Giáo Dục

Giới thiệu ấn phẩm mới: Bài Học Nhân Quả

Cập nhật: 24/02/2020
Mọi sự vật, hiện tượng trong vũ trụ chẳng phải tự nhiên mà có, cũng không do ý của thượng đế hay thần linh, tất cả đều vận hành theo quy luật nhân - duyên - quả.
 

Giới thiệu ấn phẩm mới: Bài Học Nhân Quả

 

Nhân quả là một quy luật khách quan, không do ai sáng tạo ra. Đức Phật là bậc đại trí, Ngài đã thấy rõ và chỉ ra bản chất, nguyên lý của vũ trụ, dù có Phật ra đời hay không thì nhân quả không hề thay đổi.

Muôn hình vạn trạng, việc thiện ác đều có quả báo tương ứng. Tuy nhiên, một nhân không thể tạo ra quả, còn tùy thuộc nhiều trợ duyên tác động mà quả báo thiện ác có sai biệt.

Nhằm minh họa một cách sinh động và dễ hiểu về nhân quả, tập sách “Bài Học Nhân Quả” ra đời, mang tính chất tượng trưng, ví dụ, giúp mọi người hiểu rõ hơn về nhân quả, không mê tín dị đoan.

Phúc hay họa cũng do thân - khẩu - ý tạo tác, do mỗi người tự quyết định lấy nghiệp và quả của nghiệp cho chính mình. nhân quả để tránh làm các việc ác, siêng làm các việc lành. Từ đó, mỗi người tự hoàn thiện nhân cách, đạo đức tốt đẹp để mang hạnh phúc đến cho mình, cho người trong hiện tại và tương lai.

 

Trân trọng!

Ban Văn hóa chùa Hoằng Pháp

 

- Chủ biên: Thượng tọa Thích Chân Tính
- Vẽ minh họa: Dương Ngọc
- Cố vấn tiếng Anh: Đậu Bao
- Thiết kế Mỹ thuật: Ban Văn hóa chùa Hoằng Pháp
- Chịu trách nhiệm xuất bản: Nhà Xuất Bản Văn Hóa – Văn Nghệ

XEM ẤN PHẨM ĐẦY ĐỦ

Tin tức liên quan

Giới thiệu ấn phẩm mới: Tặng Phẩm Xuân 2021
14/01/2021
Giới thiệu ấn phẩm mới: Bài học thanh thiếu niên
13/11/2020
Tu tập trong cách xá chào
17/05/2020
Giới thiệu ấn phẩm mới: Bài Học Em Đến Chùa
27/02/2020
Giới thiệu bộ sách Truyện tranh Đạo đức “dành cho các bạn trẻ”
19/01/2020