Bài viết

Giảng pháp tại Tịnh Xá Ngọc Pháp – Nha Trang

Cập nhật: 20/04/2014
Tối ngày 18/4/2014 (19-3 Giáp Ngọ) Thượng tọa Thích Chân Tính quang lâm Tịnh Xá Ngọc Pháp số 6 Hồng Lĩnh – TP. Nha Trang, Khánh Hòa giảng pháp cho quý Phật tử theo lời mời của Thượng tọa Thích Giác Nghiêm trụ trì
 

Giảng pháp tại Tịnh Xá Ngọc Pháp – Nha Trang

 

Đạo Phật khất sĩ Việt Nam do tổ sư Minh Đăng Quang khai sáng. Theo đường lối tu học của Ngài, người xuất gia ăn: phải đi khất thực, mỗi ngày chỉ ăn một bữa; ở: dưới gốc cây hoặc chòi tranh vách đất, không ở một nơi cố định, nay đây mai đó; mặc: y vá, lượm vải bỏ vá lại thành y; bệnh: dùng lá cây làm thuốc. Chính bản thân tổ sư đã thực hành pháp tu này mà tâm khai trí sáng. Nhờ phát huệ nên Ngài đi đến đâu qua gương hạnh bằng thân giáo, thêm vào lời giảng thâm sâu khiến mọi người quy hướng Phật pháp rất đông. Không bao lâu Đạo Phật khất sĩ đã lan khắp miền Nam và miền Trung. Là con Phật nói chung và đệ tử của tổ sư Minh Đăng Quang nói riêng, quý Phật tử phải lấy tấm gương đạo đức cao quý của Ngài để tu tập, phát huy Đạo Phật khất sĩ ngày một rộng lớn để làm lợi ích cho mọi người không chỉ trong nước mà ra cả nước ngoài. Muốn được như vậy, người Phật tử phải học những lời dạy của tổ sư, giữ gìn oai nghi giới luật, thúc liễm thân tâm, tinh tấn tu tam vô lậu học.

Kết thúc thời pháp Thượng tọa gởi tặng quý Phật tử VCD “Lễ Phật Đản 2013”.

Dưới đây là hình ảnh ghi nhận:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

BBT Website

Tin tức liên quan

Năm phương pháp thực tập chánh niệm
02/04/2022
Giới thiệu ấn phẩm đặc biệt “Hương Pháp – Tập 16”
30/12/2019
Giới thiệu ấn phẩm mới: Tập thơ "Bùn"
08/05/2019
Lời tâm sự
15/11/2018
Phỏng vấn TT. Thích Chân Tính về việc xây chùa Hoằng Pháp tại Hoa Kỳ
11/11/2018