Hoạt Động Phật Sự

Lễ mừng thọ cho các cụ cao niên trong đạo tràng Yên Pháp

Cập nhật: 10/03/2021
Vào những ngày đầu năm mới, bên cạnh các hoạt động như tổ chức du xuân, cầu mong bình an cho năm mới thì việc tổ chức lễ mừng thọ là hoạt động không thể thiếu của chùa Đống Cao vào nhiều năm gần đây. Với ý nghĩa đó, ngày 07/03/2021 (nhằm 24/01 Tân Sửu), trong khóa tu một ngày đầu năm, chùa Đống Cao đã tổ chức khóa tu cho Phật tử xa gần về cộng tu cũng như tham dự lễ mừng thọ cho các cụ cao niên trong đạo tràng Yên Pháp.
 

Lễ mừng thọ cho các cụ cao niên trong đạo tràng Yên Pháp

 

Lễ mừng thọ là thể hiện sự hiếu thảo của con cháu và là một đặc tính luân lý của người Việt Nam. Hiếu thảo với cha mẹ là một truyền thống tốt đẹp và lâu đời của dân tộc Việt Nam. Truyền thống đó từ ngàn xưa đã được lưu giữ, trao truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác, cho đến ngày nay và mãi mãi ngàn sau.

Mở đầu là thời khóa thiền hành. Sau đó, đại chúng bước vào thời khóa Sám hối sáu căn và ôn tụng lại Tam quy và Ngũ giới cũng như phóng sinh do Đại đức trụ trì hướng dẫn.
Đúng 9h30, MC Minh Anh đã cung thỉnh chư Tăng hiện tiền chứng minh cho buổi lễ mừng thọ năm Tân Sửu. Sau phần nói lên ý nghĩa của lễ mừng thọ là phần dâng hương lên Tam bảo và tụng đọc kinh Thiện sinh để truyền tải năng lượng bình an và trường thọ đến đại chúng. Ngang qua đó, bài hát Con nợ mẹ được thể hiện qua Thanh Thiếu Niên Phật tử chùa Đống Cao để gởi tặng đến các cụ và đại chúng.

Sau đó, Phật tử Mai Thị Nga đã đại diện dâng lên cảm nghĩ của người con đến với hai đấng sinh thành. Tiếp đến là phần gởi tặng quà mừng thọ đến các cụ. Kết thúc chương trình là lời huấn từ của chư Tôn đức chứng minh. Đại đức gởi lời chúc đến các cụ cao niên, hãy cố gắng luôn là điểm tựa cho con cháu. Đại đức cũng tán thán tinh thần hộ pháp của quý Phật tử đã biết sử dụng phương tiện để lan tỏa Phật pháp và tạo năng lượng bình an đến mọi người. Qua đó, Đại đức cũng nhắn gởi đến đại chúng hãy cố gắng làm tròn bổn phận trong gia đình và ngoài xã hội cũng như đạo pháp để ai ai cũng được hạnh phúc. Muốn được vậy hãy cố gắng thu xếp thời gian về chùa tu tập để chuyển hóa thân tâm.

Lễ mừng thọ đã khép lại với những hình ảnh ấn tượng giữa giáo lý nhà Phật cùng nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc Việt.

Chiều cùng ngày, đại chúng bước vào thời khóa thiền Tọa, cùng tụng đọc kinh Thiện Sinh cũng như niệm Phật kinh hành dưới sự hướng dẫn của ĐĐ. Thích Tâm Hưng. Kết thúc ngày tu là giây phút thầy trò cùng ngồi lại trao đổi về năng lượng có được và chưa được trong khóa tu.

