Thơ

Huyền Cầu Trần Minh Châu Kính Tặng Thầy Chân Tính

Cập nhật: 03/11/2016
.
 

Huyền Cầu Trần Minh Châu Kính Tặng Thầy Chân Tính

 

MỪNG THẦY CHÂN TÍNH VIẾNG PHẬT HỌC VIỆN BODDHIDHARMA, AURORA

Hữu duyên Thượng Tọa viếng chùa ta

Phật tử tri ân rất thậm đa

Thời pháp Thầy ban nhiều bổ ích

Người nghe đón nhận khởi tâm ra

Chu du Thầy giảng bao nguồn pháp

Đại chúng đoạn lìa những ác ma

Chúc đặng an bình nơi xứ lạ

Lúc về trú xứ nhớ ngày qua.


KÍNH MỪNG THẦY CHÂN TÍNH ĐẾN DENVER

Mừng Thầy Chân Tính viếng Thiền Lâm

Phật tử nơi đây rất động tâm

Được vị chân tu truyền chánh pháp

Bồ Đề đạo hạnh rất uyên thâm

Thầy ban thời pháp thật sâu sắc

Phật tử nằm lòng những pháp âm

Pháp thể khinh an lời kính chúc

Chúng sanh dị độ cõi dương trần.

HCTMC

Sept 09 - 2016

THẦY TRAO LỜI PHÁP

Chị Hồng chủ tiệm Cô Bô Ba

Phật tử thuần thành tiếng hào hoa

Ngưng việc bán buôn Thầy giảng thuyết

Thuận đường đi lại khách gần xa

Sa môn Chân Tính chùa Hoằng Pháp

Truyền lại cho ta đạo Phật đà

Bến giác Thầy mong ai cũng đến

Phải nên tu học Phật sâu xa.

Denver Sept 11 - 2016 

Huyền Cầu Trần Minh Châu

(Kính bút)       

Tin tức liên quan

Biết khi nào mới đủ
08/01/2023
Cảm xúc
03/01/2023
Con hiểu rồi…
17/10/2022
Bóng Cả
30/08/2022
Khất sĩ
21/08/2022