Bài viết

Khai khóa "Khóa Tu Phật Thất" lần 75

Cập nhật: 14/12/2013
Ngày 13/12/2013 (11/11/Quý Tỵ), chùa Hoằng Pháp khai khóa khóa tu Phật thất lần thứ 75 với hơn 2.500 thiện nam tín nữ Phật tử đăng ký dự tu.
 

Khai khóa

 

Trong ngày khai khóa, buổi sáng, chư Tăng bổn tự đã hướng dẫn thiện nam tín nữ Phật tử các oai nghi chắp tay, xá chào, lễ lạy và hướng dẫn thực tập nghi thức cúng quá đường.

Buổi chiều, vào 14h, Thượng tọa Trụ trì Thích Chân Tính đã sinh hoạt về nội quy của khóa tu. Thiện nam tín nữ khi tham dự khóa tu phải chấp hành những nội quy như: tịnh khẩu, không sử dụng điện thoại di động, giữ gìn oai nghi, không phổ biến kinh sách băng đĩa khi chưa được Ban tổ chức cho phép v.v... Qua đó, Thượng tọa có đôi lời huấn thị. Mỗi khóa viên nên chấp hành nghiêm chỉnh nội quy vì những nội quy ấy giúp thân tâm mỗi người được an định, đạo tràng được trang nghiêm, an ổn. Mỗi người hãy trân quý và tận dụng 7 ngày tu tập này để thanh tịnh ba nghiệp thân, khẩu, ý, trau dồi Phật pháp, đúc rút những kinh nghiệm tu tập, chuyển hóa các phiền não. Từ đó, khai mở trí tuệ, nhận thức được sự thật về lẽ vô thường, giả tạm của thế gian, của vũ trụ nhân sinh mà tinh tấn tu tập giải thoát. Cuối lời, Thượng tọa cầu chúc thiện nam tín nữ Phật tử có được 7 ngày tu trọn vẹn, thành tựu các công đức.

Kết thúc buổi sinh hoạt, các khóa viên chính thức bước vào khóa tu Phật thất lần thứ 75.

Sau đây là hình ảnh ghi nhận: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BBT Website

Tin tức liên quan

Trú Pháp Vương gia - Trì Như Lai tạng
03/09/2022
Năm phương pháp thực tập chánh niệm
02/04/2022
Giới thiệu ấn phẩm đặc biệt “Hương Pháp – Tập 16”
30/12/2019
Giới thiệu ấn phẩm mới: Tập thơ "Bùn"
08/05/2019
Lời tâm sự
15/11/2018