Thơ HT. Thích Chân Tính

Hạnh nguyện xuất gia

Cập nhật: 16/12/2012
.
 

Rũ bỏ trần duyên khoác cà sa

Theo dấu chân xưa đức Phật đà

Con đường giải thoát hương thơm ngát

Cho đời thêm đẹp những nụ hoa

Mỗi bước thầy đi ngát hương thiền

Soi đèn chân lý khắp nhân thiên

Phá tan mê tối đời ngũ trược

Trí sáng tâm khai dứt đảo điên

Ba nghiệp thanh tịnh giữ oai nghi

Chánh niệm từng lời từng bước đi

Tấm gương đạo đức soi nhân thế

Thầy ban mưa pháp thấm từ bi

Cả đời vì pháp quên bản thân

Phụng sự chúng sinh nguyện hiến dâng

Dặm đường gió bụi không sờn chí

Độ mình độ tận cả muôn dân

 

Tin tức liên quan

Công Ơn Mẹ Cha
14/06/2023
Tổ đình Hoằng Pháp
13/10/2022
Chùm thơ: Hoằng Pháp Tà Đùng (P.2)
10/10/2022
Chùm thơ: Hoằng Pháp Tà Đùng (P.1)
28/09/2022
Tình bạn thời Covid
01/09/2021