Bài viết

Giới thiệu ấn phẩm mới: Tập thơ "Bùn"

Cập nhật: 08/05/2019
 

Giới thiệu ấn phẩm mới: Tập thơ

 

Trong bùn nhơ nước đọng, sen mọc lên xinh đẹp, tỏa hương thơm ngát làm đẹp cuộc đời. Trong cõi trần nhiễm trược, những vĩ nhân được sinh ra, đem ánh sáng chân lý cứu khổ chúng sinh. Cuộc đời này không chỉ có đất đá mà có cả kim cương, không chỉ có phàm nhân mà có cả Hiền Thánh. Kim cương cũng từ bùn đất mà ra, Hiền Thánh cũng từ phàm nhân mà có. Có những lúc tâm tư trong sáng, phát ra lời nói châu ngọc; có những lúc đầu óc vẩn đục, tuôn ra lời lẽ đất bùn. Mà cũng từ bùn đất đó, sen thơm lại mọc lên. Tập thơ này tuy được sinh ra từ tâm vẩn đục, nhưng đóa sen thơm sẽ làm đẹp lòng người. Hy vọng, tập thơ Bùn cũng sẽ làm đẹp lòng độc giả.

- Tác giả: TT. Thích Chân Tính
- Vẽ minh họa: Chân Huệ, Na Nguyễn
- Phụ trách tiếng Anh: Đậu Bao – Minh Tuấn
- Phụ trách tiếng Hàn: Thích Tâm Hỷ
- Thiết kế mỹ thuật: Ban Văn Hóa chùa Hoằng Pháp
- Chịu trách nhiệm xuất bản: Nhà Xuất Bản Văn Hóa – Văn Nghệ Tp. HCM

BBT Website xin giới thiệu đến quý độc giả vài hình ảnh về tập thơ:

Giới thiệu ấn phẩm mới: Tập thơ Bùn
Giới thiệu ấn phẩm mới: Tập thơ Bùn
Giới thiệu ấn phẩm mới: Tập thơ Bùn
Giới thiệu ấn phẩm mới: Tập thơ Bùn
Giới thiệu ấn phẩm mới: Tập thơ Bùn
Giới thiệu ấn phẩm mới: Tập thơ Bùn
Giới thiệu ấn phẩm mới: Tập thơ Bùn
Giới thiệu ấn phẩm mới: Tập thơ Bùn
Giới thiệu ấn phẩm mới: Tập thơ Bùn
Giới thiệu ấn phẩm mới: Tập thơ Bùn
Giới thiệu ấn phẩm mới: Tập thơ Bùn
Giới thiệu ấn phẩm mới: Tập thơ Bùn
Giới thiệu ấn phẩm mới: Tập thơ Bùn
Giới thiệu ấn phẩm mới: Tập thơ Bùn
Giới thiệu ấn phẩm mới: Tập thơ Bùn
Giới thiệu ấn phẩm mới: Tập thơ Bùn
Giới thiệu ấn phẩm mới: Tập thơ Bùn
Giới thiệu ấn phẩm mới: Tập thơ Bùn

Tin tức liên quan

Một Thời Khóa Tụng Kinh
21/11/2022
Khóm tường vi
20/11/2022
Lễ Giỗ Tổ
14/11/2022
Pháp Thiết Thực Hiện Tại
13/11/2022
Hành Trình Yêu Thương Tới Đắk Som, Tà Đùng, Đắk Nông
12/11/2022