Hoạt Động Phật Sự

Khai khóa KTMH Thiếu Nhi chùa Tây Khánh

Cập nhật: 17/06/2022
Ngày 16/06/2022 (nhằm 18/05 Nhâm Dần), hơn 300 bạn trở về chùa Tây Khánh (Cao Mại, Minh Quang, Kiến Xương, Thái Bình) tham dự Khóa tu Mùa hè (KTMH) lần 1 – năm 2022, dành cho các em thiếu nhi từ 9-13 tuổi.
 

Khai khóa KTMH Thiếu Nhi chùa Tây Khánh

 

Khóa tu diễn ra từ ngày 16-18/06/2022 (nhằm 18-20/05 Nhâm Dần), với mục đích gieo duyên các bạn nhỏ tiếp cận với Phật pháp nhằm xây dựng nơi các em nếp sống văn minh, nhân cách tốt, nhận thức đúng các giá trị truyền thống, đạo đức, ứng dụng vào cuộc sống gia đình, trường lớp, cũng như xã hội.

Buổi sáng, các bạn được hướng dẫn đăng ký nhập khóa, nhận đồng phục, Ban Tổ chức (BTC) đã chia chúng, sắp xếp nơi ăn chỗ nghỉ, sinh hoạt nội quy trong khóa tu.

Chiều cùng ngày, ĐĐ. Thích Tâm Kính, Trụ trì chùa Tây Khánh, trưởng BTC cùng quý Thầy chùa Hoằng Pháp đã hướng dẫn các em về oai nghi cần thiết của người con Phật như: Cách chào hỏi, lễ Phật,... Sau đó, các em được hòa mình trong các hoạt động vui chơi.

Hình ảnh ghi nhận:

Khai khóa KTMH Thiếu Nhi chùa Tây Khánh
Khai khóa KTMH Thiếu Nhi chùa Tây Khánh
Khai khóa KTMH Thiếu Nhi chùa Tây Khánh
Khai khóa KTMH Thiếu Nhi chùa Tây Khánh
Khai khóa KTMH Thiếu Nhi chùa Tây Khánh
Khai khóa KTMH Thiếu Nhi chùa Tây Khánh
Khai khóa KTMH Thiếu Nhi chùa Tây Khánh
Khai khóa KTMH Thiếu Nhi chùa Tây Khánh
Khai khóa KTMH Thiếu Nhi chùa Tây Khánh
Khai khóa KTMH Thiếu Nhi chùa Tây Khánh
Khai khóa KTMH Thiếu Nhi chùa Tây Khánh
Khai khóa KTMH Thiếu Nhi chùa Tây Khánh
Khai khóa KTMH Thiếu Nhi chùa Tây Khánh
Khai khóa KTMH Thiếu Nhi chùa Tây Khánh
Khai khóa KTMH Thiếu Nhi chùa Tây Khánh
Khai khóa KTMH Thiếu Nhi chùa Tây Khánh
Khai khóa KTMH Thiếu Nhi chùa Tây Khánh
Khai khóa KTMH Thiếu Nhi chùa Tây Khánh
Khai khóa KTMH Thiếu Nhi chùa Tây Khánh
Khai khóa KTMH Thiếu Nhi chùa Tây Khánh
Khai khóa KTMH Thiếu Nhi chùa Tây Khánh
Khai khóa KTMH Thiếu Nhi chùa Tây Khánh
Khai khóa KTMH Thiếu Nhi chùa Tây Khánh
Khai khóa KTMH Thiếu Nhi chùa Tây Khánh
Khai khóa KTMH Thiếu Nhi chùa Tây Khánh
Khai khóa KTMH Thiếu Nhi chùa Tây Khánh
Khai khóa KTMH Thiếu Nhi chùa Tây Khánh
Khai khóa KTMH Thiếu Nhi chùa Tây Khánh
Khai khóa KTMH Thiếu Nhi chùa Tây Khánh
Khai khóa KTMH Thiếu Nhi chùa Tây Khánh
Khai khóa KTMH Thiếu Nhi chùa Tây Khánh
Khai khóa KTMH Thiếu Nhi chùa Tây Khánh
Khai khóa KTMH Thiếu Nhi chùa Tây Khánh
Khai khóa KTMH Thiếu Nhi chùa Tây Khánh
Khai khóa KTMH Thiếu Nhi chùa Tây Khánh
Khai khóa KTMH Thiếu Nhi chùa Tây Khánh
Khai khóa KTMH Thiếu Nhi chùa Tây Khánh
Khai khóa KTMH Thiếu Nhi chùa Tây Khánh
Khai khóa KTMH Thiếu Nhi chùa Tây Khánh
Khai khóa KTMH Thiếu Nhi chùa Tây Khánh
Khai khóa KTMH Thiếu Nhi chùa Tây Khánh
Khai khóa KTMH Thiếu Nhi chùa Tây Khánh
Khai khóa KTMH Thiếu Nhi chùa Tây Khánh
Khai khóa KTMH Thiếu Nhi chùa Tây Khánh
Khai khóa KTMH Thiếu Nhi chùa Tây Khánh
Khai khóa KTMH Thiếu Nhi chùa Tây Khánh
Khai khóa KTMH Thiếu Nhi chùa Tây Khánh
Khai khóa KTMH Thiếu Nhi chùa Tây Khánh
Khai khóa KTMH Thiếu Nhi chùa Tây Khánh
Khai khóa KTMH Thiếu Nhi chùa Tây Khánh
Khai khóa KTMH Thiếu Nhi chùa Tây Khánh
Khai khóa KTMH Thiếu Nhi chùa Tây Khánh
Khai khóa KTMH Thiếu Nhi chùa Tây Khánh
Khai khóa KTMH Thiếu Nhi chùa Tây Khánh
Khai khóa KTMH Thiếu Nhi chùa Tây Khánh
Khai khóa KTMH Thiếu Nhi chùa Tây Khánh

Tin tức liên quan

Chùa Hoằng Pháp Cambodia: Khóa tu niệm Phật một ngày
05/12/2022
Chùa Giai Lam - Hà Tĩnh: Khoá tu “Tuổi Trẻ Hướng Phật”
04/12/2022
Khai khóa Khóa Tu Phật Thất – lần 98
04/12/2022
Chương trình "Phật Học Thường Thức" – kỳ 34
03/12/2022
Lễ Cầu An Trạm Bảo Tồn Động Vật Hoang Dã Dầu Tiếng, Bình Dương
03/12/2022