Bài viết

Không phân biệt

Cập nhật: 26/04/2022
 

Không phân biệt

 

Sư thấy người tiểu thừa không ở trong nam tông hay bắc tông mà họ ở ngay trong tâm, lời nói, hành động, và cách sống của người ấy. Sư thấy họ tự lợi, chỉ biết cho riêng mình, thích an nhàn, không thích làm việc. Những người như vậy quả đúng là cỗ xe nhỏ chở chỉ riêng mình. Chúng ta không thể chê trách họ mà đó là tâm lý, tính tình, ước muốn của họ như thế. Trong nam tông cũng có người như vậy, trong bắc tông cũng có người như thế. Cho nên không phải ở bắc nam mà ở tâm người đại hay tiểu mà thôi. Đừng có hủy báng pháp, vì chánh pháp đâu có lỗi. Kinh Nikaya (A-hàm) và kinh Đại thừa phương quảng đều là những phương tiện đưa người qua sông sinh tử. Vậy nên, đệ tử Phật không nên phân biệt kinh này là của phái nào mà kinh nào giúp chúng ta giác ngộ, giải thoát thì chúng ta học.

 

Tâm Huỳnh

Tin tức liên quan

Nét Đẹp Cúng Dường Trường Hạ
02/07/2022
Nét đẹp Xuất Gia Gieo Duyên chùa Hoằng Pháp
01/07/2022
Làn sương khói phôi phai...
17/06/2022
Nét đẹp Khóa tu mùa hè Thanh Thiếu Niên - Cơ Sở Hương Pháp, Củ Chi
16/06/2022
Để trở thành người có giá trị
09/06/2022