Bài viết

Hồi hướng công đức

Cập nhật: 17/04/2019
Chia sẻ phước báu hay chia sẻ những việc thiện đã làm với người khác được gọi là hồi hướng công đức. Khi chúng ta tạo ra phước thì chắc chắn sẽ nhận được những lợi ích mà việc làm phước của mình tạo ra. Và nếu chúng ta có ước muốn chia sẻ, hồi hướng phước báu của mình cho người khác thì còn làm tăng thêm phước báu cho mình nhiều nữa.
 

Hồi hướng công đức

 

Do vậy, sau khi làm được một việc thiện nào đó, chúng ta nên phát khởi tâm của mình rằng: “Hy vọng nhiều người đều hưởng được lợi ích từ việc thiện của tôi”. Nếu phát khởi được tâm như vậy, không chỉ mình hưởng được phước báu thiện đã làm ra mà còn nhận thêm được một phước báu khác từ việc hồi hướng đó.

Nhiều câu hỏi sẽ được đặt ra rằng: “Nếu mình hồi hướng công đức như vậy, vậy có bị mất đi phước báu đó không?”. Chắc chắn là không. Nếu có ai đến chùa Hoằng Pháp và từng tham dự đêm lễ kỷ niệm đức Phật A Di Đà thì sẽ biết chương trình “truyền đăng”. Khi TT. Thích Chân Tính thắp sáng ngọn nến của mình, sau đó Ngài mồi lửa cho hàng đệ tử, xong các vị đệ tử tiếp tục mồi nến cho các Phật tử. Không chỉ một hay vài người mà là hàng trăm, hàng ngàn người đều được thắp sáng ngọn nến của mình và ánh sáng đó đã làm rực sáng đêm tối. Nhưng ánh sáng từ ngọn nến của TT. Thích Chân Tính vẫn còn lung linh, không mất đi. Cũng vậy, hồi hướng phước báu chắc chắn không mất đi. Ngược lại, chúng ta có thể chia sẻ, hồi hướng cho hàng trăm hàng ngàn người khác, và làm cho tăng trưởng thêm sức mạnh của việc thiện mình đã làm lên rất nhiều lần.

Vậy, ai là đối tượng cho chúng ta hồi hướng? Có một câu chuyện trong kinh Chuyện Ngạ Quỷ Ngoài Bức Tường thuộc Tiểu Bộ Kinh. Bài kinh có nội dung, vào thời đức Phật có những ngạ quỷ vốn là họ hàng, thân quyến của vua Bimbisara trong nhiều kiếp về trước, họ đã đứng đợi trước cung điện mong chờ nhà vua chia sẻ, hồi hướng công đức cho họ vì vua đã phục vụ đức Phật và Tăng đoàn. Nhưng vì đức vua không biết, nên ông không làm. Đêm đó, họ đi quanh cung điện kêu gào thảm thiết, khiến vua không thể ngủ được. Sáng hôm sau, vua đến gặp Phật để kể lại sự việc và được đức Phật khuyên dạy về việc này. Nhà vua liền chuẩn bị, sửa soạn một buổi cúng dường lên cho đức Phật và Tăng đoàn để hồi hướng phước báu cho họ. Các loài ngạ quỷ đó vô cùng hoan hỷ. Sau khi nhận được phước báu của nhà vua, họ không kêu la thảm thiết nữa. Vậy, đối tượng chúng ta hồi hướng có thể là những người thân đang sống, hoặc rộng ra nữa là những người không phải người thân của ta, hay những ngạ quỷ, cô hồn vất vưởng.

Nếu tâm nguyện chia sẻ công đức cho những người khác mà còn đi kèm với lòng từ ái và bi mẫn, chắc chắn sẽ làm tăng thêm sức mạnh của hành động hồi hướng của mình.

Tâm Thống

Tin tức liên quan

Người với người, sống để...
13/06/2024
Lòng Thầy - Con có hiểu?
07/06/2024
Bước ngoặt đầu đời
30/05/2024
Hạnh phúc và khổ đau
28/05/2024
Ý nghĩa sự kiện Đản sinh của đức Phật Thích Ca Mâu Ni
20/05/2024