Bài viết

Hiểu đúng về Giới

Cập nhật: 10/09/2021
 

Hiểu đúng về Giới

 

Người Phật tử tại gia khi đã quy y Tam Bảo thì nên phát nguyện thọ trì năm giới. Muốn giữ được giới thì chúng ta phải hiểu giới là gì? Vì sao chúng ta phải giữ giới? Lợi ích của việc giữ giới như thế nào? Đó là hàng loạt những câu hỏi mà người cư sĩ tại gia cần phải hiểu, bởi vì, có hiểu đúng thì chúng ta mới giữ giới cho được.

Theo Thanh Tịnh Đạo Luận, giới có bốn nghĩa:

- Giới là nền tảng của tất cả thiện pháp. Thiện pháp ở đây chỉ cho các quả vị tu chứng thuộc về giải thoát. Không có giới sẽ không có định, không có định sẽ không có tuệ, và như vậy sẽ không có đạo quả giải thoát.

- Giới nghĩa là thanh lương. Thanh lương có nghĩa là làm cho tâm thanh tịnh, trong sạch. Nhờ giới ngăn chặn tội lỗi, không làm điều ác mà tâm ta được thanh tịnh khỏi tham, sân và si mê.

- Giới nghĩa là kết hợp. Kết hợp thân, lời nói và tâm ý cùng chung một hướng, đó là hướng thiện, không phạm vào ác.

- Giới có nghĩa là chế ngự khỏi các việc ác theo năm cách:

1. Nhờ nhớ đến giới bổn đã thọ mà không phạm vào tội lỗi.

2. Nhờ hộ trì các căn.

3. Nhờ tinh tấn, chế ngự được những bất thiện pháp.

4. Nhờ kham nhẫn, nhận chịu để giới được giữ trong sạch.

5. Nhờ trí tuệ chế ngự được tất cả bất thiện pháp, khiến không gây oan trái, oán thù, không dính tội lỗi”.

Trên con đường tu tập để thanh lọc tâm ý, trừ bỏ những tham lam, nóng giận và ích kỷ, người con Phật phải lấy giới làm thầy, lấy giới làm nơi nương tựa. Giới còn Phật pháp còn, nơi nào giới được tuân giữ thì nơi ấy có an vui, có hạnh phúc. Một người giữ giới thì một người có lợi ích, nhà nhà giữ giới thì gia đình hạnh phúc, toàn xã hội giữ giới thì đất nước an vui thái bình. Chính vì thế, những người con của đức Thế Tôn hãy học giới, tu tập giới, để mang lại niềm vui cho mình và cho muôn loài, để thăng tiến trên lộ trình trở tu tập, để xứng đáng là người đệ tử thuần thành của đức Phật.

Tâm Triệu

Tin tức liên quan

Ai cho tao lương thiện?
23/01/2022
Lão thầy bói
22/01/2022
Thời gian thoi đưa
20/01/2022
Chuyện con muỗi
20/01/2022
Đôi điều suy nghĩ về mĩ nhân kế
18/01/2022