Phật Sự HT. Thích Chân Tính

Giảng Pháp Tại Tu Viện Quan Âm Tampa Florida – Hoa Kỳ

Cập nhật: 26/09/2016
Tối ngày 25 tháng 09 năm 2016, Thượng tọa Thích Chân Tính đã có buổi thuyết pháp tại tu viện Quan Âm Tampa Florida, Hoa Kỳ.
 

Giảng Pháp Tại Tu Viện Quan Âm Tampa Florida – Hoa Kỳ

 

Thượng tọa chia sẻ rằng một người Phật tử cần phải làm bốn việc là học pháp, hành pháp, hộ pháp và hoằng pháp. Học pháp là bước đầu xây dựng niềm tin trên cơ sở chánh kiến, giải trừ những nghi hoặc và là điều kiện để thâm nhập kinh tạng. Tiến thêm một bước nữa, người Phật tử cần thực hành chánh pháp để tự thân thể nghiệm những gì đã học có thật sự mang lại lợi ích cho bản thân hay không. Khi thấy rõ được sự an lạc và hạnh phúc, người Phật tử hân hoan mang những giá trị đó đến với những người xung quanh bằng cách trở thành hoằng pháp viên, nỗ lực dẫn dắt người khác bước lên con đường giải thoát. Nhưng để cho ngôi nhà Tam Bảo ngày càng trở nên vững bền và phát triển, người cư sĩ không quên nhiệm vụ hộ pháp, chung tay góp sức xây dựng các cơ sở tự viện, ấn tống pháp bảo, tùy tâm tùy hỷ và tùy lực để gìn giữ giềng mối tâm linh bao đời của dân tộc Việt Nam.

Thời pháp thoại khép lại trong niềm hỷ lạc của mọi người.

Sau đây là hình ảnh ghi nhận:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 BBT Website

Tin tức liên quan

Chùa Đống Cao – Thanh Hóa: Khóa tu niệm Phật một ngày
06/12/2023
Giảng pháp tại Khóa Tu Mùa Hè chùa Giai Lam – Hà Tĩnh
16/06/2023
Thuyết giảng tại lớp Đào tạo Cao – Trung cấp Giảng sư
11/04/2021
Thuyết giảng tại chùa Bằng, Tp. Hà Nội
21/01/2021
Chiếc vé máy bay 18 ngàn đồng của Sư ông trụ trì chùa Hoằng Pháp
22/05/2020