Thơ HT. Thích Chân Tính

Hoằng pháp viên

Cập nhật: 05/04/2012
 

Chúng ta làm Phật sự

Vì hoằng dương Phật pháp

Chúng ta làm Phật sự

Vì phúc lạc chúng sinh

Chúng ta làm Phật sự

Vì lợi ích cho mình

Đã là người Phật tử

Chúng ta nên phát nguyện

Làm một hoằng pháp viên

Vì lý tưởng thiêng liêng

Đi khắp cả mọi miền

Đem đuốc tuệ Phật pháp

Soi sáng cho cuộc đời

Nơi nào chúng sinh cần

Hoằng pháp viên sẽ đến

Dù lên rừng xuống biển

Dù xa xôi hẻo lánh

Dù cực khổ khó khăn

Không quản ngại gian nan

Quyết một lòng vì đạo

Đem an lạc giải thoát

Đến tất cả mọi người

Thế gian nhiều nạn tai

Nhân loại đầy nghiệp chướng

Chúng ta hãy phát nguyện

Hiến dâng cuộc đời mình

Vì lý tưởng hoằng pháp

Vì lợi lạc chúng sinh.

Tin tức liên quan

Còn lại gì?
16/05/2024
Công Ơn Mẹ Cha
14/06/2023
Tổ đình Hoằng Pháp
13/10/2022
Chùm thơ: Hoằng Pháp Tà Đùng (P.2)
10/10/2022
Chùm thơ: Hoằng Pháp Tà Đùng (P.1)
28/09/2022