Hoạt Động Phật Sự

Lễ lạy danh hiệu Quán Thế Âm nhân mùa Trung Thu

Cập nhật: 04/09/2022
Tối ngày 03/09/2022 (nhằm 08/08 Nhâm Dần), quý thiện nam nữ đã trở về chùa Hoằng Pháp để tham dự buổi lễ lạy danh hiệu Quán Thế Âm.
 

Lễ lạy danh hiệu Quán Thế Âm nhân mùa Trung Thu

 

Trước khi buổi lễ chính thức diễn ra là phần thắp nến tri ân. Nhân sắp đến Tết Trung Thu, ĐĐ. Thích Tâm Trịnh, chư Tăng Tổ đình Hoằng Pháp đã có buổi nói chuyện ngắn về chủ đề “Vầng Trăng Thu”.

Ví tợ ánh trăng sáng trong đêm Trung Thu thì tâm mỗi người luôn sáng chói như vậy, nhưng do vô minh che mờ đã khiến cho thế nhân gây tạo biết bao khổ đau. Trở về chùa, mỗi người đều mong muốn tìm kiếm chân hạnh phúc, tìm lại chân tánh thông qua học đạo từ bi, trí tuệ của đức Phật. Để khi chúng ta đối diện với những nghịch cảnh, khó khăn bằng một tâm thái bình thản, tự tại, vì nhận ra bản chất cuộc đời chỉ là giả tạm, ảo ảnh, mạng người giảm dần. Do đó, Đại đức khuyên đại chúng hãy luôn hướng tâm về chánh pháp mà tinh tấn tu tập, làm lành tránh ác, trở về với bản thể thanh tịnh ngay tâm mình.

Xen lẫn trong chương trình, ca sĩ Hoàng Thắng đã gởi đến đại chúng hai bài hát: Lạy Phật Quán Âm Hiếu Đạo.

Sau đó, đại chúng bước vào phần lễ lạy Sám cầu an, ĐĐ. Thích Tâm Trịnh xướng lễ danh hiệu của Bồ Tát Quán Thế Âm và sau mỗi danh hiệu của ngài, đại chúng hòa theo: “Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát”. Với năng lượng tỏa ra từ sự thành tâm, thành kính của đại chúng, cầu nguyện thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc, nhà nhà được ấm no, hạnh phúc, dịch bệnh nhanh chóng qua đi.

Hình ảnh ghi nhận:

Lễ lạy danh hiệu Quán Thế Âm nhân mùa Trung Thu
Lễ lạy danh hiệu Quán Thế Âm nhân mùa Trung Thu
Lễ lạy danh hiệu Quán Thế Âm nhân mùa Trung Thu
Lễ lạy danh hiệu Quán Thế Âm nhân mùa Trung Thu
Lễ lạy danh hiệu Quán Thế Âm nhân mùa Trung Thu
Lễ lạy danh hiệu Quán Thế Âm nhân mùa Trung Thu
Lễ lạy danh hiệu Quán Thế Âm nhân mùa Trung Thu
Lễ lạy danh hiệu Quán Thế Âm nhân mùa Trung Thu
Lễ lạy danh hiệu Quán Thế Âm nhân mùa Trung Thu
Lễ lạy danh hiệu Quán Thế Âm nhân mùa Trung Thu
Lễ lạy danh hiệu Quán Thế Âm nhân mùa Trung Thu
Lễ lạy danh hiệu Quán Thế Âm nhân mùa Trung Thu
Lễ lạy danh hiệu Quán Thế Âm nhân mùa Trung Thu
Lễ lạy danh hiệu Quán Thế Âm nhân mùa Trung Thu
Lễ lạy danh hiệu Quán Thế Âm nhân mùa Trung Thu
Lễ lạy danh hiệu Quán Thế Âm nhân mùa Trung Thu
Lễ lạy danh hiệu Quán Thế Âm nhân mùa Trung Thu
Lễ lạy danh hiệu Quán Thế Âm nhân mùa Trung Thu
Lễ lạy danh hiệu Quán Thế Âm nhân mùa Trung Thu
Lễ lạy danh hiệu Quán Thế Âm nhân mùa Trung Thu
Lễ lạy danh hiệu Quán Thế Âm nhân mùa Trung Thu
Lễ lạy danh hiệu Quán Thế Âm nhân mùa Trung Thu
Lễ lạy danh hiệu Quán Thế Âm nhân mùa Trung Thu
Lễ lạy danh hiệu Quán Thế Âm nhân mùa Trung Thu
Lễ lạy danh hiệu Quán Thế Âm nhân mùa Trung Thu
Lễ lạy danh hiệu Quán Thế Âm nhân mùa Trung Thu
Lễ lạy danh hiệu Quán Thế Âm nhân mùa Trung Thu
Lễ lạy danh hiệu Quán Thế Âm nhân mùa Trung Thu
Lễ lạy danh hiệu Quán Thế Âm nhân mùa Trung Thu
Lễ lạy danh hiệu Quán Thế Âm nhân mùa Trung Thu
Lễ lạy danh hiệu Quán Thế Âm nhân mùa Trung Thu
Lễ lạy danh hiệu Quán Thế Âm nhân mùa Trung Thu
Lễ lạy danh hiệu Quán Thế Âm nhân mùa Trung Thu
Lễ lạy danh hiệu Quán Thế Âm nhân mùa Trung Thu
Lễ lạy danh hiệu Quán Thế Âm nhân mùa Trung Thu
Lễ lạy danh hiệu Quán Thế Âm nhân mùa Trung Thu
Lễ lạy danh hiệu Quán Thế Âm nhân mùa Trung Thu
Lễ lạy danh hiệu Quán Thế Âm nhân mùa Trung Thu
Lễ lạy danh hiệu Quán Thế Âm nhân mùa Trung Thu
Lễ lạy danh hiệu Quán Thế Âm nhân mùa Trung Thu
Lễ lạy danh hiệu Quán Thế Âm nhân mùa Trung Thu
Lễ lạy danh hiệu Quán Thế Âm nhân mùa Trung Thu
Lễ lạy danh hiệu Quán Thế Âm nhân mùa Trung Thu
Lễ lạy danh hiệu Quán Thế Âm nhân mùa Trung Thu
Lễ lạy danh hiệu Quán Thế Âm nhân mùa Trung Thu
Lễ lạy danh hiệu Quán Thế Âm nhân mùa Trung Thu
Lễ lạy danh hiệu Quán Thế Âm nhân mùa Trung Thu

Tin tức liên quan

Ngày thứ tư, chuyến Phật sự miền Bắc, giảng pháp tại chùa Đại Sơn – chùa Đại Cồ Việt
30/01/2023
Chùa Suối Pháp – Tây Ninh: Khai kinh đầu năm
30/01/2023
Chùa Đống Cao – Thanh Hóa: Đại lễ cầu an, mừng thọ, phóng sinh đầu năm Quý Mão
29/01/2023
Ngày thứ ba, chuyến Phật sự miền Bắc, giảng pháp tại chùa Hòa Phúc
29/01/2023
Lễ cầu an đầu năm tại công ty TNHH Kho Vận Toàn Phát - Long An
28/01/2023