Xuân Đường, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai, để chứng minh và truyền trao Tam quy Ngũ giới cho gần 100 quý thiện nam tín nữ, theo lời mời của Đại đức trụ trì Thích Tâm Luân.
 

Lễ quy y Tam bảo tại chùa Bảo Quang – Đồng Nai

 

Trước khi bước vào khóa lễ, ĐĐ. Thích Chúc Hiếu đã giảng giải về Tam quy Ngũ giới và những vấn đề cần thiết cho người Phật tử.

Buổi lễ chính thức được bắt đầu vào lúc 9h00, TT. Thích Chân Tính cùng chư Tăng quang lâm giảng đường niêm hương bạch Phật, khai đàn truyền trao Tam quy Ngũ giới.

Đại diện quý thiện nam tín nữ đã dâng lên chư Tôn đức lời tác bạch cầu giới pháp. Thượng tọa đã có đôi lời giảng giải về việc quy y cũng như giữ gìn năm giới của người Phật tử tại gia. Đồng thời có đôi lời sách tấn, động viên quý Phật tử gắng tu tập, hướng thượng, hướng thiện.

Lễ truyền thọ tam quy ngũ giới được diễn ra trong không khí trang nghiêm, thanh tịnh.

Cuối buổi lễ, Thượng tọa đã gởi tặng đại chúng phần quà pháp bảo, gồm sách Cẩm nang tu đạoPhật pháp cứu đời tôiTam quy ngũ giớiLời nhắn nhủ Thích Chân Tính, Lược truyện đức Phật Thích Ca.

Hình ảnh ghi nhận:

Lễ quy y Tam bảo tại chùa Bảo Quang – Đồng Nai
Lễ quy y Tam bảo tại chùa Bảo Quang – Đồng Nai
Lễ quy y Tam bảo tại chùa Bảo Quang – Đồng Nai
Lễ quy y Tam bảo tại chùa Bảo Quang – Đồng Nai
Lễ quy y Tam bảo tại chùa Bảo Quang – Đồng Nai
Lễ quy y Tam bảo tại chùa Bảo Quang – Đồng Nai
Lễ quy y Tam bảo tại chùa Bảo Quang – Đồng Nai
Lễ quy y Tam bảo tại chùa Bảo Quang – Đồng Nai
Lễ quy y Tam bảo tại chùa Bảo Quang – Đồng Nai
Lễ quy y Tam bảo tại chùa Bảo Quang – Đồng Nai
Lễ quy y Tam bảo tại chùa Bảo Quang – Đồng Nai
Lễ quy y Tam bảo tại chùa Bảo Quang – Đồng Nai
Lễ quy y Tam bảo tại chùa Bảo Quang – Đồng Nai
Lễ quy y Tam bảo tại chùa Bảo Quang – Đồng Nai
Lễ quy y Tam bảo tại chùa Bảo Quang – Đồng Nai
Lễ quy y Tam bảo tại chùa Bảo Quang – Đồng Nai
Lễ quy y Tam bảo tại chùa Bảo Quang – Đồng Nai
Lễ quy y Tam bảo tại chùa Bảo Quang – Đồng Nai
Lễ quy y Tam bảo tại chùa Bảo Quang – Đồng Nai
Lễ quy y Tam bảo tại chùa Bảo Quang – Đồng Nai
Lễ quy y Tam bảo tại chùa Bảo Quang – Đồng Nai
Lễ quy y Tam bảo tại chùa Bảo Quang – Đồng Nai
Lễ quy y Tam bảo tại chùa Bảo Quang – Đồng Nai
Lễ quy y Tam bảo tại chùa Bảo Quang – Đồng Nai
Lễ quy y Tam bảo tại chùa Bảo Quang – Đồng Nai
Lễ quy y Tam bảo tại chùa Bảo Quang – Đồng Nai
Lễ quy y Tam bảo tại chùa Bảo Quang – Đồng Nai
Lễ quy y Tam bảo tại chùa Bảo Quang – Đồng Nai
Lễ quy y Tam bảo tại chùa Bảo Quang – Đồng Nai
Lễ quy y Tam bảo tại chùa Bảo Quang – Đồng Nai
Lễ quy y Tam bảo tại chùa Bảo Quang – Đồng Nai
Lễ quy y Tam bảo tại chùa Bảo Quang – Đồng Nai
Lễ quy y Tam bảo tại chùa Bảo Quang – Đồng Nai
Lễ quy y Tam bảo tại chùa Bảo Quang – Đồng Nai
Lễ quy y Tam bảo tại chùa Bảo Quang – Đồng Nai
Lễ quy y Tam bảo tại chùa Bảo Quang – Đồng Nai
Lễ quy y Tam bảo tại chùa Bảo Quang – Đồng Nai
Lễ quy y Tam bảo tại chùa Bảo Quang – Đồng Nai
Lễ quy y Tam bảo tại chùa Bảo Quang – Đồng Nai
Lễ quy y Tam bảo tại chùa Bảo Quang – Đồng Nai
Lễ quy y Tam bảo tại chùa Bảo Quang – Đồng Nai
Lễ quy y Tam bảo tại chùa Bảo Quang – Đồng Nai
Lễ quy y Tam bảo tại chùa Bảo Quang – Đồng Nai
Lễ quy y Tam bảo tại chùa Bảo Quang – Đồng Nai
Lễ quy y Tam bảo tại chùa Bảo Quang – Đồng Nai
Lễ quy y Tam bảo tại chùa Bảo Quang – Đồng Nai
Lễ quy y Tam bảo tại chùa Bảo Quang – Đồng Nai
Lễ quy y Tam bảo tại chùa Bảo Quang – Đồng Nai
Lễ quy y Tam bảo tại chùa Bảo Quang – Đồng Nai
Lễ quy y Tam bảo tại chùa Bảo Quang – Đồng Nai
Lễ quy y Tam bảo tại chùa Bảo Quang – Đồng Nai
Lễ quy y Tam bảo tại chùa Bảo Quang – Đồng Nai

Tin tức liên quan

Thông báo v/v thiết kế lễ đài vườn Lâm tỳ ni tại tư gia
17/05/2021
Công tác chuẩn bị Phật đản 2021 (Phần 1)
17/05/2021
Chùa Đống Cao: Lễ tắm Phật nhân mùa Phật Đản 2021
17/05/2021
Ngày Thứ Bảy – KTPT 96
08/05/2021
Pháp thoại “Thương Ai Bằng Thương Mình” – KTPT 96
07/05/2021