Bài viết

Hạt giống

Cập nhật: 18/08/2018
 

Hạt giống

 

Tâm là đất gieo hạt

Mọi hạt giống chứa đầy

Hạt giống có nhiều loại

Sinh tử và giải thoát

Mê ngộ và khổ vui

Danh xưng và tướng trạng

Huân tập thời thơ ấu

Từ gia đình, bè bạn

Nơi xã hội, học đường

Hạt giống nào cũng có

Do con người lựa chọn

Phật là người đi trước

Chọn hạt giống giải thoát

Không còn luân hồi nữa

Thanh tịnh và tự tại

Chúng ta là phật tử

Luôn lấy Phật làm gương

Để thân tâm thanh tịnh

Tự tại trong thế gian

Ta muốn được điều đó

Học giáo lý của Ngài

Ngài dùng nhiều phương tiện

Để phù hợp mọi người

Giáo lý cơ bản nhất

Đó là một bài kinh

Người biết sống một mình (1)

Thế Tôn dạy chúng ta:

“Đừng tìm về quá khứ

Đừng tưởng tới tương lai,

Quá khứ đã không còn

Tương lai thì chưa tới,

Hãy quá chiếu sự sống

Trong giờ phút hiện tại,

Kẻ thức giả an trú

Vững chải và thảnh thơi.

Phải tinh tấn hôm nay

Kẻo ngài mai không kịp

Cái chết đến bất ngời

Không thế nào mặc cả.

Người nào biết an trú

Đêm ngày trong chánh niệm

Thì Mâu Ni gọi là

Người biết sống một mình.”

Áp dụng bài kinh này

Trong đời sống hằng ngày

Trừ được mọi phiền não

Được đời sống an lạc

Thân tâm được giải thoát.

(1): Nhật tụng thiền môn, Thích Nhất Hạnh, Xb2015, T114.

 

- Ba Hưng -

Tin tức liên quan

Ai cho tao lương thiện?
23/01/2022
Lão thầy bói
22/01/2022
Thời gian thoi đưa
20/01/2022
Chuyện con muỗi
20/01/2022
Đôi điều suy nghĩ về mĩ nhân kế
18/01/2022