Thơ HT. Thích Chân Tính

Lá Vàng Rơi

Cập nhật: 19/01/2015
 

LÁ VÀNG RƠI


Ôi kìa! Lá vàng rơi

Nhìn lá nghĩ đời tôi

Một mai vô thường đến

Thân như lá vàng rơi

Lá rơi, rơi về cội

Làm phân bón cây tươi

Thân tôi, tôi xin hiến

Làm phân bón cho đời

1-2004

TT Thích Chân Tính

Tin tức liên quan

Công Ơn Mẹ Cha
14/06/2023
Tổ đình Hoằng Pháp
13/10/2022
Chùm thơ: Hoằng Pháp Tà Đùng (P.2)
10/10/2022
Chùm thơ: Hoằng Pháp Tà Đùng (P.1)
28/09/2022
Tình bạn thời Covid
01/09/2021