Bài viết

Khổ và tu

Cập nhật: 17/09/2021
 

Khổ và tu

 

Một ngày nọ, khi chợt nhận ra mọi việc không như mình nghĩ, bạn sẽ như thế nào?

Cuộc đời – theo nhiều người định nghĩa, là “giả dối”. Thật sự, A-tỳ-đàm của Phật giáo cũng chỉ rõ rằng, trong cái thân dài một sải tay này, toàn là đồ lắp ráp bởi ngũ uẩn, tứ đại, là duyên sinh, duyên diệt… Một cá thể như thế thì đoàn thể cũng như thế. Những giá trị vật chất và phi vật chất của thế gian được sáng tạo ra bởi những ngũ uẩn, tứ đại ấy… nên rốt cuộc cũng đều là “giả” hết.

Có những việc trên đời này cứ không phải muốn là được. Đó cũng là một loại khổ đau. Chúng ta dệt mộng càng đẹp bao nhiêu thì khi vỡ mộng, chúng ta thất vọng, ê chề, chán chường bấy nhiêu. Nó giam hãm chúng ta trong ngục tù của sự trầm cảm, vì khi đó, đa phần chúng ta đều có cảm giác là cả thế giới này quay lưng lại với mình. Vậy thì, điều quan trọng là ta đối diện với nó như thế nào.

Hãy chấp nhận sự thật, vì nó là sự thật. Vì nó hội đủ nhân duyên hoàn hảo để cấu thành sự thật, chưa ai chấp nhận sự thật rồi mà lại đau khổ cả. Cái ta có thể làm trong cuộc đời này, hoàn hảo nhất, chính là chấp nhận hiện tại như nó đang là.

Trên thực tế, chúng ta phải thừa nhận rằng, không có nỗi đau nào là tận cùng cả. Vì lẽ, có những nỗi đau của chúng ta chẳng thấm tháp gì so với bao người cơ nhỡ hoàn cảnh, bệnh tật hiểm nghèo. Cái đau của ta chỉ dựa trên một phần cảm xúc mà đành đoạn đánh đồng nó là ta, là toàn thân tâm ta thì thật oan uổng cho tấm thân cao một trượng và nặng mấy chục ký lô này.

Vậy đường hướng nhận thức đúng là gì? Đức Phật dạy trong kinh Tăng Chi Bộ I, chương Một Pháp, phẩm Khó Sử Dụng:

“1. Ta không thấy một pháp nào khác, này các Tỷ-kheo, lại khó sử dụng, này các Tỷ-kheo, như tâm không được tu tập. Tâm không được tu tập, này các Tỷ-kheo, khó sử dụng.

2. Ta không thấy một pháp nào khác, này các Tỷ-kheo, lại dễ sử dụng, này các Tỷ-kheo, như tâm được tu tập. Tâm được tu tập, này các Tỷ-kheo, dễ sử dụng”.

Ở đây, tu tập là sửa đổi ba nghiệp từ ô nhiễm thành thanh tịnh, từ xấu ác trở nên hiền thiện và từ phàm thành Thánh nhân. Tất cả đều bắt đầu từ những việc hằng ngày. Trong mọi lúc mọi nơi, chúng ta nên quán sát lại hành động, lời nói và ý nghĩ của mình. Nhận biết chưa chắc đã chuyển hóa, nhưng nhờ vậy, ta mới thấy được con đường và mục tiêu phấn đấu của bản thân. Đừng dại dột chê một điều gì là tầm thường cả!

Tâm Cung

Tin tức liên quan

Tam Pháp Ấn
12/10/2021
Suy niệm về Thất giác chi
07/10/2021
Một ví dụ về quả báo sát sanh
01/10/2021
Giới sát trong đạo Phật
28/09/2021
Hiểu đúng về Nhân Quả
27/09/2021