Hoạt Động Phật Sự

Lễ giổ Tổ tại chùa Đăng Pháp – Bình Phước

Cập nhật: 21/11/2021
Tối ngày 18/11/2021 (nhằm 14/10 Tân Sửu), trong buổi sám hối định kỳ chùa Đăng Pháp (thôn 2, xã Đoàn Kết, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước) do ĐĐ. Thích Tâm Quang trụ trì, đã tổ chức buổi lễ tưởng niệm ngày cố Đại lão Hòa thượng Ngộ Chân Tử lần thứ 33 viên tịch. Vì tình hình dịch bệnh Covid – 19 nên không tập trung số lượng quá 30 người.
 

Lễ giổ Tổ tại chùa Đăng Pháp – Bình Phước

 

Sau khi ôn lại tiểu sử của Sư Tổ qua màn hình, quý Thầy cùng quý Phật tử bước vào buổi dâng hương tưởng niệm Hòa thượng ân sư – Vị đã khai sáng chùa Hoằng Pháp.

Sáng ngày 19/11/2021 (nhằm 15/10 Tân Sửu), đại chúng tiếp tục ôn lại cuộc đời và đạo nghiệp của Sư Tổ. Tiếp đến là phần trì tụng kinh Nhật Tụng và dâng hương lễ Tổ.

Chiều cùng ngày, đại chúng thực hành thiện pháp phóng sinh.

Hình ảnh ghi nhận:

Lễ giổ Tổ tại chùa Đăng Pháp – Bình Phước
Lễ giổ Tổ tại chùa Đăng Pháp – Bình Phước
Lễ giổ Tổ tại chùa Đăng Pháp – Bình Phước
Lễ giổ Tổ tại chùa Đăng Pháp – Bình Phước
Lễ giổ Tổ tại chùa Đăng Pháp – Bình Phước
Lễ giổ Tổ tại chùa Đăng Pháp – Bình Phước
Lễ giổ Tổ tại chùa Đăng Pháp – Bình Phước
Lễ giổ Tổ tại chùa Đăng Pháp – Bình Phước
Lễ giổ Tổ tại chùa Đăng Pháp – Bình Phước
Lễ giổ Tổ tại chùa Đăng Pháp – Bình Phước
Lễ giổ Tổ tại chùa Đăng Pháp – Bình Phước
Lễ giổ Tổ tại chùa Đăng Pháp – Bình Phước
Lễ giổ Tổ tại chùa Đăng Pháp – Bình Phước
Lễ giổ Tổ tại chùa Đăng Pháp – Bình Phước
Lễ giổ Tổ tại chùa Đăng Pháp – Bình Phước
Lễ giổ Tổ tại chùa Đăng Pháp – Bình Phước
Lễ giổ Tổ tại chùa Đăng Pháp – Bình Phước
Lễ giổ Tổ tại chùa Đăng Pháp – Bình Phước
Lễ giổ Tổ tại chùa Đăng Pháp – Bình Phước
Lễ giổ Tổ tại chùa Đăng Pháp – Bình Phước
Lễ giổ Tổ tại chùa Đăng Pháp – Bình Phước
Lễ giổ Tổ tại chùa Đăng Pháp – Bình Phước
Lễ giổ Tổ tại chùa Đăng Pháp – Bình Phước
Lễ giổ Tổ tại chùa Đăng Pháp – Bình Phước
Lễ giổ Tổ tại chùa Đăng Pháp – Bình Phước
Lễ giổ Tổ tại chùa Đăng Pháp – Bình Phước
Lễ giổ Tổ tại chùa Đăng Pháp – Bình Phước

Tin tức liên quan

Đại lễ Vu Lan Báo Hiếu 2022 Đạo Tràng Minh Chất, Cần Thơ
17/08/2022
Đại lễ Vu Lan Báo Hiếu chùa Hòa Phúc, Hà Nội
16/08/2022
Nhập khóa Khóa tu Phật thất 97- Pháp Hội Niệm Phật
16/08/2022
Đại Lễ Vu Lan báo Hiếu 2022 chùa Đăng Pháp
16/08/2022
Đại lễ Vu Lan Báo Hiếu 2022 chùa Đại Cồ Việt
15/08/2022