Bài viết

Hành trang người làm đạo

Cập nhật: 27/06/2019
Khi bước chân vào đạo, bản thân mỗi người đều hiểu rằng, mục đích cuối cùng hay lý tưởng cao thượng của một tu sĩ chính là mong cầu giải thoát, giác ngộ với chí nguyện “trên cầu thành Phật, dưới cứu độ chúng sanh”, thoát khỏi sự khổ đau của luân hồi sanh tử, cũng như những chúng sanh đang chịu đọa đày nơi ba đường địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh.
 

Hành trang người làm đạo

 

Để thực hiện được lý tưởng này, chúng ta phải chuẩn bị sẵn sàng những hành trang cần thiết để hỗ trợ con đường của bản thân. Mỗi hành giả phải áp dụng những lời dạy của đức Phật vào cuộc sống hằng ngày: luôn luôn giữ gìn giới luật, oai nghi, đức hạnh của người tu ở chốn thiền môn nhằm thúc đẩy sự tinh tấn, tiến bộ trên con đường tu học và hành đạo. Cũng giống như hình ảnh chiến sĩ quân đội, khi xông pha chiến trường, đều phải trang bị thật kỹ những vũ khí, kiến thức, chiến lược, tuân thủ kỷ luật quân sự và những thứ cần thiết cho cuộc chiến thì mới có thể mang lại kết quả cao nhất. Thế nên, người tu mang trên mình trách nhiệm một sứ giả Như Lai, phải thực hành hạnh Bồ-tát đạo. Muốn thực hiện được sứ mệnh đó, các vị phải chiến thắng những “nội ma” trong tâm mình: phiền não ma, ngũ ấm ma, dục lạc ma… Đồng thời, hàng phục những ngoại cảnh tác động và lôi kéo: tài, sắc, danh, thực, thùy, thất tình lục dục… để tránh mất đi thiện căn hay sa vào ác nghiệp.

Trên con đường thực hiện hạnh Bồ-tát đạo hay bất cứ mục đích nào của người xuất gia, bản thân các vị phải có những phương cách để điều phục những chướng ngại:

- Chúng ta phải biết áp dụng giới luật để chế định thân và tâm.

- Trong cuộc sống hằng ngày cũng như trên con đường hoằng hóa độ sanh, chúng ta không ít lần gặp phải những nghịch duyên hay gặp thuận duyên, luôn phải tiếp xúc nhiều với môi trường bên ngoài nên dễ sanh những chướng ngại, phiền não, ràng buộc, thế nên chúng ta phải biết  áp dụng Tứ vô lượng tâm để vượt qua mọi sự khó khăn.

- Chúng ta cũng cần kiểm tra lại chính mình thông qua việc áp dụng Tứ chánh cần. Bên cạnh đó, chúng ta còn giúp cho hành giả gia tăng các pháp Ba-la-mật, làm duyên cho Niết-bàn. Phải luôn biết quán thân, thọ, tâm, pháp để làm nhân cho giải thoát, đồng thời phải vượt qua sự cám dỗ của lục trần.   

Do vậy, trước khi bước chân ra hành đạo, bản thân người tu phải trang bị cho mình một số kiến thức Phật học khá là vững chắc, làm “vũ khí”, “mặc áo giáp nhẫn nhục”; phải biết áp dụng các phương pháp căn bản đã học để thẳng tiến trên con đường của mình.

Tâm Bằng

Tin tức liên quan

Nét đẹp Khóa tu mùa hè chùa Hoằng Pháp
04/08/2022
Cuộc sống thú vị của người tu
30/07/2022
Nét đẹp lễ Quy y Tam bảo chùa Hoằng Pháp
20/07/2022
Bạn có đang bị người khác hư cấu không?
18/07/2022
Cùng Chư Tăng Tu Phước, Tu Tuệ Trong Mùa An Cư
16/07/2022