Hoạt Động Phật Sự

Hương từ thơm mãi ngàn năm

Cập nhật: 01/09/2021
Lễ Khánh Tuế Tôn Sư nhân ngày Truyền thống Tông môn 25/7
 

Hương từ thơm mãi ngàn năm

 

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Nam mô Tổ đình Hoằng Pháp đường thượng lịch đại Tổ sư tác đại chứng minh

Kính bạch Sư ông, Người có được khỏe không ạ? Chúng con nơi đây vẫn luôn một lòng hướng về chốn Tổ, từng giây từng phút ghi nhớ lời dạy của Người “phải lấy trí tuệ làm sự nghiệp, dấn thân phụng sự, ích đạo lợi đời mới xứng đáng làm con cháu Tông môn Hoằng Pháp.” Khoá tu Về nguồn năm nay vì tình hình dịch bệnh không thể diễn ra. Các tự viện trực thuộc Tông môn Hoằng Pháp vì vậy không được tham dự và họp mặt thường niên tại Tổ đình để dâng lời Khánh tuế Sư ông thêm một tuổi Đạo. Dù vậy, từ mọi nơi chúng con chí thành hướng về xin học tập theo hạnh nguyện của Người, thực hành sâu sắc hơn nữa để cháu con đời đời được hưởng phúc lạc từ suối nguồn chánh pháp. Nhân ngày truyền thống Tông môn 25/7 âm lịch hằng năm, chúng con xin nhờ từ lực Tam Bảo gia hộ cho Sư ông cùng chư Tăng Tông môn, Tổ đình pháp thể khinh an, phúc tuệ miên trường, chúng sinh dị độ. Cầu nguyện cho dịch bệnh được tiêu tan, mọi loài được an vui giải thoát. Chúng đệ tử, đệ tôn Tông môn Hoằng Pháp - Chùa Hoà Phúc thương kính và vô cùng biết ơn Người! Nam mô A Di Đà Phật!

Hình ảnh ghi nhận:

Hương từ thơm mãi ngàn năm
Hương từ thơm mãi ngàn năm
Hương từ thơm mãi ngàn năm
Hương từ thơm mãi ngàn năm
Hương từ thơm mãi ngàn năm
Hương từ thơm mãi ngàn năm
Hương từ thơm mãi ngàn năm
Hương từ thơm mãi ngàn năm
Hương từ thơm mãi ngàn năm
Hương từ thơm mãi ngàn năm
Hương từ thơm mãi ngàn năm
Hương từ thơm mãi ngàn năm
Hương từ thơm mãi ngàn năm
Hương từ thơm mãi ngàn năm
Hương từ thơm mãi ngàn năm
Hương từ thơm mãi ngàn năm
Hương từ thơm mãi ngàn năm
Hương từ thơm mãi ngàn năm
Hương từ thơm mãi ngàn năm
Hương từ thơm mãi ngàn năm
Hương từ thơm mãi ngàn năm
Hương từ thơm mãi ngàn năm
Hương từ thơm mãi ngàn năm
Hương từ thơm mãi ngàn năm
Hương từ thơm mãi ngàn năm
Hương từ thơm mãi ngàn năm
Hương từ thơm mãi ngàn năm

Tin tức liên quan

Khai giảng lớp Giáo lý Căn bản dành cho quý chú sa di
12/10/2021
Chia sẻ kinh nghiệm vượt qua bệnh Covid-19
06/10/2021
Lễ truyền giới Sa di Phương Trượng
03/10/2021
Vu Lan xa xứ - chùa Linh Ẩn, Đài Bắc, Đài Loan
06/09/2021
Lễ Vu lan đạo tràng Hoằng Pháp Jeonju - Hàn Quốc
25/08/2021