Thơ

Khất sĩ

Cập nhật: 21/08/2022
 

Khất sĩ

 

Bông hồng cài áo
Ngày lễ Vu Lan
Sen thơm viên mãn
Phật bất tư nghì.

Bồ-đề tại vị
Giác ngộ tự tâm
Nhân thế thâm trầm
Lông rùa, sừng thỏ.

Tường nhiên bỏ ngỏ
Dẫm cỏ bốn phương
Dặm trường khất sĩ
Tác phạm, chỉ trì.

Chẳng vì lao nhọc
Hà huống chi chi
Bất tư nghì huân
Bất tư nghì biến.

Luân hồi miên viễn
Mỏi gối bạc đầu
Ôm vạn nẻo sầu
Hoà sâu tâm thức.

Thở hơi vừa dứt
Là đứt bóng hình
Nghiệp đứng chình ình
Dắt mình đi tới.

Xem rồi thế sự
Bất dự với đời
Vào ra hơi thở
Chở sư đi chơi.

Mộng kia không đợi
Tam thế đầy vơi
Khứ lai tại tại
Giác niệm bổn hoài...

Tâm Cung

Tin tức liên quan

Dư Âm Phật Thất
06/05/2024
NÀO PHẢI LÀ TA!
22/03/2024
Biết khi nào mới đủ
08/01/2023
Cảm xúc
03/01/2023
Con hiểu rồi…
17/10/2022