Hình ảnh ghi nhận:

Lễ mừng thọ cho các cụ cao niên trong đạo tràng Yên Pháp
Lễ mừng thọ cho các cụ cao niên trong đạo tràng Yên Pháp
Lễ mừng thọ cho các cụ cao niên trong đạo tràng Yên Pháp
Lễ mừng thọ cho các cụ cao niên trong đạo tràng Yên Pháp
Lễ mừng thọ cho các cụ cao niên trong đạo tràng Yên Pháp
Lễ mừng thọ cho các cụ cao niên trong đạo tràng Yên Pháp
Lễ mừng thọ cho các cụ cao niên trong đạo tràng Yên Pháp
Lễ mừng thọ cho các cụ cao niên trong đạo tràng Yên Pháp
Lễ mừng thọ cho các cụ cao niên trong đạo tràng Yên Pháp
Lễ mừng thọ cho các cụ cao niên trong đạo tràng Yên Pháp
Lễ mừng thọ cho các cụ cao niên trong đạo tràng Yên Pháp
Lễ mừng thọ cho các cụ cao niên trong đạo tràng Yên Pháp
Lễ mừng thọ cho các cụ cao niên trong đạo tràng Yên Pháp
Lễ mừng thọ cho các cụ cao niên trong đạo tràng Yên Pháp
Lễ mừng thọ cho các cụ cao niên trong đạo tràng Yên Pháp
Lễ mừng thọ cho các cụ cao niên trong đạo tràng Yên Pháp
Lễ mừng thọ cho các cụ cao niên trong đạo tràng Yên Pháp
Lễ mừng thọ cho các cụ cao niên trong đạo tràng Yên Pháp
Lễ mừng thọ cho các cụ cao niên trong đạo tràng Yên Pháp
Lễ mừng thọ cho các cụ cao niên trong đạo tràng Yên Pháp
Lễ mừng thọ cho các cụ cao niên trong đạo tràng Yên Pháp
Lễ mừng thọ cho các cụ cao niên trong đạo tràng Yên Pháp
Lễ mừng thọ cho các cụ cao niên trong đạo tràng Yên Pháp
Lễ mừng thọ cho các cụ cao niên trong đạo tràng Yên Pháp
Lễ mừng thọ cho các cụ cao niên trong đạo tràng Yên Pháp
Lễ mừng thọ cho các cụ cao niên trong đạo tràng Yên Pháp
Lễ mừng thọ cho các cụ cao niên trong đạo tràng Yên Pháp
Lễ mừng thọ cho các cụ cao niên trong đạo tràng Yên Pháp
Lễ mừng thọ cho các cụ cao niên trong đạo tràng Yên Pháp
Lễ mừng thọ cho các cụ cao niên trong đạo tràng Yên Pháp
Lễ mừng thọ cho các cụ cao niên trong đạo tràng Yên Pháp
Lễ mừng thọ cho các cụ cao niên trong đạo tràng Yên Pháp
Lễ mừng thọ cho các cụ cao niên trong đạo tràng Yên Pháp
Lễ mừng thọ cho các cụ cao niên trong đạo tràng Yên Pháp
Lễ mừng thọ cho các cụ cao niên trong đạo tràng Yên Pháp
Lễ mừng thọ cho các cụ cao niên trong đạo tràng Yên Pháp
Lễ mừng thọ cho các cụ cao niên trong đạo tràng Yên Pháp
Lễ mừng thọ cho các cụ cao niên trong đạo tràng Yên Pháp
Lễ mừng thọ cho các cụ cao niên trong đạo tràng Yên Pháp
Lễ mừng thọ cho các cụ cao niên trong đạo tràng Yên Pháp
Lễ mừng thọ cho các cụ cao niên trong đạo tràng Yên Pháp
Lễ mừng thọ cho các cụ cao niên trong đạo tràng Yên Pháp
Lễ mừng thọ cho các cụ cao niên trong đạo tràng Yên Pháp
Lễ mừng thọ cho các cụ cao niên trong đạo tràng Yên Pháp
Lễ mừng thọ cho các cụ cao niên trong đạo tràng Yên Pháp
Lễ mừng thọ cho các cụ cao niên trong đạo tràng Yên Pháp
Lễ mừng thọ cho các cụ cao niên trong đạo tràng Yên Pháp
