Hoạt Động Phật Sự

Lễ công bố quyết định thành lập chùa Đăk Pháp – Đăk Nông

Cập nhật: 06/12/2023
0:00
/
4:19
Được sự chấp nhận từ chính quyền địa phương và BTS GHPGVN tỉnh Đăk Nông, sáng ngày 29/11/2023 (nhằm 17/10 Quý Mão), Ban Trị sự GHPGVN huyện Đăk Song tổ chức lễ công bố quyết định thành lập chùa Đăk Pháp tỉnh Đăk Nông thuộc tông phong Tổ đình Hoằng Pháp.
 

Lễ công bố quyết định thành lập chùa Đăk Pháp – Đăk Nông

 

Chứng minh buổi lễ có sự hiện diện của: Thượng tọa Thích Quảng Tuấn - Ủy viên TT HĐTS TW – Phó Trưởng Ban hướng dẫn Phật tử Trung ương – Chứng minh BTS PG tỉnh Đăk Nông; Thượng tọa Thích Quảng Hiền - Ủy viên HĐTS TW – Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Đăk Nông; Thượng tọa Thích Chiếu Ý – Phó trưởng BTS kiêm Trưởng Ban hướng dẫn Phật tử tỉnh Đăk Nông; Thượng tọa Thích Quảng Nhã – Phó trưởng BTS kiêm Trưởng Ban pháp chế GHPGVN tỉnh Đăk Nông; Đại đức Thích Quảng Tráng – Chánh thư ký BTS PG tỉnh Đăk Nông; Đại đức Thích Vạn Hiển – Phó thư ký BTSPG tỉnh Đăk Nông – Trưởng BTSPG huyện Đăk Song – Trưởng BTC; Đại đức Thích Nhuận Thái – Trưởng ban kiểm soát GHPGVN tỉnh Đăk Nông; Đại đức Thích Đồng Nhiệm – Trưởng Ban thông tin truyền thông Phật giáo tỉnh Đăk Nông; Đại đức Thích Thánh Văn - Ủy viên BTT PG tỉnh Đăk Nông – Trưởng BTS PG huyện Tuy Đức; Đại đức Thích Quảng Sự - Ủy viên TT BTS PG tỉnh Đăk Nông – Trưởng BTS PG huyện Đăk Glong; Đại đức Thích Tâm Quán đại diện chư Tôn đức Tăng thuộc tông phong Tổ đình Hoằng Pháp; cùng chư Tôn đức Tăng Ni trong thường trực BTSPG tỉnh Đăk Nông, Thường trực BTSPG huyện Đăk Song, chư Tôn đức Tăng Ni trong và ngoài tỉnh.

Về phía chính quyền có: ông Lê Trung Trường Vũ – Phó giám đốc Sở nội vụ tỉnh Đăk Nông; ông Bùi Văn Công – Trưởng Ban Tôn giáo tỉnh Đăk Nông; ông Nguyễn Trọng Thiều – Phó trưởng phòng PA02 công an tỉnh Đăk Nông; ông K’Thanh – Tỉnh Ủy viên – Bí thư huyện ủy huyện Đăk Song; ông Nguyễn Ngọc Thân – huyện Ủy viên – Phó chủ tịch UBND huyện Đăk Song; ông Phan Văn Hợp – Nguyên Bí thư huyện Ủy huyện Đăk Song; ông Điểu Khánh Rin – Phó chủ tịch MTTQVN huyện Đăk Song; ông Bùi Văn Công – Phó Trưởng ban Dân vận huyện Ủy huyện Đăk Song; cùng Ban lãnh đạo xã Nâm N'Jang; toàn thể quý Phật tử trong và ngoài tỉnh Đăk Nông.

Tại buổi lễ, Đại đức Thích Quảng Tráng tuyên đọc quyết định thành lập chùa Đăk Pháp cũng như thành lập Ban hộ tự chùa Đăk Pháp. Sau đó, Thượng tọa Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Đăk Nông đã trao quyết định thành lập chùa Đăk Pháp.

Ban đạo từ, Thượng tọa Thích Quảng Hiền - Ủy viên HĐTS TW – Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Đăk Nông có lời nhắc nhở sách tấn quý Phật tử trong đạo tràng chùa Đăk Pháp.

Buổi lễ thành công viên mãn trong niềm hoan hỷ của mọi người.

Hình ảnh ghi nhận:

