Bài viết

Gửi tặng Pháp Bảo

Cập nhật: 29/04/2012
...Trên tinh thần giúp quý Tăng Ni có thêm tài liệu tham khảo trong 3 tháng an cư kiết hạ, chùa Hoằng Pháp xin gửi đến quý chùa một phần quà Pháp bảo dành cho chư Tăng Ni trụ xứ. Phần quà Pháp bảo bao gồm: 1 bộ Phật Pháp Nhiệm Mầu, 1 bộ Ánh sáng Phật pháp, 1 bộ Tịnh Âm, 1 bộ Diệu Âm Hoằng Pháp và một số băng đĩa khác...
 

Gửi tặng Pháp Bảo

 
Nam mô Bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật!

Kính bạch chư Tôn Đức!

Hòa cùng niềm vui đón mừng ngày Phật đản sinh, năm nay ngoài việc tuyên truyền và phối hợp với các chùa tổ chức Đại lễ Phật đản,  chùa Hoằng Pháp còn mở ra nhiều chương trình thiết thực đi vào đời sống  của chư Tăng Ni cũng như quý thiện nam tín nữ. Trong số đó là chương trình “Chuyển Bánh Xe Pháp”.

Trên tinh thần  giúp quý Tăng Ni có thêm tài liệu  tham khảo trong 3 tháng an cư kiết hạ, chùa Hoằng Pháp xin gửi đến quý chùa một phần quà Pháp bảo dành cho chư Tăng Ni trụ xứ. Phần quà Pháp bảo bao gồm: 1 bộ Phật Pháp Nhiệm Mầu, 1 bộ Ánh sáng Phật pháp, 1 bộ Tịnh Âm, 1 bộ Diệu Âm Hoằng Pháp và một số băng đĩa khác.

Trong thời gian 1 tháng kể từ ngày đăng thông báo này lên trang web của chùa Hoằng Pháp, cũng như báo Giác Ngộ (tức là từ ngày 28/4/2012 đến ngày 28/5/2012), nếu quý chùa nào có nhu cầu, xin liên hệ qua số điện thoại:  0908.77.0906  hoặc gửi mail theo địa chỉ:
hopthu@chuahoangphap.com.vn 

LƯU Ý:            

* Quý chùa ở gần có thể trực tiếp đến chùa  Hoằng Pháp nhận.  Người đại diện tới chùa nhận quà, khi tới mang theo giấy giới thiệu của thầy trụ trì.

* Đối với các chùa ở xa, sau khi xác nhận những thông tin qua điện thoại là đúng, chùa Hoằng Pháp sẽ gửi phần quà Pháp bảo qua đường bưu điện.
 
* Ngay khi nhận được phần quà Pháp bảo, xin quý bổn tự liên hệ lại với chùa Hoằng Pháp để xác nhận chùa đã nhận được.

* Mỗi chùa chỉ nhận một phần quà Pháp bảo.
                                                                       
                                                                                    Trụ trì
                                                                               TT. Thích Chân Tính


Tin tức liên quan

Lễ kỷ niệm 12 năm thành lập nhóm Hộ Pháp
11/01/2024
Trùng Sinh Ân Nặng
22/06/2023
Nâng Niu Cảm Xúc
17/06/2023
Có Phật đời bớt khổ
27/05/2023
Người hiền sống trong tỉnh thức
13/05/2023