Lễ mừng thọ cho các cụ cao niên trong đạo tràng Yên Pháp
Lễ mừng thọ cho các cụ cao niên trong đạo tràng Yên Pháp
Lễ mừng thọ cho các cụ cao niên trong đạo tràng Yên Pháp
Lễ mừng thọ cho các cụ cao niên trong đạo tràng Yên Pháp
Lễ mừng thọ cho các cụ cao niên trong đạo tràng Yên Pháp
Lễ mừng thọ cho các cụ cao niên trong đạo tràng Yên Pháp
Lễ mừng thọ cho các cụ cao niên trong đạo tràng Yên Pháp
Lễ mừng thọ cho các cụ cao niên trong đạo tràng Yên Pháp
Lễ mừng thọ cho các cụ cao niên trong đạo tràng Yên Pháp
Lễ mừng thọ cho các cụ cao niên trong đạo tràng Yên Pháp
Lễ mừng thọ cho các cụ cao niên trong đạo tràng Yên Pháp
Lễ mừng thọ cho các cụ cao niên trong đạo tràng Yên Pháp
Lễ mừng thọ cho các cụ cao niên trong đạo tràng Yên Pháp
Lễ mừng thọ cho các cụ cao niên trong đạo tràng Yên Pháp
Lễ mừng thọ cho các cụ cao niên trong đạo tràng Yên Pháp
Lễ mừng thọ cho các cụ cao niên trong đạo tràng Yên Pháp
Lễ mừng thọ cho các cụ cao niên trong đạo tràng Yên Pháp
Lễ mừng thọ cho các cụ cao niên trong đạo tràng Yên Pháp
Lễ mừng thọ cho các cụ cao niên trong đạo tràng Yên Pháp
Lễ mừng thọ cho các cụ cao niên trong đạo tràng Yên Pháp
Lễ mừng thọ cho các cụ cao niên trong đạo tràng Yên Pháp
Lễ mừng thọ cho các cụ cao niên trong đạo tràng Yên Pháp
Lễ mừng thọ cho các cụ cao niên trong đạo tràng Yên Pháp
Lễ mừng thọ cho các cụ cao niên trong đạo tràng Yên Pháp
Lễ mừng thọ cho các cụ cao niên trong đạo tràng Yên Pháp
Lễ mừng thọ cho các cụ cao niên trong đạo tràng Yên Pháp
Lễ mừng thọ cho các cụ cao niên trong đạo tràng Yên Pháp
Lễ mừng thọ cho các cụ cao niên trong đạo tràng Yên Pháp
Lễ mừng thọ cho các cụ cao niên trong đạo tràng Yên Pháp
Lễ mừng thọ cho các cụ cao niên trong đạo tràng Yên Pháp
Lễ mừng thọ cho các cụ cao niên trong đạo tràng Yên Pháp
Lễ mừng thọ cho các cụ cao niên trong đạo tràng Yên Pháp
Lễ mừng thọ cho các cụ cao niên trong đạo tràng Yên Pháp
Lễ mừng thọ cho các cụ cao niên trong đạo tràng Yên Pháp
Lễ mừng thọ cho các cụ cao niên trong đạo tràng Yên Pháp
Lễ mừng thọ cho các cụ cao niên trong đạo tràng Yên Pháp
Lễ mừng thọ cho các cụ cao niên trong đạo tràng Yên Pháp
Lễ mừng thọ cho các cụ cao niên trong đạo tràng Yên Pháp
Lễ mừng thọ cho các cụ cao niên trong đạo tràng Yên Pháp
Lễ mừng thọ cho các cụ cao niên trong đạo tràng Yên Pháp
Lễ mừng thọ cho các cụ cao niên trong đạo tràng Yên Pháp
Lễ mừng thọ cho các cụ cao niên trong đạo tràng Yên Pháp

Tin tức liên quan

Trao Tặng Yêu Thương
22/11/2021
Pháp Hội Địa Tạng – Lễ Giỗ Tổ – Lễ cầu siêu tại chùa Linh Ẩn, Đài Loan
22/11/2021
Lễ Giỗ Tổ tại cơ sở Hương Pháp trực thuộc chùa Hoằng Pháp, Củ Chi
21/11/2021
Lễ Giỗ Tổ tại chùa Nhất Pháp, Đồng Nai
21/11/2021
Lễ giổ Tổ tại chùa Đăng Pháp – Bình Phước
21/11/2021