Lễ công bố quyết định thành lập chùa Đăk Pháp – Đăk Nông
Lễ công bố quyết định thành lập chùa Đăk Pháp – Đăk Nông
Lễ công bố quyết định thành lập chùa Đăk Pháp – Đăk Nông
Lễ công bố quyết định thành lập chùa Đăk Pháp – Đăk Nông
Lễ công bố quyết định thành lập chùa Đăk Pháp – Đăk Nông
Lễ công bố quyết định thành lập chùa Đăk Pháp – Đăk Nông
Lễ công bố quyết định thành lập chùa Đăk Pháp – Đăk Nông
Lễ công bố quyết định thành lập chùa Đăk Pháp – Đăk Nông
Lễ công bố quyết định thành lập chùa Đăk Pháp – Đăk Nông
Lễ công bố quyết định thành lập chùa Đăk Pháp – Đăk Nông
Lễ công bố quyết định thành lập chùa Đăk Pháp – Đăk Nông
Lễ công bố quyết định thành lập chùa Đăk Pháp – Đăk Nông
Lễ công bố quyết định thành lập chùa Đăk Pháp – Đăk Nông
Lễ công bố quyết định thành lập chùa Đăk Pháp – Đăk Nông
Lễ công bố quyết định thành lập chùa Đăk Pháp – Đăk Nông
Lễ công bố quyết định thành lập chùa Đăk Pháp – Đăk Nông
Lễ công bố quyết định thành lập chùa Đăk Pháp – Đăk Nông
Lễ công bố quyết định thành lập chùa Đăk Pháp – Đăk Nông
Lễ công bố quyết định thành lập chùa Đăk Pháp – Đăk Nông
Lễ công bố quyết định thành lập chùa Đăk Pháp – Đăk Nông
Lễ công bố quyết định thành lập chùa Đăk Pháp – Đăk Nông
Lễ công bố quyết định thành lập chùa Đăk Pháp – Đăk Nông
Lễ công bố quyết định thành lập chùa Đăk Pháp – Đăk Nông
Lễ công bố quyết định thành lập chùa Đăk Pháp – Đăk Nông
Lễ công bố quyết định thành lập chùa Đăk Pháp – Đăk Nông
Lễ công bố quyết định thành lập chùa Đăk Pháp – Đăk Nông
Lễ công bố quyết định thành lập chùa Đăk Pháp – Đăk Nông
Lễ công bố quyết định thành lập chùa Đăk Pháp – Đăk Nông
Lễ công bố quyết định thành lập chùa Đăk Pháp – Đăk Nông
Lễ công bố quyết định thành lập chùa Đăk Pháp – Đăk Nông
Lễ công bố quyết định thành lập chùa Đăk Pháp – Đăk Nông
Lễ công bố quyết định thành lập chùa Đăk Pháp – Đăk Nông
Lễ công bố quyết định thành lập chùa Đăk Pháp – Đăk Nông
Lễ công bố quyết định thành lập chùa Đăk Pháp – Đăk Nông
Lễ công bố quyết định thành lập chùa Đăk Pháp – Đăk Nông
Lễ công bố quyết định thành lập chùa Đăk Pháp – Đăk Nông
Lễ công bố quyết định thành lập chùa Đăk Pháp – Đăk Nông
Lễ công bố quyết định thành lập chùa Đăk Pháp – Đăk Nông
Lễ công bố quyết định thành lập chùa Đăk Pháp – Đăk Nông
Lễ công bố quyết định thành lập chùa Đăk Pháp – Đăk Nông
Lễ công bố quyết định thành lập chùa Đăk Pháp – Đăk Nông
Lễ công bố quyết định thành lập chùa Đăk Pháp – Đăk Nông
Lễ công bố quyết định thành lập chùa Đăk Pháp – Đăk Nông
Lễ công bố quyết định thành lập chùa Đăk Pháp – Đăk Nông
Lễ công bố quyết định thành lập chùa Đăk Pháp – Đăk Nông
Lễ công bố quyết định thành lập chùa Đăk Pháp – Đăk Nông
Lễ công bố quyết định thành lập chùa Đăk Pháp – Đăk Nông
Lễ công bố quyết định thành lập chùa Đăk Pháp – Đăk Nông
Lễ công bố quyết định thành lập chùa Đăk Pháp – Đăk Nông
Lễ công bố quyết định thành lập chùa Đăk Pháp – Đăk Nông
Lễ công bố quyết định thành lập chùa Đăk Pháp – Đăk Nông
Lễ công bố quyết định thành lập chùa Đăk Pháp – Đăk Nông
Lễ công bố quyết định thành lập chùa Đăk Pháp – Đăk Nông
Lễ công bố quyết định thành lập chùa Đăk Pháp – Đăk Nông
Lễ công bố quyết định thành lập chùa Đăk Pháp – Đăk Nông
Lễ công bố quyết định thành lập chùa Đăk Pháp – Đăk Nông
Lễ công bố quyết định thành lập chùa Đăk Pháp – Đăk Nông
Lễ công bố quyết định thành lập chùa Đăk Pháp – Đăk Nông
Lễ công bố quyết định thành lập chùa Đăk Pháp – Đăk Nông
Lễ công bố quyết định thành lập chùa Đăk Pháp – Đăk Nông
Lễ công bố quyết định thành lập chùa Đăk Pháp – Đăk Nông
Lễ công bố quyết định thành lập chùa Đăk Pháp – Đăk Nông
