Bài viết

Giảng pháp tại tịnh xá Ngọc Tường - Bến Tre

Cập nhật: 13/07/2014
Sáng ngày 13/7/2014 (17/6 Giáp Ngọ) Thượng tọa Thích Chân Tính quang lâm Tịnh Xá Ngọc Tường, ấp Định Thọ, xã Tường Đa, huyện Châu Thành, Bến Tre giảng pháp cho quý Phật tử theo lời mời của sư cô trụ trì Thích Nữ Đào Liên.
 

Giảng pháp tại tịnh xá Ngọc Tường - Bến Tre

 
Đã mang thân người ai cũng phải chịu chung quy luật sinh lão bệnh tử, như trong Kinh Tăng Chi Bộ đức Phật đã dạy: Ai cũng phải già, phải bệnh, phải chết, có hợp phải có tan, ta là chủ nhân của nghiệp và là người thừa tự của nghiệp. Tất cả những gì của thế gian này như tài sản, vợ chồng, con cháu, người thân... không thể theo mình sau khi chết, chỉ có nghiệp. Nghiệp chính là hành động phát xuất từ thân, khẩu, ý. Ý nghĩ tốt, miệng nói lời tốt, thân làm việc tốt đó là thiện nghiệp. Ý nghĩ xấu, miệng nói lời xấu, thân làm việc xấu đó là ác nghiệp. Thiện nghiệp thì có thiện quả. Ác nghiệp thì có ác quả. Thiện nghiệp thì sinh vào cõi trời, cõi người. Ác nghiệp đọa địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Quả báo của nghiệp không chỉ đời sau (sinh báo) mà có thể làđời này (hiện báo) và nhiều đời sau (hậu báo). Do vậy khi làm việc thiện, nói lời thiện và ý nghĩ thiện ta có được kết quả an vui, hạnh phúc ngay hiện tại. Hiện tại có an vui, hạnh phúc chắc chắn đời sau cũng sẽ có an vui hạnh phúc. Đó chính là nội dung mà Thượng tọa đã trình bày với quý Phật tử hôm nay.

Kết thúc buổi pháp thoại Thượng tọa gởi tặng đến quý Phật tử VCD “Gió thổi trúc lay”.

Sau đây là một số hình ảnh ghi nhận:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BBT Website

Tin tức liên quan

Năm phương pháp thực tập chánh niệm
02/04/2022
Giới thiệu ấn phẩm đặc biệt “Hương Pháp – Tập 16”
30/12/2019
Giới thiệu ấn phẩm mới: Tập thơ "Bùn"
08/05/2019
Lời tâm sự
15/11/2018
Phỏng vấn TT. Thích Chân Tính về việc xây chùa Hoằng Pháp tại Hoa Kỳ
11/11/2018