Bài viết

Huynh tôi

Cập nhật: 14/09/2020
 

Huynh tôi

 

Tôi có người huynh rất hiền
Cuộc đời gian khổ, chẳng phiền chẳng than
Cửa thiền cuộc sống thênh thang
Thiểu dục tri túc tâm an tu hành.

Chuyên cần tâm niệm Phật danh
Học hành chúc phận, chẳng tranh với người
Huynh tôi luôn nở nụ cười
Hoan hỷ an lạc, tâm người toát ra.

Tâm Quảng

Tin tức liên quan

Non nước Tây Bắc - Cảnh sắc Quỳnh Nhai
13/01/2022
Sức mạnh niềm tin
09/01/2022
Cảm tưởng đêm lễ Tri Ân Đệ Tử
04/01/2022
Lối vào tịnh lạc
02/01/2022
Chuyện người gác cửa
31/12/2021