Lễ công bố quyết định thành lập chùa Đăk Pháp – Đăk Nông
Lễ công bố quyết định thành lập chùa Đăk Pháp – Đăk Nông
Lễ công bố quyết định thành lập chùa Đăk Pháp – Đăk Nông
Lễ công bố quyết định thành lập chùa Đăk Pháp – Đăk Nông
Lễ công bố quyết định thành lập chùa Đăk Pháp – Đăk Nông
Lễ công bố quyết định thành lập chùa Đăk Pháp – Đăk Nông
Lễ công bố quyết định thành lập chùa Đăk Pháp – Đăk Nông
Lễ công bố quyết định thành lập chùa Đăk Pháp – Đăk Nông
Lễ công bố quyết định thành lập chùa Đăk Pháp – Đăk Nông
Lễ công bố quyết định thành lập chùa Đăk Pháp – Đăk Nông
Lễ công bố quyết định thành lập chùa Đăk Pháp – Đăk Nông
Lễ công bố quyết định thành lập chùa Đăk Pháp – Đăk Nông
Lễ công bố quyết định thành lập chùa Đăk Pháp – Đăk Nông
Lễ công bố quyết định thành lập chùa Đăk Pháp – Đăk Nông
Lễ công bố quyết định thành lập chùa Đăk Pháp – Đăk Nông
Lễ công bố quyết định thành lập chùa Đăk Pháp – Đăk Nông
Lễ công bố quyết định thành lập chùa Đăk Pháp – Đăk Nông
Lễ công bố quyết định thành lập chùa Đăk Pháp – Đăk Nông
Lễ công bố quyết định thành lập chùa Đăk Pháp – Đăk Nông
Lễ công bố quyết định thành lập chùa Đăk Pháp – Đăk Nông
Lễ công bố quyết định thành lập chùa Đăk Pháp – Đăk Nông
Lễ công bố quyết định thành lập chùa Đăk Pháp – Đăk Nông
Lễ công bố quyết định thành lập chùa Đăk Pháp – Đăk Nông
Lễ công bố quyết định thành lập chùa Đăk Pháp – Đăk Nông
Lễ công bố quyết định thành lập chùa Đăk Pháp – Đăk Nông
Lễ công bố quyết định thành lập chùa Đăk Pháp – Đăk Nông
Lễ công bố quyết định thành lập chùa Đăk Pháp – Đăk Nông
Lễ công bố quyết định thành lập chùa Đăk Pháp – Đăk Nông
Lễ công bố quyết định thành lập chùa Đăk Pháp – Đăk Nông
Lễ công bố quyết định thành lập chùa Đăk Pháp – Đăk Nông
Lễ công bố quyết định thành lập chùa Đăk Pháp – Đăk Nông
Lễ công bố quyết định thành lập chùa Đăk Pháp – Đăk Nông
Lễ công bố quyết định thành lập chùa Đăk Pháp – Đăk Nông
Lễ công bố quyết định thành lập chùa Đăk Pháp – Đăk Nông
Lễ công bố quyết định thành lập chùa Đăk Pháp – Đăk Nông
Lễ công bố quyết định thành lập chùa Đăk Pháp – Đăk Nông
Lễ công bố quyết định thành lập chùa Đăk Pháp – Đăk Nông
Lễ công bố quyết định thành lập chùa Đăk Pháp – Đăk Nông
Lễ công bố quyết định thành lập chùa Đăk Pháp – Đăk Nông
Lễ công bố quyết định thành lập chùa Đăk Pháp – Đăk Nông
Lễ công bố quyết định thành lập chùa Đăk Pháp – Đăk Nông
Lễ công bố quyết định thành lập chùa Đăk Pháp – Đăk Nông
Lễ công bố quyết định thành lập chùa Đăk Pháp – Đăk Nông
Lễ công bố quyết định thành lập chùa Đăk Pháp – Đăk Nông
Lễ công bố quyết định thành lập chùa Đăk Pháp – Đăk Nông
Lễ công bố quyết định thành lập chùa Đăk Pháp – Đăk Nông
Lễ công bố quyết định thành lập chùa Đăk Pháp – Đăk Nông
Lễ công bố quyết định thành lập chùa Đăk Pháp – Đăk Nông
Lễ công bố quyết định thành lập chùa Đăk Pháp – Đăk Nông
Lễ công bố quyết định thành lập chùa Đăk Pháp – Đăk Nông
Lễ công bố quyết định thành lập chùa Đăk Pháp – Đăk Nông
Lễ công bố quyết định thành lập chùa Đăk Pháp – Đăk Nông
Lễ công bố quyết định thành lập chùa Đăk Pháp – Đăk Nông
Lễ công bố quyết định thành lập chùa Đăk Pháp – Đăk Nông
Lễ công bố quyết định thành lập chùa Đăk Pháp – Đăk Nông

Tin tức liên quan

Chùa Đăng Pháp - Bình Phước: Lễ Cầu an đầu năm Giáp Thìn
29/02/2024
Ban Từ Thiện: Lễ an vị Phật, phóng sanh, cầu an công ty Chiếu Xạ Toàn Phát, Thẩm mỹ viện Khải Vân, công ty May Xương Minh
26/02/2024
Chùa Đống Cao – Thanh Hóa: Khóa tu niệm Phật một ngày
26/02/2024
Chùa Giai Lam – Hà Tĩnh: Lễ cầu an đầu năm và tạ đàn Dược Sư
26/02/2024
Chùa Đống Cao - Thanh Hóa: Thiện sự ngày rằm và Pháp hội hoàn kinh Dược Sư
25/02/2024